Er start een nieuwe collega in uw bedrijf

​​​​​​​ 5 stappen met uw verplichtingen en wat u moet doen als u een nieuwe collega wil aansluiten aan uw groeps- of hospitalisatieverzekering(en).

DELEN

Verwelkomt u een nieuwe collega?


Dan hebt u ongetwijfeld enkele interessante extralegale voordelen in petto. Een groepsverzekering, overlijdensdekking of hospitalisatieverzekering. Wie weet zelfs een verzekering ambulante zorgen of arbeidsongeschiktheid. Daar komt natuurlijk wel wat administratie bij kijken. Deze 5 stappen helpen u een eind op weg.

Snel naar

man-en-vrouw-schudden-de-hand
Neem het reglement van de groepsverzekering en de conventie van de gezondheidsverzekeringen erbij voor alle details.

Stap 1: Bepaal de rechten van uw nieuwe collega


Pensioenplannen

Consulteer uw plan(nen) en kijk na in welke categorie en in welk plan uw nieuwe collega aangesloten moet worden. De aansluiting is verplicht voor elke werknemer in de in het reglement voorziene personeelscategorie.

Voor de pensioenplannen, overlijdensdekking en verzekering arbeidsongeschiktheid is de aansluiting aan deze waarborgen gebaseerd op de aansluitingsvoorwaarden bepaald in het reglement.

Gezondheidsverzekeringen

Voor de plannen hospitalisatie en ambulante zorgen hangt alles af van de conventie, die een verplichte of facultatieve aansluiting kan voorzien.

Tip: Als de conventie dit voorziet, kunnen de familieleden van de nieuwe collega mee aansluiten aan de gezondheidsverzekeringen. Dan is het belangrijk dat u ons informatie bezorgt over de gezinssamenstelling van uw werknemer.

Als de aansluiting van de familieleden verplicht is, maar deze al een hospitalisatieverzekering hebben bij een andere verzekeraar, hebben we een attest van aansluiting van die andere verzekeraar nodig.

U vindt alle plannen van uw onderneming op AG EB Online.

drie-blije-collega's-op-het-werk
Via AG EB Online kan u alle gegevens makkelijk doorsturen.

Stap 2: Verzamel de gegevens en bezorg alle wettelijke info


Verzamel alle gegevens voor de aansluiting

Onder ‘Formulieren’ vindt u per type plan een formulier waarop u samen met uw werknemer alle gegevens voor de aansluiting kan invullen. U kan alle gegevens makkelijk digitaal verzenden via AG EB Online.

Bezorg uw werknemer alle wettelijke en nuttige info

Geef hem het formulier ‘Aanduiding/wijziging van begunstigden' als de aangeslotene de in het reglement voorziene standaardvolgorde van begunstigden bij overlijden wil aanpassen.

In het kader van de Wet-Verwilghen (gezondheidszorgen) hebt u enkele verplichtingen. Zo moet u uw werknemer op de hoogte brengen van de mogelijkheid om de beroepsgebonden dekking – na verlies ervan – individueel voort te zetten, en ook van de mogelijkheid tot prefinanciering:

    • Bezorg uw aangeslotene in een collectief plan hospitalisatie en/of arbeidsongeschiktheid en/of ambulante zorgen het document ‘prefinanciering’  over de mogelijkheid om deze verzekeringen individueel voort te zetten. Laat dit document tekenen voor ontvangst.
    • Bezorg uw werknemer die enkel aangesloten is in een collectief hospitalisatieplan de ‘troevenfiche AG Care Vision’. Met deze verzekering kan uw werknemer de latere premiestijging bij een individuele voortzetting van een collectief hospitalisatieplan opvangen.
      U vindt meer info over AG Care Vision op onze website voor particulieren.

Vergeet uw werknemer geen kopie te geven van het reglement van de groepsverzekering en/of de conventie gezondheidszorgen.

Waar kan u deze documenten vinden?

Alle documenten zijn beschikbaar op AG EB Online.

glimlachende-vrouw
AG EB Online is de snelste manier om een nieuwe aansluiting door te sturen.

Stap 3: Breng AG Employee Benefits op de hoogte


Elke nieuwe aansluiting moet zo snel mogelijk meegedeeld worden aan AG EB.

De snelste manier? AG EB Online.

Kies de taak ‘Nieuwe aansluiting’ in het menu ‘Aangeslotenen' > 'Aansluiting’ en volg de stappen.

 

 

twee-vrouwelijke-collega's-praten
Op MyAG employee benefits vindt uw werknemer alle informatie over zijn aanvullende voordelen bij AG Employee Benefits.

Stap 4: Informeer uw werknemer over zijn aansluiting


Eenmaal de aansluiting in orde is, kan u ervoor zorgen dat uw werknemer toegang heeft tot een beveiligd online platform met alle informatie over zijn aanvullende voordelen bij AG EB.

Hij zal via mail een uitnodiging krijgen om in te loggen op MyAG Employee Benefits. Deze beveiligde toegang zorgt ervoor dat alle gegevens van uw werknemer volledig gepersonaliseerd zijn en dat hij er ook zijn persoonlijke pensioenfiche kan downloaden.

Meer weten over MyAG Employee Benefits? Check dan de productpagina.

 

man-daalt-trappen-af
AG EB Online is ook de plaats waar u uw borderellen en facturen terugvindt.

Stap 5: Start met de dekking


Zodra de nieuwe aansluiting geregistreerd staat in onze systemen, kan u de premies consulteren op uw borderellen of factuur op AG EB Online.

Als de werknemer voor een of meerdere verzekeringen zelf een (deel van de) premie moet betalen (bv. bij een verzekering ambulante zorgen), dan krijgt hij rechtstreeks een betalingsbericht in de bus.

 


 


Meer informatie voor uw medewerkers op MyAG Employee Benefits

Wil u uw medewerkers meer details geven over dit sleutelmoment? Vertel ze dan over MyAG Employee Benefits. Daar vinden ze alle info.