Absenteïsme: van preventie tot werkhervatting - AG Employee Benefits
Collega's die trots zijn op een effectief welzijnsbeleid

Gepubliceerd op 16/01/2023

DELEN

Hoe kan u absenteïsme een halt toeroepen?

​​

​In 2022 waren er in België een half miljoen langdurig zieken. Dit is een stijging van 46% in 5 jaar. 36% van deze afwezigheden houdt verband met een psychologische aandoening zoals een burn-out of een depressie. De kosten van absenteïsme kunnen dus hoog oplopen voor uw bedrijf. Maar hoe kan u ziekteverzuim beperken? AG helpt u oplossingen te vinden dankzij zijn 360°-benadering. 

6 belangrijke punten om te onthouden​​

1. In 2022 waren er in België een half miljoen langdurig afwezigen, waarvan 36% verband hield met een psychologische aandoening zoals burn-out of depressie. Dit is een stijging van 46% in 5 jaar. 
2. Doen we niets, dan zal dit cijfer in de huidige context vermoedelijk blijven stijgen. 
3. Vandaag volstaat een dekking gewaarborgd inkomen niet meer. U hebt een globale welzijnsbenadering nodig.
4. AG biedt u een 360°-benadering voor welzijn op het werk 
Met My WellRi helpt AG u het mentale welzijn in uw bedrijf op peil te houden.
Met My MIND helpt AG uw medewerkers om hun mentaal welzijn te bewaken.  
Wij bieden uw medewerkers ook financiële zekerheid bij arbeidsongeschiktheid met het product Income Care. Zo kunnen ze zich 100% op hun herstel richten.
Uw werknemers die afwezig zijn door een psychologische aandoening, kunnen vrijwillig in een Return To Work-traject stappen. Zo kunnen ze snel en duurzaam weer aan het werk. 
Met het Return To Work-dashboard kan u het welzijn binnen uw bedrijf opvolgen, en evalueren of uw acties een positief effect hebben op het langdurig absenteïsme.
De specialisten van AG Health Partner adviseren en ondersteunen u bij de invoering van uw preventieve welzijnsmaatregelen. 
5. Deze methode bevordert uw welzijnsbeleid waardoor de situatie in uw bedrijf verbetert. 
6. Met al deze tools hoopt AG uw medewerkers zo goed mogelijk te helpen zodat we samen absenteïsme een halt kunnen toeroepen. 

Wil u de kosten van absenteïsme in uw bedrijf beperken? Neem contact op met AG om een welzijnsbeleid op te zetten dat werkt. ​Crisissen komen steeds vaker voor, net als de stressfactoren waarmee werknemers dagelijks moeten omgaan. Vandaar het belang om in te zetten op veerkracht en mentaal welzijn. Zo niet zal het aantal werknemers die arbeidsongeschikt zijn om psychologische redenen waarschijnlijk blijven toenemen. Bovendien hebben afwezige medewerkers een grote impact op hun collega's en uw bedrijf waardoor de kosten voor u nog hoger oplopen. Wat is de kost van absenteïsme? Download onze whitepaper​ ​


Hoe beperkt u de kosten van absenteïsme in uw bedrijf? 

Als werkgever speelt u een belangrijke rol bij het voorkomen van allerlei soorten aandoeningen, maar uw welzijnsaanpak en HR-beleid kunnen het grootste verschil maken bij mentale aandoeningen. U bent zelfs wettelijk verplicht om bij te dragen aan het welzijn van uw werknemers. 

Door een zorgzame werkgever te zijn en een globaal welzijnsbeleid te voeren, vermindert u het aantal langdurig afwezigheden in uw bedrijf en verbetert u uw productiviteit, want gelukkige werknemers zijn veerkrachtiger en productiever. 

Maar hoe begint u eraan? AG heeft voor u een 360°-aanpak ontwikkeld via het product Income Care. Hiermee bieden we u oplossingen om de verschillende fasen van absenteïsme te bestrijden. Hoe de 360°-aanpak van AG u helpt?   

