Tools om uw uitdagingen op het gebied van employee benefits aan te gaan - AG Employee Benefits
 Phygital, performante digitale tools én een bevoorrechte relatie met AG

Gepubliceerd op 07/12/2022

DELEN

Optimaliseer uw tijd met de digitale tools van AG

​​​​​​​​​

​​Als werkgever staat u voor tal van uitdagingen op het gebied van employee benefits: de opvolging en het administratief beheer van verzekeringen, opleiding van nieuwe HR-collega's … Het is onze prioriteit om u efficiënte digitale tools aan te bieden waarmee u tijd bespaart bij het dagelijkse beheer van uw verzekeringen, terwijl u de bevoorrechte relatie met uw contac​tpersonen bij AG behoudt. Deze “phygital” aanpak bevordert innovatie, maar niet ten koste van menselijke interactie. 


Ontdek in dit artikel de digitale tools die u helpen uw uitdagingen met succes aan te gaan. Weinig tijd? Geen probleem: klik meteen op het onderwerp dat u interesseert in de samenvatting hieronder.​


​Samenvatting​Waarom een phygital aanpak? Bij AG streven we ernaar om u de best mogelijke digitale én fysieke ervaring te bieden, kortweg: the phygital experience. We geloven al heel wat jaren in deze aanpak en hebben ze dan ook in al onze ontwikkelingen en innovaties toegepast. 


De enquête van Deloitte België die in augustus 2022 gepubliceerd werd, bevestigde ons standpunt over het belang van de phygital aanpak. Deze enquête polste naar de verwachtingen van de Belgen met betrekking tot de digitale dienstverlening door verzekeraars. Consumenten gebruiken steeds vaker hun smartphone en andere digitale apparaten om informatie op te zoeken of aankopen te doen. Er is dus een reële vraag naar digitalisering bij de Belgen. Toch blijkt uit het onderzoek van Deloitte dat 70% van hen nog altijd de voorkeur geeft aan menselijke interactie voor bepaalde verzekeringstransacties, zoals het afsluiten van een nieuw contract. 

Lees hierna meer over de verschillende digitale tools die u helpen bij uw HR-beheer.​Hoe uw medewerkers behouden?  

Een van de uitdagingen waarmee de HR-afdeling van een bedrijf wordt geconfronteerd, is ongetwijfeld het behoud van zijn medewerkers. Slechte retentie kan een impact hebben op de motivatie van werknemers, op de werkdruk en zelfs op de bedrijfsinkomsten. Wist u dat een van de meest voorkomende redenen waarom medewerkers vertrekken een gebrek aan extralegale voordelen is?

Als werkgever doet u er alles aan om uw personeel een passende vergoeding te bieden: een salaris op maat van de functie, extralegale voordelen zoals een groepsverzekering, een hospitalisatieverzekering, een verzekering gewaarborgd inkomen ... Maar soms zijn medewerkers, ondanks al uw inspanningen, onvoldoende op de hoogte van alles wat u voor hen doet. Communicatie over al deze voordelen is en blijft belangrijk.

Misschien vindt u deze communicatie naar uw medewerkers tijdrovend? Of u weet niet precies hoe u uw inspanningen aan uw medewerkers kan tonen? Gelukkig biedt AG u het My Global Benefits-platform en de AG Health app. ​My Global Benefits, een compleet en gebruiksvriendelijk platform

Op My Global Benefits vinden uw medewerkers een overzicht van alle verzekeringen (groepsverzekering, gezondheidszorgverzekering, gewaarborgd inkomen …) die ze dankzij u bij AG genieten. En alle voordelen die u hen biedt.  

Wat biedt My Global Benefits?  

Gedetailleerde informatie over hun dekkingen en voordelen 
Het bruto- en nettobedrag van hun groepsverzekering 
Het brutobedrag dat hun begunstigden bij overlijden ontvangen 
Alle administratieve documenten van hun groepsverzekering (zoals de pensioenfiche)
FAQ's met antwoorden 

Twijfelt u nog? Luister dan even naar de​ overtuigende getuigenis van Anja Van Langenhoven lid van de HR-afdeling bij Puratos. 

​Hoe registreert u zich op My Global Benefits? ​ 

Een medewerker stelt u een vraag over de registratie of aansluiting op het platform? Bezorg hem of haar de pagina "​Hoe registreert u zich op My Global Benefits?" met instructievideo's en de verschillende manieren om in te loggen.
 
En als uw medewerker toch nog hulp nodig heeft bij het registreren of inloggen, dan kan hij via onze AGATA-chatbot op het My Global Benefits-inlogscherm contact opnemen met iemand van onze helpdesk. 

Interesse in My Global Benefits? Ga naar het platform via onderstaande groene knop. 
AG Health app, uw gezondheidszorgverzekeringen binnen handbereik

Met de AG Health app hebben uw medewerkers hun gezondheidszorgverzekeringen altijd op zak en kunnen ze hun waarborgen bekijken waar en wanneer ze maar willen.  

