Uw cookies zijn uitgeschakeld. Schakel uw cookies a.u.b. aan om uw voorkeuren op te slaan.

We gebruiken cookies om: klantenervaring te optimaliseren, gepersonaliseerde informatie te bezorgen en het delen van info op sociale media mogelijk te maken. De toestemming die u geeft door op 'Akkoord' te klikken geldt voor alle websites van AG Insurance. Lees ook ons cookiebeleid en onze privacyverklaring.

Meer weten

Een van uw werknemers verlaat uw bedrijf

Als een medewerker uw onderneming verlaat, hebt u als werkgever enkele verplichtingen. Ontdek wat u moet doen bij een uitdiensttreding.

DELEN

Informeer uw werknemers

Verlaat een werknemer uw bedrijf, bv. door pensioen of ontslag? Dan hebt u als werkgever enkele verplichtingen om dit vertrek zo soepel mogelijk te laten verlopen. Een duidelijke communicatie naar de werknemer staat daarbij centraal. En u brengt ons natuurlijk ook best zo snel mogelijk op de hoogte.

Bekijk ook

glimlachende-vrouw

Hoe kan u het vertrek van uw werknemer melden aan AG EB?

Elk vertrek moet binnen de 30 dagen na de uitdiensttreding van de werknemer aan ons gemeld worden. Voor sectorplannen kunnen er andere, specifieke termijnen gelden. Deze staan vermeld in het reglement of de conventie.

Een uitdienst kan u eenvoudig melden via AG EB Online.

kantoor-met-plant

Wat met de groepsverzekering en de dekking overlijden?


Keuzeformulier

Heeft de werknemer een groepsverzekering en dekking overlijden, dan geeft u hem een uitdienstbrief met een keuzeformulier. Hierin staat wat hij met de verworven pensioenreserves kan doen. Er zijn verschillende keuzemogelijkheden, en de keuze moet binnen de 30 dagen aan AG EB doorgegeven worden.

Alle keuzemogelijkheden staan uitgebreid uitgelegd op My Global Benefits.

Wanneer de werknemer kiest voor een overdracht van zijn reserves naar de pensioeninstelling van zijn nieuwe werkgever, een overdracht naar de onthaalstructuur van AG EB, of een vereffening van zijn contract (mits voldaan aan de voorwaarden), zal de eventuele onderfinanciering opgevraagd worden aan de werkgever.

Opgelet: als de werknemer met pensioen gaat, is hij verplicht om de groepsverzekering te vereffenen.

Pensioenfiche

Naast het keuzeformulier krijgt uw werknemer bij vertrek ook een pensioenfiche met de verworven reserves en prestaties van u.


Zowel de uitdienstbrief met keuzeformulier als de pensioenfiche worden u ter beschikking gesteld door AG EB.

intakegesprek-hospitalisatie

En wat met de hospitalisatieverzekering?


Werknemers die hun werkgever verlaten, en daardoor ook de beroepsgebonden hospitalisatieverzekering verliezen, kunnen deze verzekering altijd individueel voortzetten. Dat is de garantie van de Wet-Verwilghen. Die wet verplicht u als werkgever ook om uw vertrekkende werknemer hierover te informeren.

Het recht op voortzetting wordt zonder medische formaliteiten toegekend als de werknemer in de 2 jaar voor de uitdiensttreding ononderbroken aangesloten was bij een hospitalisatieverzekering.

Als de werknemer de verzekering individueel wil voortzetten, moet hij binnen de 30 dagen na het vertrek AG EB hiervan op de hoogte brengen. Dit kan door dit document ingevuld en ondertekend door zowel werkgever als werknemer, aan AG EB terug te bezorgen. 


Meer informatie voor uw medewerkers op My Global Benefits

Uw medewerkers willen weten wat te doen in zo een geval. Ze vinden alle nodige informatie op My Global Benefits.