Pensioen

Individuele Pensioentoezegging (IPT)

​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​ De ideale oplossing om uw zelfstandige bedrijfsleiders en loontrekkende werknemers extra te belonen met een extralegaal voordeel op maat.

Een fiscaal gunstige oplossing

Premies in een groepsverzekering storten is voor uw vennootschap én uw werknemers fiscaal interessanter dan een uitbetaling in cash.

Flexibiliteit in aanvullende waarborgen

U bepaalt de aanvullende waarborgen waaruit uw werknemers kunnen kiezen.

Talrijke beleggingsmogelijkheden

Uw werknemers kunnen hun aanvullend pensioen in tak 21 en/of tak 23 beleggen binnen de door u bepaalde keuzemogelijkheden.

Voorschot opnemen

Uw werknemer kan al vóór zijn pensionering genieten van zijn aanvullend pensioenkapitaal.

Efficiënt en makkelijk data uitwisselen

Gedaan met de administratieve rompslomp. Beheer snel en eenvoudig de gegevens van uw werknemers via AG EB Online.

Alle voordelen in 1 handige app

Met MyAG Employee Benefits hebben uw medewerkers toegang tot hun waarborgen waar en wanneer ze willen, via hun computer of app.

[{"ItemId":88,"ListId":"2524f10c-203b-41d4-86fb-aece46f15e76","WebId":"d6ecc8f1-f2cc-45f0-b47e-d62aefcf8777","SiteId":"b83809fa-98c9-4a27-b15d-04cd63c60fce","Title":""},{"ItemId":89,"ListId":"2524f10c-203b-41d4-86fb-aece46f15e76","WebId":"d6ecc8f1-f2cc-45f0-b47e-d62aefcf8777","SiteId":"b83809fa-98c9-4a27-b15d-04cd63c60fce","Title":""},{"ItemId":90,"ListId":"2524f10c-203b-41d4-86fb-aece46f15e76","WebId":"d6ecc8f1-f2cc-45f0-b47e-d62aefcf8777","SiteId":"b83809fa-98c9-4a27-b15d-04cd63c60fce","Title":""},{"ItemId":91,"ListId":"2524f10c-203b-41d4-86fb-aece46f15e76","WebId":"d6ecc8f1-f2cc-45f0-b47e-d62aefcf8777","SiteId":"b83809fa-98c9-4a27-b15d-04cd63c60fce","Title":""},{"ItemId":58,"ListId":"2524f10c-203b-41d4-86fb-aece46f15e76","WebId":"d6ecc8f1-f2cc-45f0-b47e-d62aefcf8777","SiteId":"b83809fa-98c9-4a27-b15d-04cd63c60fce","Title":""},{"ItemId":127,"ListId":"2524f10c-203b-41d4-86fb-aece46f15e76","WebId":"d6ecc8f1-f2cc-45f0-b47e-d62aefcf8777","SiteId":"b83809fa-98c9-4a27-b15d-04cd63c60fce","Title":""}]

De oplossing op maat van uw zelfstandige bedrijfsleiders of uw beste werknemers

Met de Individuele Pensioentoezegging (IPT) beloont u de zelfstandige bedrijfsleider die:
een beroepsactiviteit uitoefent in het kader van een vennootschap;
een regelmatige maandelijkse bezoldiging ontvangt.

Maar u kan een IPT ook toestaan aan uw loontrekkende werknemer:
als binnen de onderneming voor alle werknemers een aanvullend pensioenstelsel bestaat;
als de IPT niet wordt toegekend in de laatste 3 jaar voor het (brug)pensioen.

Kortom, de IPT is de perfecte optie als u het aanvullend pensioen van uw zelfstandige bedrijfsleiders en werknemers wil optimaliseren.     

Snel naar

bedrijfsleider-gooit-prop-naar-papiermand
Zowel uw werknemers als de vennootschap profiteren van fiscale voordelen.

Fiscale troef voor alle partijen


Naast het onmiskenbare voordeel voor uw bedrijfsleider, is het zowel voor de werknemer als de vennootschap een fiscaal gunstige oplossing. Een plan zoals de IPT is dan ook het ideale alternatief voor een rechtstreeks financieel voordeel zoals de klassieke uitbetaling in cash. En dankzij de belegging in een tak 21 of tak 23-fonds kan dat voordeel nog oplopen.

zakenvrouw-belt-terwijl-ze-aan-laptop-werkt
IPT biedt uw werknemers heel wat individuele mogelijkheden.

