Pensioen

Pension@ease


Vaste premiebijdrage

Een vaste premiebijdrage betaald door de werkgever en/of werknemer

Collectieve financiering

Collectieve financiering van de individuele aanvullende pensioenrechten

Combinatiemogelijkheid van tak 21 en tak 23

Een combinatiemogelijkheid van tak 21 en tak 23 in het collectieve financieringsfonds

Toekenning rendement

Toekenning van rendement aan de aangeslotenen met een actieve bufferopbouw voor de werkgever

Uitgebreid gamma van risicodekkingen

Een uitgebreid gamma van risicodekkingen binnen of boven op het budget

Alle voordelen in 1 handige app

Met MyAG Employee Benefits hebben uw medewerkers toegang tot hun waarborgen waar en wanneer ze willen, via hun computer of app. Bovendien profiteren ze ook van diensten voor hun mentale veerkracht (exclusief via de app).


[{"ItemId":106,"ListId":"2524f10c-203b-41d4-86fb-aece46f15e76","WebId":"d6ecc8f1-f2cc-45f0-b47e-d62aefcf8777","SiteId":"b83809fa-98c9-4a27-b15d-04cd63c60fce","Title":""},{"ItemId":107,"ListId":"2524f10c-203b-41d4-86fb-aece46f15e76","WebId":"d6ecc8f1-f2cc-45f0-b47e-d62aefcf8777","SiteId":"b83809fa-98c9-4a27-b15d-04cd63c60fce","Title":""},{"ItemId":108,"ListId":"2524f10c-203b-41d4-86fb-aece46f15e76","WebId":"d6ecc8f1-f2cc-45f0-b47e-d62aefcf8777","SiteId":"b83809fa-98c9-4a27-b15d-04cd63c60fce","Title":""},{"ItemId":109,"ListId":"2524f10c-203b-41d4-86fb-aece46f15e76","WebId":"d6ecc8f1-f2cc-45f0-b47e-d62aefcf8777","SiteId":"b83809fa-98c9-4a27-b15d-04cd63c60fce","Title":""},{"ItemId":110,"ListId":"2524f10c-203b-41d4-86fb-aece46f15e76","WebId":"d6ecc8f1-f2cc-45f0-b47e-d62aefcf8777","SiteId":"b83809fa-98c9-4a27-b15d-04cd63c60fce","Title":""},{"ItemId":122,"ListId":"2524f10c-203b-41d4-86fb-aece46f15e76","WebId":"d6ecc8f1-f2cc-45f0-b47e-d62aefcf8777","SiteId":"b83809fa-98c9-4a27-b15d-04cd63c60fce","Title":""}]

​​Een flexibele en toekomstgerichte groepsverzekering​​


De individuele rechten worden afzonderlijk toegekend aan elke aangeslotene

U kiest als werkgever de personeelscategorie die u een groepsverzekering wil aanbieden en bepaalt het budget. De vaste premiebijdrage kan uitgedrukt worden als een percentage van het loon of een forfaitair bedrag. Zo kent u vooraf de exacte kostprijs van het plan.

Daarnaast bepaalt u vooraf eveneens het deel van het rendement op de belegging van de premies dat jaarlijks doorvloeit naar uw medewerkers. Het saldo op de individuele rekening van iedere aangeslotene zal aangroeien volgens de rendementstoekenning.

De individuele rechten van de aangeslotenen bestaan bijgevolg uit de vaste premiebijdragen en het jaarlijks daarop toegekende rendement.

Groepsfinanciering van het pensioenplan​

De premies van de aangeslotenen worden gestort in een collectief financieringsfonds waarmee de individuele rechten gefinancierd worden. Naargelang uw doelstellingen en risicoappetijt kan u het collectief fonds beleggen in:

Ons ruime tak 23-fondsenaanbod zonder gewaarborgd rendement (door de rechtstreekse belegging in de financiële markten);​Een combinatie van tak 21 en tak 23.

U kan uw beleggingsstrategie bovendien flexibel aanpassen in functie van de evoluerende marktomstandigheden door de belegging van de toekomstige premies te wijzigen.

1De interestvoet is herzienbaar volgens het ‘spaarrekening’-principe (ook wel de ‘verticale methode’ genoemd).


Snel naar

​Innovatieve financieringsoplossing voor maximale gemoedsrust


Pension@ease voorziet in de automatische aanleg van een buffer die u als werkgever kan gebruiken voor de financiering van het wettelijke minimumrendement of eventueel een extra rendementstoekenning aan uw medewerkers. Zo kan u vertrouwen op een stabiele groepsverzekeringsfinanciering. De buffer wordt opgebouwd met een deel van de jaarlijke verdeling van het rendement van het financieringsfonds​, waardoor deze moeiteloos en zonder budgetimpact tot stand komt. 