Met een paar klikken kunnen ze:

Een ziekenhuisopname melden 
Een foto maken van hun medische kosten en die naar AG sturen
Een ziekenhuisopname melden of medische kosten van een gezinslid indienen 
Hun digitale My HealthCare-kaart in de apotheek laten scannen om hun kosten automatisch door te sturen naar AG
Hun verzonden medische kosten en afrekening bekijken

Hoe registreer ik me in de AG Health app?  

U denkt dat de AG Health app uw medewerkers kan helpen? Geweldig! Deel deze  praktische gids met hen. 

Wil u de AG Health app testen? Download de app door de QR-code te scannen met uw smartphone.

Het administratieve beheer van uw verzekeringen en de opleiding van uw medewerkers, twee extra uitdagingen

Als 'zorgzame' werkgever biedt u uw medewerkers een aantrekkelijk loonpakket met verschillende verzekeringen (groepsverzekering, gezondheidszorg, gewaarborgd inkomen, ...). Hebt u hulp nodig bij het communiceren over deze voordelen? Lees in dit artikel dan zeker het onderdeel ‘Hoe uw medewerkers behouden?’ 

Een andere uitdaging die uw pad meer dan waarschijnlijk kruist, is het administratieve beheer van uw verzekeringen en de opleiding van nieuwe HR-medewerkers. U en uw HR-medewerkers hebben heel wat taken te vervullen en dat kan soms leiden tot een hoge werkdruk. 

Hoe kan u de werkdruk voor uw HR-medewerkers verlagen? AG biedt heel wat oplossingen aan die u helpen om deze uitdaging met succes aan te gaan: 
AG EB Online, het digitale AG-platform dat het administratieve beheer van uw verzekeringen makkelijker maakt, volledig gratis!
AG EB Academy, een aanbod gratis opleidingen voor nieuwe HR-medewerkers, zodat ze zo snel mogelijk én met kennis van zaken ingezet kunnen worden. Bij AG beseffen we immers dat de vorming van nieuwe medewerkers heel wat tijd en energie opslorpt.
 
Geef het administratieve beheer van uw verzekeringen een boost met AG EB Online

Met AG EB Online beheert u uw groeps- en hospitalisatieverzekeringen snel en eenvoudig online. De toegang tot het platform is volledig beveiligd. 

Met AG EB Online kan u:
de gegevens van uw aangeslotenen bekijken en wijzigen, alsook aanvragen opvolgen
nieuwe loon- en bonusbedragen doorsturen voor de jaarlijkse herberekening
toegang krijgen tot borderellen, pensioenfiches, betalingsopdrachten, reglementen, RSZ-documenten … 
mogelijke toegangsrechten instellen (bekijken, bewerken, populaties  ...)
uw AG-contactpersonen opzoeken
minder papier verbruiken (milieuvriendelijker).

Benieuwd wat u allemaal kan doen op AG EB Online? Download de volledige gids AG EB Online​. 

Hebt u een makelaar? U kan hem/haar toegang geven tot uw AG EB Online-account om uw gegevens te bekijken of te wijzigen. 


Hoe inloggen op AG EB Online? 
Onderteken de gebruikersovereenkomst. 
Duid een supergebruiker aan: deze gebruiker heeft toegang tot alle taken en plannen. Hij of zij kan ook nieuwe gebruikers aanmaken en hen toegangsrechten geven afhankelijk van hun functie. 
Alle gebruikers kunnen zich registreren met een digipas en een pincode die ze thuis toegestuurd krijgen. Eenmaal ze geregistreerd zijn, kunnen ze verbinding maken via sms.

Nog geen toegang tot AG EB Online?
Mail dan naar ebonline.employeebenefits@aginsurance.be​.AG EB Academy, de ideale oplossing om uw nieuwe HR-medewerkers op te leiden

AG EB Academy biedt twee soorten opleidingen aan: 
Een theoretische opleiding over aanvullende pensioenen en gezondheidszorgverzekeringen
Een praktijkopleiding: beheer uw plannen met AG EB Online en My Global Benefits

Meer informatie vindt u op de website van AG EB Academy


Schrijf u in voor de volgende AG EB Academy-sessies 
De volgende theoretische opleiding wordt in het Nederlands gegeven op 15 november 2022 en in het Frans op 17 november 2022.Nuttige tools voor uw medewerkers 

Als HR-verantwoordelijke bent u het aanspreekpunt voor al uw medewerkers. U krijgt dus ongetwijfeld veel vragen, over hun verzekeringen bijvoorbeeld. Daarom heeft AG verschillende tools ontwikkeld die uw medewerkers een duidelijker beeld geven van hun verzekeringen en hen op het juiste moment naar de juiste tool leiden. 

