Pensioen

Lifecycle

​​​​​​​​​​​ De innoverende pensioenoplossing waarbij de beleggingsstrategie mee evolueert met de leeftijd van uw werknemer.

Brede waaier tak 23-fondsen

Minder of meer risico: voor elke werkgever wat wils.

Plan op maat

Bepaal het aantal leeftijdscategorieën van de Lifecycle volgens uw bedrijfscultuur. En kies zelf de tak 23-fondsen en de onderlinge verhoudingen.

Bijkomende risicodekkingen

Financier risicodekkingen zoals overlijden, arbeidsongeschiktheid of premievrijstelling.

Mogelijk als cafetariaplan

Integreer Lifecycle in een cafetariaplan (met keuze van de risicowaarborgen).

Alle voordelen in 1 handige app

Met MyAG Employee Benefits hebben uw medewerkers toegang tot hun waarborgen waar en wanneer ze willen, via hun computer of app. Bovendien profiteren ze ook van diensten voor hun mentale veerkracht (exclusief via de app).[{"ItemId":60,"ListId":"2524f10c-203b-41d4-86fb-aece46f15e76","WebId":"d6ecc8f1-f2cc-45f0-b47e-d62aefcf8777","SiteId":"b83809fa-98c9-4a27-b15d-04cd63c60fce","Title":""},{"ItemId":61,"ListId":"2524f10c-203b-41d4-86fb-aece46f15e76","WebId":"d6ecc8f1-f2cc-45f0-b47e-d62aefcf8777","SiteId":"b83809fa-98c9-4a27-b15d-04cd63c60fce","Title":""},{"ItemId":62,"ListId":"2524f10c-203b-41d4-86fb-aece46f15e76","WebId":"d6ecc8f1-f2cc-45f0-b47e-d62aefcf8777","SiteId":"b83809fa-98c9-4a27-b15d-04cd63c60fce","Title":""},{"ItemId":63,"ListId":"2524f10c-203b-41d4-86fb-aece46f15e76","WebId":"d6ecc8f1-f2cc-45f0-b47e-d62aefcf8777","SiteId":"b83809fa-98c9-4a27-b15d-04cd63c60fce","Title":""},{"ItemId":122,"ListId":"2524f10c-203b-41d4-86fb-aece46f15e76","WebId":"d6ecc8f1-f2cc-45f0-b47e-d62aefcf8777","SiteId":"b83809fa-98c9-4a27-b15d-04cd63c60fce","Title":""}]

Lifecycle in een notendop

Met het Lifecycle-concept kan u de tak 23-investeringsstrategie automatisch aanpassen in functie van de leeftijd van uw werknemer.

Zo kan u in het begin van de carrière de premies voor uw werknemer investeren in tak 23-fondsen met een hoog risico- / hoge return-strategie. U investeert dan een procentueel hoger gedeelte van de spaarpremie in risicovollere activaklassen (zoals aandelen), om zo een hoger rendement na te streven. Eventuele tegenslagen kunnen dan gemakkelijker opgevangen worden dankzij de lange investeringshorizon. Dit is de accumulatiefase.

Komt de pensioenleeftijd van uw medewerker dichterbij, dan wordt de investering in risicovollere activaklassen automatisch afgebouwd om procentueel meer in risico-armere activaklassen (zoals obligaties of cash) te beleggen. Met deze laag risico- / lage return-strategie stelt u het al opgespaarde pensioenkapitaal veiliger en minder bloot aan marktcorrecties. Dit is de consolidatiefase.

Snel naar

woman-looking-at-her-computer
U tekent het Lifecycle-plan voor uw werknemers uit.

Belangrijke rol voor de werkgever

U kiest de personeelscategorieën uit die u met een groepsverzekering wil belonen en bepaalt het budget. Dit budget drukt u uit als een percentage van het loon of als een forfaitair bedrag. Zo kent u vooraf al de exacte kostprijs van het plan.

Vervolgens kiest u, op maat van uw bedrijf en specifiek voor het Lifecycle-concept:
hoeveel leeftijdsschijven u wil;
voor elke leeftijdsschijf in welk fonds (of fondsen) de premies en opgebouwde reserves geïnvesteerd worden.

De overgang naar de volgende leeftijdsklasse gebeurt automatisch. U of uw werknemer hoeft zelf niets te doen.

Een voorbeeld? Stel, u kiest een Lifecycle-concept met 7 leeftijdscategorieën en twee tak 23-wereldfondsen Rainbow Red (100% aandelen) en Rainbow Blue (100% obligaties). Voor elke leeftijdscategorie wordt de maximale blootstelling aan een activaklasse bepaald (bv. 90% aandelen (Rainbow Red) en 10% obligaties (Rainbow Blue) voor de jongste leeftijdscategorie, 80/20% voor de volgende, enz.). Hoe hoger de leeftijdsklasse, hoe defensiever de investeringen worden door een hoger percentage in obligaties. Zo stelt u de al gespaarde reserves veiliger naarmate het pensioen van uw werknemer nadert. Voor de laatste leeftijdscategorie kiest u voor het Rainbow Absolute Return Flexible fonds, een tak 23-fonds met een investeringsstrategie gericht op patrimoniumbeheer.

man-choosing-paint-for-wall-on-a-tablet
Integreer het Lifecycle-concept in een cafetariaplan.

