Wat is tak 21? - AG Employee Benefits
branch 21

Gepubliceerd op 11/09/2019

DELEN

Wat is tak 21?

Groepsverzekeringen in tak 21 genieten een gewaarborgd rendement. AG gaat, ongeacht het resultaat van de beleggingen, een resultaatsverbintenis aan op lange termijn.

De premies die werkgevers en/of uw aangesloten betalen, kapitaliseren we aan de gewaarborgde interestvoet.

 

Tak 21 bij AG Employee Benefits


De tak 21-groepsverzekering met gewaarborgd rendement blijft in België veruit de populairste manier om een aanvullend pensioen op te bouwen. Daarom zetten we als marktleider verder in op een aantrekkelijk tak 21-product, dat de zekerheid biedt waar veel werkgevers naar op zoek zijn. Samen met ons uitgebreid tak 23-aanbod betekent dit dat u voor de opbouw van het aanvullend pensioen bij AG terecht kan voor alle oplossingen op de verzekeringsmarkt.

 
   

Hoe garanderen we uw gewaarborgd rendement in tak 21?


Enerzijds beleggen we hoofdzakelijk in vastrentende activa, meer bepaald in overheidsobligaties met een hoge kredietkwaliteit. Deze beleggingen vormen de kern van de portefeuille van het algemeen fonds AG Employee Benefits waarvan de tak 21-producten met gewaarborgd rendement deel uitmaken.

Anderzijds passen we altijd de cashflow-matching strategie toe. Deze voorziet dat de inkomsten uit onze beleggingen samenvallen met onze pensioenverplichtingen voor de komende 30 tot 40 jaar. Al onze rendementsverplichtingen (4,75%, 3,25%, …) uit het verleden zijn met deze methode volledig afgedekt.

Om ons consequent te houden aan het cashflow-matching beginsel, is het noodzakelijk om de gewaarborgde interestvoet voor onze nieuwe pensioenverplichtingen voortdurend te doen overeenstemmen met de realiteit op de financiële markten. 


 

  

Zo bedraagt ons huidig gewaarborgd rendement:

  • 1,75% voor plannen met ‘waarborg op reserves’ en
  • 0,50% voor plannen met ‘waarborg op reserves en premies’.


 

Hoe verkrijgt u extra rendement in tak 21?


Wij beleggen onze portefeuille vooral in obligaties, maar ook in andere activaklassen zoals aandelen, vastgoed of infrastructuurprojecten en -leningen (bijv. de renovatie van meer dan 250 scholen via het project Scholen van morgen). Met deze meer dynamische beleggingen zoeken we naar mogelijkheden om op een duurzamere manier te beleggen en om maatschappelijke waarde toe te voegen aan de Belgische economie.

Op 31/12/2022 was onze beleggingsportefeuille als volgt verdeeld:

 Employee-benefits_Graph_NL.jpg


D
oor de diversiteit van onze portefeuille genereren we voor u een extra rendement in de vorm van een ​eventuele winstdeling, bovenop het gewaarborgd rendement.

Sinds 2013 kondigen we aan het begin van het jaar de gemiddelde minimale totale nettorendementen aan voor het komende jaar én het jaar erop, en dat per aangeslotene en per pensioenplan. Dat geeft volgende resultaten (onder voorbehoud van goedkeuring door de Algemene Vergadering van Aandeelhouders op 19 april 2024):​

2024:

  • 1,75% voor plannen met waarborg op reserves
  • 1,75% voor plannen met waarborg op reserves en premies

2025:

  • 1,75% voor plannen met waarborg op reserves
  • Voor de plannen met waarborg op reserves en premies wordt het gemiddelde netto totaalrendement later bepaald

      

De duurzaamheidsactiviteiten van AG

Bij AG zijn we ervan overtuigd dat duurzaam en verantwoord beleggen een bepalende rol speelt in beleggingsprestaties op lange termijn. Milieu, maatschappij en goed bestuur, de zogenoemde ESG-factoren (Environmental, Social and Governance), kunnen een grote impact hebben op de prestaties en de risico’s van beleggingen.

Dit komt tot uiting in ons algemene beleggingsbeleid​​, waarin milieu-, maatschappelijke en governance-factoren (ESG) zijn opgenomen, en dat rekening houdt met duurzaamheidsrisico's. Zo kunnen al onze klanten er zeker van zijn dat hun belegging op een maatschappelijk verantwoorde manier gebeurt.

Voor klanten die nog een stapje verder willen gaan, biedt AG nu ook verschillende tak 21​​-producten aan volgens een nog meer geavanceerde aanpak die hier​ wordt beschreven.​


Meer weten over tak 21?


Contacteer vrijblijvend een van onze salesmanagers. Zij geven u graag meer informatie. En onderaan deze pagina vindt u nog andere artikels rond tak 21 en tak 23. Zie ook het AG EB Invest Dashboard​​ voor een duidelijk en gedetailleerd overzicht van elk van onze fondsen.Ik wil meer info over tak 21-oplossingen