Het is tijd voor de jaarlijkse herberekening van uw waarborgen

Eén keer per jaar worden de waarborgen in uw groepsverzekering aangepast. Lees hier hoe dat precies in zijn werk gaat.​

DELEN

Wat moet u weten over de jaarlijkse herberekening?

 
De waarborgen in uw groepsverzekering zijn berekend op basis van het salaris van uw medewerkers. Bij de jaarlijkse update van dit salaris herbekijken we ook de verzekerde waarborgen. In een bonusplan worden op vaste tijdstippen bonussen gestort. In beide gevallen spreken we van de jaarlijkse herberekening. ​
 

Snel naar

person-using-laptop
Geef 2 maanden voor de herberekening de nieuwe salarissen of bonussen door.

Wat moet u doen voor de jaarlijkse herberekening?


2 maanden voor de herberekening vragen we u per mail om ons de nieuwe salarissen of bonussen door te geven. In de mail vindt u een link naar AG EB Online. Daar kan u een document downloaden met per aangeslotene de gegevens die we op dat moment hebben. In dit bestand vult u de salarissen of de bonussen in, om het daarna op dezelfde plaats op de website op te laden.

Voor een juiste herberekening is het belangrijk dat u de nieuwe salarissen of bonussen zo snel mogelijk doorgeeft. Zijn ze nog niet gekend op de datum van de herberekening, dan kan u overwegen om de herberekening structureel later op het jaar in te plannen. Bespreek het met uw accountmanager.


dame-ebonline
Belangrijk: alleen de salarissen en bonussen mogen worden doorgegeven via het herberekeningsbestand.

Waar moet u op letten bij het doorgeven van de informatie?​

 

Wanneer u de gegevens doorgeeft, moet u met volgende zaken rekening houden:
 
  • Om fouten en verkeerde interpretaties te vermijden, mogen de salarissen of bonussen alleen via het bestand op AG EB Online doorgegeven worden. Zelfgemaakte XLS-files of andere documenten worden niet aanvaard.
  • In het bestand kan u alleen de salarissen of bonussen invullen (en eventueel het niss-nummer als dit veld nog leeg is). Alle andere wijzigingen horen niet thuis in dit bestand. Ze moeten worden doorgegeven op het ogenblik dat ze zich voordoen. Merkt u bij het invullen van het bestand dat bepaalde wijzigingen niet werden doorgevoerd, dan doet u dit best eerst, vóór u het bestand met de salarissen of bonussen opnieuw oplaadt.
  • Het is belangrijk dat u de salarissen doorgeeft op voltijdse basis en volgens de frequentie (maandelijks of jaarlijks) die in het bestand is aangeduid.
  • Komt een ingevuld salaris in het rood te staan, dan betekent dit dat het lager of aanzienlijk hoger is dan het jaar voordien. U checkt dan best of het wel correct werd ingevuld.my-global-benefits
Na de herberekening zijn de pensioenfiches beschikbaar op MyAG Employee Benefits.

Wat gebeurt er nadat u de salarissen en bonussen hebt doorgegeven?​


Zodra  we uw update hebben, duurt het standaard 6 weken voor de herberekening in uw groepsverzekering verwerkt wordt. Meestal, afhankelijk van uw type plan, krijgt u dan fiches die u aan uw werknemers moet overhandigen. AG Insurance kan deze fiches ook elektronisch ter beschikking stellen van de werknemers via MyAG Employee Benefits.

Tip
: de pensioenfiches zijn altijd beschikbaar op MyAG Employee Benefits.