Uw cookies zijn uitgeschakeld. Schakel uw cookies a.u.b. aan om uw voorkeuren op te slaan.

We gebruiken cookies om: klantenervaring te optimaliseren, gepersonaliseerde informatie te bezorgen en het delen van info op sociale media mogelijk te maken. De toestemming die u geeft door op 'Akkoord' te klikken geldt voor alle websites van AG Insurance. Lees ook ons cookiebeleid en onze privacyverklaring.

Meer weten

Uw inkomen bij arbeidsongeschiktheid

Uw huidige situatie

Wat ontvangt u bij arbeidsongeschiktheid?

Zonder Income Care daalt uw inkomen in het eerste jaar tot {{inamiY1Percentage}}% van uw bruto salaris, en vanaf het tweede jaar tot {{inamiY2Percentage}}%.

Met Income Care, kan de RIZIV-uitkering aangevuld worden tot {{incomeCarePercentage}}% van uw laatste bruto loon.

{{bar.label2}} {{bar.value2 | icNumber:0}}€
{{bar.label}} {{bar.value | icNumber:0}}€
{{bar.legend}}
Plafond RIZIV {{maxIncome | icNumber:0}}€
{{inamiY1Percentage}}% Eerste jaar
{{inamiY2Percentage}}% Volgende jaren
{{incomeCarePercentage}}% van het laatste bruto maandsalaris

Hoe worden deze cijfers berekend?


Riziv-uitkering

In het eerste jaar is de arbeidsongeschiktheidsuitkering beperkt tot 60% van het geplafonneerd bruto maandsalaris. Vanaf het tweede jaar wordt de uitkering berekend in functie van uw gezinssituatie volgens volgende percentages;
• 65%: één inkomen met personen ten laste
• 55%: alleenstaande
• 40%: gezin of samenwonenden met twee inkomens

Let op, het bruto jaarsalaris waarop de wettelijke uitkering bepaald wordt, is geplafonneerd tot €43.596,79 (01/01/2018). Bovendien wordt er ook geen rekening gehouden met variabel loon, 13de maand, maaltijdcheques en andere voordelen die u vandaag via uw werkgever ontvangt.


Offset rente

De invaliditeitsrente in bovenstaande simulatie werd berekend op basis van de Offset-formule. Deze rente garandeert maximaal {{incomeCarePercentage}}% van het laatste bruto loon ongeacht de RIZIV-tussenkomst. Dit vertaalt zich in volgende formule: invaliditeitsrente = 70% S – RIZIV-uitkering

• Het jaarsalaris “S” wordt gelijkgesteld met 13,92 keer het bruto maandsalaris om voordelen zoals 13de maand, maaltijdcheques en dergelijke op te vangen.
• De RIZIV-uitkering wordt berekend zoals in bovenstaande paragraaf vermeld.


Fiscaliteit

De simulatie berekent brutobedragen. De RIZIV-uitkering is onderworpen aan een bedrijfsvoorheffing van 11,11% tijdens het eerste jaar. Vanaf het tweede jaar is de uitkering niet meer onderworpen aan deze heffing. De uitkering wordt steeds globaal belast, samen met de andere inkomsten van de verzekerde, maar geeft wel recht op een belastingvermindering als vervangingsinkomen.

Op de invaliditeitsrente wordt een bedrijfsvoorheffing van 22,22% ingehouden. Vervolgens wordt de rente globaal belast, samen met de andere inkomsten van de verzekerde, maar geeft wel recht op een belastingvermindering als vervangingsinkomen.