Pensioen

Cash Balance

​​​​​​​​​​​​Het beste van 2 werelden. Een moderne en flexibele oplossing om een aanvullend pensioenkapitaal op te bouwen voor uw medewerkers, met ook heel wat voordelen voor u als werkgever.

Collectieve financiering

U kiest zelf het financieringsfonds (tak 21 of tak 23) waarin de collectieve dotaties worden gestort.

Bepaal zelf het rendement voor uw werknemers

Leg vooraf het bedrag vast dat u wil toekennen aan uw werknemers én het rendement dat u hierop wil garanderen.

Minimale dotatie

Overtreffen de door u opgebouwde reserves uw verbintenissen tegenover uw werknemers? Kies voor een minimale dotatie en behoud de investeringsbuffer voor toekomstige betalingen.

Mogelijk in cafetariaplan

Bepaal het budget, de risicodekkingen en de mogelijkheden voor uw werknemers wat betreft die risicodekkingen.

Efficiënt data uitwisselen

Gedaan met de administratieve rompslomp. Beheer snel en eenvoudig de gegevens van uw werknemers via AG EB Online.

Alle voordelen in 1 handige app

Met MyAG Employee Benefits hebben uw medewerkers toegang tot hun waarborgen waar en wanneer ze willen, via hun computer of app. Bovendien profiteren ze ook van diensten voor hun mentale veerkracht (exclusief via de app).

[{"ItemId":32,"ListId":"2524f10c-203b-41d4-86fb-aece46f15e76","WebId":"d6ecc8f1-f2cc-45f0-b47e-d62aefcf8777","SiteId":"b83809fa-98c9-4a27-b15d-04cd63c60fce","Title":""},{"ItemId":33,"ListId":"2524f10c-203b-41d4-86fb-aece46f15e76","WebId":"d6ecc8f1-f2cc-45f0-b47e-d62aefcf8777","SiteId":"b83809fa-98c9-4a27-b15d-04cd63c60fce","Title":""},{"ItemId":34,"ListId":"2524f10c-203b-41d4-86fb-aece46f15e76","WebId":"d6ecc8f1-f2cc-45f0-b47e-d62aefcf8777","SiteId":"b83809fa-98c9-4a27-b15d-04cd63c60fce","Title":""},{"ItemId":35,"ListId":"2524f10c-203b-41d4-86fb-aece46f15e76","WebId":"d6ecc8f1-f2cc-45f0-b47e-d62aefcf8777","SiteId":"b83809fa-98c9-4a27-b15d-04cd63c60fce","Title":""},{"ItemId":36,"ListId":"2524f10c-203b-41d4-86fb-aece46f15e76","WebId":"d6ecc8f1-f2cc-45f0-b47e-d62aefcf8777","SiteId":"b83809fa-98c9-4a27-b15d-04cd63c60fce","Title":""},{"ItemId":122,"ListId":"2524f10c-203b-41d4-86fb-aece46f15e76","WebId":"d6ecc8f1-f2cc-45f0-b47e-d62aefcf8777","SiteId":"b83809fa-98c9-4a27-b15d-04cd63c60fce","Title":""}]

U zit in de ‘driver’s seat’

Individuele rechten

Bij het Cash Balance plan bepaalt u als werkgever het bedrag en het rendement dat u wil toekennen aan uw werknemers. Dit rendement kan een vast percentage zijn, of het rendement van een financieel instrument of index zoals de OLO. Elke maand wordt een spaarbedrag gestort op een notionele rekening op naam van de aangeslotene, het virtuele spaarpotje van uw werknemer. Dat bedrag stijgt dan volgens het rendement dat u toekent.


Collectieve financiering

De financiering van deze individuele rechten is dan weer collectief. U stort periodiek dotaties in een collectief financieringsfonds. In functie van uw zin voor risico kiest u dan hoe deze dotaties/stortingen geïnvesteerd worden:
Tak 21 met gegarandeerd rendement.

Tak 23 zonder gegarandeerd rendement, in een mix van aandelen, obligaties, cash en vastgoed.


U beslist dus over de beleggingsstrategie
, waarbij u rekening houdt met het rendement dat u garandeert aan uw werknemers, het risicoprofiel van de gekozen fondsen en een eventuele veiligheidsmarge of buffer die u wil opbouwen.

Snel naar

collegues-in-meeting
Geniet dankzij een goede investeringsstrategie van een investeringsbuffer.

Behoud de controle over uw periodieke stortingen


Met een weldoordachte investeringsstrategie is het perfect mogelijk dat de door uw financieringsfonds opgebouwde reserves hoger liggen dan wat u uw werknemers hebt beloofd.