Heel wat autonomie voor uw werknemers


Diverse financieringsmogelijkheden

De individuele pensioentoezegging is de ideale oplossing voor de zelfstandige bedrijfsleiders en werknemers die hun aanvullend pensioen actief willen beheren. Naast het algemeen fonds in tak 21 (met gewaarborgd rendement) hebben ze de keuze om de premies die de werkgever hen toekent te beleggen in een waaier van meer risicovollere tak 23-fondsen.
 

Flexibele aanvullende voordelen

Naast het spaargedeelte voor het aanvullend pensioen, kan uw werknemer zelf bepalen in welke mate volgende waarborgen worden onderschreven:

een overlijdenskapitaal voor de begunstigden bij overlijden;
een bijkomend kapitaal bij overlijden door een ongeval;

een vervangingsinkomen bij arbeidsongeschiktheid (invaliditeitsrente);
een verzekering premievrijstelling die de voordelen van het aanvullend pensioen behoudt bij arbeidsongeschiktheid.

Voorschotten

U kan uw werknemers de mogelijkheid geven om een voorschot op het aanvullend pensioenkapitaal op te nemen. Hiermee kunnen ze nog voor hun pensioen een deel van de al opgebouwde pensioenreserve gebruiken voor de aankoop of renovatie van een onroerend goed of om een hypothecaire lening terug te betalen.

koppel-speelt-met-zoon-in-open-veld
AG Employee Benefits zet vol in op uw digitale ondersteuning.

Unieke troef: digitale ondersteuning


AG Employee Benefits zet vol in op de digitale ondersteuning van uw inspanningen. Zowel voor u als voor uw werknemer werd een unieke digitale ondersteuning ontwikkeld met uitgebreide mogelijkheden en een focus op gebruiksgemak.

AG EB Online

Nieuwe werknemers aansluiten, bestaande aangeslotenen beheren en andere data uitwisselen … Gedaan met de administratieve rompslomp bij het doorsturen van gegevens, u hebt het allemaal zelf in handen in deze gebruiksvriendelijke online tool.

Ontdek AG EB Online

MyAG Employee Benefits

Het eerste digitale aanvullend verzekeringsplatform voor werknemers. Uw aangeslotene ontdekt er in een handomdraai het bedrag van zijn aanvullend pensioen, de overlijdensdekking en meer, zoals de (eventuele) verzekeringen gezondheidszorgen. En via MyAG Employee Benefits kan hij ook de situatie van de gekozen fondsen opvolgen of – als u die mogelijkheid biedt – van fonds veranderen. 

Meer weten over MyAG Employee Benefits 

Benieuwd naar meer?

Stel uw vraag over de Individuele Pensioentoezegging of vraag een vrijblijvende offerte via de contactknop. Of consulteer de infofiches tweede pijler​ tak 21 en tak 23.

 

Informatie over duurzaamheid​
Afhankelijk van de gekozen fondsen, heeft dit product ecologische en sociale kenmerken die het mogelijk maken om bij te dragen aan een positieve impact op het milieu of de maatschappij en om een negatieve impact op het milieu of de maatschappij te beperken, dit dankzij een passende selectie van beleggingen. Informatie over deze ecologische en sociale kenmerken van dit product is hier​​​ beschikbaar. Meer info over de duurzame en verantwoorde beleggingsaanpak van AG vindt u op ag.be/investeren/duurzaamheid​​​​​.

Meer informatie vindt u ook in de infofiche duurzaamheid​​​ voor elk van de beschikbare fondsen in dit product, alsook het bijhorende jaarlijkse rapport​.

Voor klanten die nog een stapje verder willen gaan, biedt AG nu ook tak 21​- en​​ tak 23​-producten aan volgens een nog meer geavanceerde aanpak.​​

Wil meer weten ? Stel uw vragen over e-volulife of vraag een vrijblijvende offerte via de contactknop. Zie ook het AG EB Invest Dashboard​​​ voor een duidelijk en gedetailleerd overzicht van elk van onze fondsen.
Hebt u een vraag?

Contacteer een van onze sales managers

CONTACTEER ONS