De rendementsformule​:

De jaarlijkse verdeling van het financieringsfondsrendement over uw medewerkers en de buffer gebeurt op basis van een rendementsformule die vooraf in het pensioenreglement vastgelegd wordt. In functie van uw voorkeur en doelstellingen hebt u de keuze uit een aantal formules die bv. voorzien in een doelstelling op het vlak van rendementstoekenning aan uw medewerkers en/of bufferopbouw.
Hybrid investment of your financing fund
Voor de belegging van uw financieringsfonds kunt u de zekerheid van tak 21 combineren met het rendementspotentieel van tak 23.

​Hybride investering van uw financieringsfonds​


De premies voor uw aangeslotenen worden gestort in een collectief financieringsfonds waarmee uw Pension@ease groepsverzekering gefinancierd wordt. Wilt u voor de belegging van uw financieringsfonds de zekerheid van tak 21 combineren met het rendementspotentieel van tak 23? Dat kan! 

De gewaarborgde interestvoet1 van een tak 21-verzekering biedt u zekerheid en reduceert daarmee ook efficiënt de volatiliteit (of rendementsschommeling) van uw financieringsfondsbelegging. Tak 23 heeft door de rechtstreekse investering in de financiële markten dan weer een hoger rendementspotentieel, maar ook een hoger risico. Uw risicoblootstelling in tak 23 kan u in ons ruime fondsenaanbod echter afstemmen in functie van uw risicoappetijt. De flexibele mix van beide combineert daarom misschien wel het beste van twee werelden.​

1De interestvoet is herzienbaar volgens het ‘spaarrekening’-principe (ook wel de ‘verticale methode’ genoemd).
AG Employee Benefits is fully committed to your digital support.
AG Employee Benefits zet vol in op uw digitale ondersteuning.

​Unieke troef: digitale ondersteuning

AG Employee Benefits zet vol in op de digitale ondersteuning van uw inspanningen. Zowel voor u als voor uw werknemer werd een unieke digitale ondersteuning ontwikkeld met uitgebreide mogelijkheden en een focus op een vlotte gegevensuitwisseling en gebruiksgemak.


AG EB Online

Nieuwe werknemers aansluiten, bestaande aangeslotenen beheren en andere data uitwisselen. Gedaan met de administratieve rompslomp bij het doorsturen van gegevens. U hebt het allemaal zelf in handen in deze gebruiksvriendelijke online tool.

Ontdek AG EB Online


MyAG Employee Benefits

Het is een veilige, gebruiksvriendelijke app en platform met alle informatie over de groepsverzekering via de werkgever. Via de app kunnen uw medewerkers om het even waar en wanneer hun waarborgen bekijken. Alle functies van MyAG Employee Benefits zijn ook beschikbaar via uw computer, maar de diensten zijn alleen toegankelijk via de MyAG Employee Benefits-app.

1. Handige functies
Uw aangeslotene ontdekt er in een handomdraai het bedrag van zijn aanvullend pensioen, de overlijdensdekking en meer, zoals de (eventuele) verzekeringen gezondheidszorgen.​

2. Diensten die uw medewerkers helpen voor hun gezondheid te zorgen (exclusief op de app)
Met de MyAG Employee Benefits-app profiteert u van een groot aantal aanvullende diensten voor uw mentale veerkracht. Eenvoudige toegang tot een breed gamma aan eerstelijnszorg en -ondersteuning om u te helpen mentaal gezond te blijven: My Mind by AG

Meer weten over MyAG Employee Benefits​

Informatie over duurzaamheidAfhankelijk van de gekozen fondsen, heeft dit product ecologische en sociale kenmerken die het mogelijk maken om bij te dragen aan een positieve impact op het milieu of de maatschappij en om een negatieve impact op het milieu of de maatschappij te beperken, dit dankzij een passende selectie van beleggingen. Informatie over deze ecologische en sociale kenmerken van dit product is hier​ beschikbaar. Meer info over de duurzame en verantwoorde beleggingsaanpak van AG vindt u op ag.be/investeren/duurzaamheid​​.

Meer informatie vindt u ook in de infofiche duurzaamheid voor elk van de beschikbare fondsen in dit product, alsook het bijhorende jaarlijkse rapport.

Voor klanten die nog een stapje verder willen gaan, biedt AG nu ook tak 21- en ​​ tak 23-producten aan volgens een nog meer geavanceerde aanpak.​

Wil meer weten ? Stel uw vragen over Pension@ease of vraag een vrijblijvende offerte via de contactknop. Zie ook het AG EB Invest Dashboard voor een duidelijk en gedetailleerd overzicht van elk van onze fondsen.Hebt u een vraag?

Contacteer een van onze sales managers

CONTACTEER ONS