Deze investeringsbuffer geeft u 2 keuzes:

U behoudt het overschot en kan het later gebruiken op een moment naar keuze. Ondertussen betaalt u een minimumdotatie en blijft het overschot stijgen volgens het rendement van uw financieringsfonds.

U stort geen premies meer tot het overschot weg is. U geniet dan van een ‘Contribution Holiday’.

man-looking-at-his-tablet-the-paint-to-use
Door de integratie van Cash Balance in een cafetariaplan kan uw werknemer zelf keuzes maken.

Geef uw werknemers de vrijheid


Integratie in een cafetariaplan

U kan het Cash Balance plan eenvoudig integreren in een cafetariaplan.

U bepaalt dan:
Het toegewezen budget voor de groepsverzekering.
Het rendement dat u wil garanderen.De risicodekkingen die u wil aanbieden (gefinancierd binnen of buiten het budget).
De verschillende keuzemogelijkheden voor uw werknemers wat betreft de risicodekkingen.

Vervolgens maakt de aangeslotene keuzes: hij beslist binnen de door u bepaalde grenzen over het niveau van de risicodekkingen zoals de overlijdensdekking of invaliditeitsrente.


Voorschotten

U kan uw werknemers de mogelijkheid geven om een voorschot op het aanvullend pensioenkapitaal op te nemen. Hiermee kunnen ze nog voor hun pensioen een deel van de al opgebouwde pensioenreserve gebruiken voor de aankoop of renovatie van een onroerend goed of om een hypothecaire lening terug te betalen. 

couple-and-son-playing-in-open-field
AG Employee Benefits zet vol in op uw digitale ondersteuning.

Unieke troef: digitale ondersteuning


AG Employee Benefits zet vol in op de digitale ondersteuning van uw inspanningen. Zowel voor u als voor uw werknemer werd een unieke digitale ondersteuning ontwikkeld met uitgebreide mogelijkheden en een focus op een vlotte gegevensuitwisseling en gebruiksgemak.


AG EB Online

Nieuwe werknemers aansluiten, bestaande aangeslotenen beheren en andere data uitwisselen … Gedaan met de administratieve rompslomp bij het doorsturen van gegevens. U hebt het allemaal zelf in handen in deze gebruiksvriendelijke online tool.

Ontdek AG EB Online

MyAG Employee Benefits

Het is een veilige, gebruiksvriendelijke app en platform met alle informatie over de groepsverzekering via de werkgever. Via de app kunnen uw medewerkers om het even waar en wanneer hun waarborgen bekijken. Alle functies van MyAG Employee Benefits zijn ook beschikbaar via uw computer, maar de diensten zijn alleen toegankelijk via de MyAG Employee Benefits-app.​

1. Handige functies
Uw aangeslotene ontdekt er in een handomdraai het bedrag van zijn aanvullend pensioen, de overlijdensdekking en meer, zoals de (eventuele) verzekeringen gezondheidszorgen.​

2. Diensten die uw medewerkers helpen voor hun gezondheid te zorgen (exclusief op de app)
Met de MyAG Employee Benefits-app profiteert u van een groot aantal aanvullende diensten voor uw mentale veerkracht. Eenvoudige toegang tot een breed gamma aan eerstelijnszorg en -ondersteuning om u te helpen mentaal gezond te blijven: My Mind by AG

Meer weten over MyAG Employee​ Benefits

Informatie over duurzaamheid

Afhankelijk van de gekozen fondsen, heeft dit product ecologische en sociale kenmerken die het mogelijk maken om bij te dragen aan een positieve impact op het milieu of de maatschappij en om een negatieve impact op het milieu of de maatschappij te beperken, dit dankzij een passende selectie van beleggingen. Informatie over deze ecologische en sociale kenmerken van dit product is hier​​ beschikbaar. Meer info over de duurzame en verantwoorde beleggingsaanpak van AG vindt u op ag.be/investeren/duurzaamheid​​​​.

Meer informatie vindt u ook in de infofiche duurzaamheid​​ voor elk van de beschikbare fondsen in dit product, alsook het bijhorende jaarlijkse rapport​.

Voor klanten die nog een stapje verder willen gaan, biedt AG nu ook tak 21- en​​ tak 23-producten aan volgens een nog meer geavanceerde aanpak.​

Wil meer weten ? Stel uw vragen over Cash Balance of vraag een vrijblijvende offerte via de contactknop. Zie ook het AG EB Invest Dashboard​ voor een duidelijk en gedetailleerd overzicht van elk van onze fondsen.​


Hebt u een vraag?

Contacteer een van onze sales managers

CONTACTEER ONS