Risicowaarborgen en integratie in cafetariaplan


Risicowaarborgen

Als werkgever bepaalt u welke bijkomende risicodekkingen u wil aanbieden aan uw werknemers:

overlijden;
overlijden door ongeval;
arbeidsongeschiktheid;
premievrijstelling.

De financiering van elk van deze waarborgen kan binnen of bovenop het vooropgestelde budget. Ook daar hebt u de keuze.

Het Lifecycle-concept is wel enkel van toepassing op de premies voor de opbouw van een pensioenkapitaal, en niet voor de bijkomende waarborgen.

Integratie in cafetariaplan

Bij de keuze van de risicowaarborgen geeft u aan of u uw werknemers individuele keuzemogelijkheden geeft. Dit binnen de grenzen die u zelf vastlegt: u selecteert de waarborgen waarvoor u individuele keuzes aanbiedt, en bepaalt ook deze keuzemogelijkheden.

Als u uw werknemers individuele keuzes geeft, kunnen ze via MyAG Employee Benefits 24/7 simulaties uitvoeren en online wijzigingen doorvoeren. Deze worden dan automatisch verwerkt. Willen uw medewerkers deze keuzemogelijkheden niet gebruiken, dan genieten ze de voordelen die AG Employee Benefits standaard voor hen voorzien heeft..

woman-laughing-at-her-work-in-front-of-a-laptop
AG Employee Benefits zet vol in op uw digitale ondersteuning.

Unieke troef: digitale ondersteuning

AG Employee Benefits zet vol in op de digitale ondersteuning van uw inspanningen. Zowel voor u als voor uw werknemer werd een unieke digitale ondersteuning ontwikkeld met uitgebreide mogelijkheden en een focus op een vlotte gegevensuitwisseling en gebruiksgemak.

AG EB Online

Nieuwe werknemers aansluiten, bestaande aangeslotenen beheren en andere data uitwisselen … Gedaan met de administratieve rompslomp bij het doorsturen van gegevens. U hebt het allemaal zelf in handen in deze gebruiksvriendelijke online tool.

Ontdek AG EB Online

MyAG Employee Benefits

Het is een veilige, gebruiksvriendelijke app en platform met alle informatie over de groepsverzekering via de werkgever. Via de app kunnen uw medewerkers om het even waar en wanneer hun waarborgen bekijken. Alle functies van MyAG Employee Benefits zijn ook beschikbaar via uw computer, maar de diensten zijn alleen toegankelijk via de MyAG Employee Benefits-app.

1. Handige functies
Uw aangeslotene ontdekt er in een handomdraai het bedrag van zijn aanvullend pensioen, de overlijdensdekking en meer, zoals de (eventuele) verzekeringen gezondheidszorgen.​

2. Diensten die uw medewerkers helpen voor hun gezondheid te zorgen (exclusief op de app)
Met de MyAG Employee Benefits-app profiteert u van een groot aantal aanvullende diensten voor uw mentale veerkracht. Eenvoudige toegang tot een breed gamma aan eerstelijnszorg en -ondersteuning om u te helpen mentaal gezond te blijven: My Mind by AG​​

Meer weten over MyAG Employee​ Benefits

Informatie over duurzaamheid

Afhankelijk van de gekozen fondsen, heeft dit product ecologische en sociale kenmerken die het mogelijk maken om bij te dragen aan een positieve impact op het milieu of de maatschappij en om een negatieve impact op het milieu of de maatschappij te beperken, dit dankzij een passende selectie van beleggingen. Informatie over deze ecologische en sociale kenmerken van dit product is hier​ beschikbaar. Meer info over de duurzame en verantwoorde beleggingsaanpak van AG vindt u op ag.be/investeren/duurzaamheid​​​​​.

Meer informatie vindt u ook in de infofiche duurzaamheid​ voor elk van de beschikbare fondsen in dit product, alsook het bijhorende jaarlijkse rapport​.

Voor klanten die nog een stapje verder willen gaan, biedt AG nu ook​​ tak 23-producten aan volgens een nog meer geavanceerde aanpak.​
Wil meer weten ? Stel uw vragen over Lifecycle of vraag een vrijblijvende offerte via de contactknop. Zie ook het AG EB Invest Dashboard​ voor een duidelijk en gedetailleerd overzicht van elk van onze fondsen.

Hebt u een vraag?

Contacteer een van onze sales managers

CONTACTEER ONS