Hebt u medewerkers die hun pensioen voorbereiden? Wist u dat ze hun aanvullend pensioen online kunnen aanvragen via de Digital Pension Settlement-functie (DPS)? Zijn er medewerkers die graag willen weten hoeveel ze netto krijgen als ze met pensioen gaan? Vertel hun over de bruto-netto simulator. Beide features vindt u terug op My Global Benefits. 

Arbeidsongeschikt? Hoeveel bedraagt de wettelijke tussenkomst? Werknemers overschatten vaak het bedrag van de wettelijke tussenkomst bij arbeidsongeschiktheid. Om hen erop te wijzen hoe waardevol uw Income Care-verzekering is en het belang van een goede bescherming bij arbeidsongeschiktheid aan te tonen, heeft AG de Income Care-simulatietool ontwikkeld. 

1. Digital Pension Settlement (DPS)

Met deze functie op het My Global Benefits-platform kunnen uw medewerkers de betaling van hun aanvullend pensioen online aanvragen. Zeker nuttig, want het blijkt dat bezoekers aan het platform vooral geïnteresseerd zijn in de vraag "Hoe krijg ik mijn aanvullend pensioen?" 

Benieuwd wat uw medewerkers moeten doen om hun aanvullend pensioen uitbetaald te krijgen en hoe u hen kan ondersteunen? Lees het artikel "Wat is uw rol in de uitbetaling van de aanvullende pensioenen van uw medewerkers?​"

2. Bruto-netto simulator 

Wist u dat een van de meest gelezen vragen op My Global Benefits de vraag is over de belasting van groepsverzekeringen? De bruto-netto simulator biedt hier een antwoord op. Bovendien is AG de enige verzekeraar die zo'n simulator aanbiedt aan zijn klanten en hun medewerkers. De bruto-netto simulator op My Global Benefits geeft een schatting van het nettobedrag dat uw medewerkers krijgen wanneer ze met pensioe​n gaan.

Wil u meer weten over deze functie? Lees dan het artikel "Unieke oplossing op de markt: simuleer het nettobedrag van de groepsverzekering​". 

Wil u een schatting van het nettobedrag dat u krijgt als u met pensioen gaat? 3. Income Care-simulator  

Met deze tool ziet u in een grafiek hoe het loon ​evolueert bij arbeidsongeschiktheid. Zo is het meteen duidelijk hoe snel het daalt. Uit deze simulatie blijkt hoe belangrijk een verzekering gewaarborgd inkomen Income Care is, zeker nu het aantal langdurig zieken aanzienlijk toeneemt. ​

Maar Income care biedt veel meer dan een gewaarborgd inkomen bij arbeidsongeschiktheid. Met deze dekking profiteren uw medewerkers van een 360°-aanpak: van preventie tot re-integratie. Meer weten over de 360°-aanpak van Income Care? Lees het artikel Hoe kan u absenteïsme een halt toeroepen?​  

Benieuwd hoeveel uw loon bedraagt als u arbeidsongeschikt bent? Kom het te weten met de Income Care-simulator. 


NAAR DE INCOME CARE-SIMULATOR


EB Lab: de plek waar onze innovaties aan uw ambities voldoen

U ondersteunen bij het beheer van uw verzekeringen en bij de communicatie over de voordelen voor uw medewerkers, dat is onze missie. In dit artikel ontdekte u welke digitale tools AG u hiervoor al aanbiedt. 
Maar we willen verder gaan en blijven verbeteren om u diensten en tools aan te bieden die maximaal aan uw behoeften voldoen. Daarom ontwikkelden we begin 2022 EB Lab

EB Lab in een notendop

EB Lab is de plaats waar we onze innovaties testen. Het brengt een panel van werkgevers samen dat beoordeelt of onze initiatieven aan uw behoeften voldoen. En wie weet beter dan uzelf, wat u exact nodig hebt?

Wat mag u verwachten?

EB Lab bestaat uit 6 challenges, verspreid over het ganse jaar. Zin om lid te worden? Dan krijgt u bij elke challenge een uitnodigingsmail met alle info
Het thema van de challenge
De duurtijd 
Wat we van de sessie kunnen leren 

U beslist dan of u aan de challenge deelneemt of niet. 

Tijdens de EB Lab challenges:
Test u als eerste de nieuwe functies van My Global Benefits, AG Health app en AG EB Online.
Geeft u uw mening over onze communicatie. Is alles duidelijk genoeg?
Vertelt u ons op welke manier u liefst geïnformeerd wordt.

Waarom deelnemen aan EB Lab? 

Test in primeur onze nieuwigheden.
Geef mee vorm aan tools die aan uw ambities voldoen.
Doe alleen mee aan de challenges die u interesseren. 

Hoe kan u lid worden van EB Lab? 

Klik op de groene knop hieronder of neem contact op met uw vertrouwde contactpersoon.