Wel, deze methode kan uw welzijnsbeleid verbeteren én duurzamer maken. AG behoudt natuurlijk zijn rol als verzekeraar en garandeert een stabiel inkomen voor uw werknemers die arbeidsongeschikt zijn. Zo kunnen ze zich 100% concentreren op hun herstel zonder extra financiële stress. 

Maar vandaag volstaat een dekking gewaarborgd inkomen niet meer. Uw medewerkers verwachten van u een globale welzijnsbenadering. Daarom omvat de Income Care-verzekering van AG verschillende luiken. 


​1. My WellRi: beter voorkomen dan genezen

Begin 2022 voegde AG de aanvullende dienst My WellRi toe aan het Income Care-aanbod om de risico's op ziekteverzuim in uw bedrijf te helpen voorkomen. 

My WellRi is een wetenschappelijk onderbouwde en kwantitatieve analyse van het persoonlijke en professionele welzijn van uw medewerkers, ontwikkeld door AG Health Partner. Met deze dienst verzamelt u feedback van uw medewerkers en krijgt u inzicht in wat hen motiveert of wat hen juist energie kost. Zo brengt u het welzijn binnen uw bedrijf in kaart en stuurt u uw welzijnsbeleid in de juiste richting. Sterker nog, met My WellRi voldoet u aan een wettelijke verplichting om welzijn te bevorderen en risico's voor uw werknemers te identificeren. 

Meer info over My WellRi? Lees het artikel Hoe houdt u uw medewerkers mentaal gezond?​   


2. My MIND by AG: zelfzorg voor mentaal welzijn

Deze vernieuwende gezondheidsservice zit voortaan inbegrepen in uw waarborg Income Care. Hij biedt uw medewerkers de mogelijkheid om zelf goed voor hun mentaal welzijn te zorgen, rechtstreeks vanop hun smartphone. Zo investeert u in hun mentale veerkracht, maar ook in productiviteit en een sterk werkgeversmerk. My MIND by AG biedt uw medewerkers:

Een risicoanalyse en persoonlijke aanbevelingen om hun mentale veerkracht te versterken.
Wetenschappelijk onderbouwde self-care tools om op eigen tempo met mentaal welzijn aan de slag te gaan.
De Safe2Talk hulplijn voor 24/7 toegang tot professioneel advies bij acute vragen of problemen.3. Return To Work , een snelle en duurzame terugkeer naar het werk  
 
Return To Work logo
Helaas is preventie niet altijd voldoende en vallen sommige medewerkers voor lange tijd uit. Gaat het om psychologische ziekten, dan dekt onze Return To Work-service​ in de eerste plaats hun inkomen. Maar uw medewerkers kunnen ook gebruikmaken van een re-integratietraject. 

Voordelen van Return To Work:

Snelle en proactieve ondersteuning voor uw medewerkers
Multidisciplinaire aanpak op maat
Geheel vrijb​lijvend 

Return To Work bestaat vandaag 5 jaar, en we zijn trots op de resultaten. Ons programma helpt werknemers om het werk te hervatten in goede gezondheid en op een duurzame manier. Benieuwd of onze Return To Work-trajecten succesvol zijn? Lees het artikel Bieden Return To Work-re-integratietrajecten een betere ROI?

Aanvulling op wettelijke initiatieven 

Ons Return To Work-programma vormt een aanvulling op de initiatieven van de regering om langdurig zieken te re-integreren. Onze doelstellingen komen volledig overeen met de ambitie van de regering om een tewerkstellingsgraad van 80% te bereiken. ​​

Hoe zit het met andere aandoeningen (lichamelijke ziekten, zware ziekten, ...)?  

Re-integratietrajecten zijn succesvol voor psychologische aandoeningen. Toch wil AG ook oplossingen vinden voor mensen met andere aandoeningen. Daarom werken we aan andere projecten, zoals een partnerschap met Stichting tegen Kanker  dat mensen die kanker hebben gehad helpt om weer aan het werk te gaan. ​Meer weten? Jan Heyvaert, Chief HR & Sustainability Officer bij AG, vertelt over dit initiatief in zijn interview "Een medewerker met kanker? RECONNECT biedt praktisch advies".


4. Return To Work-dashboard: hoe meet u de impact van uw welzijnsacties?  

U hebt in uw bedrijf een globaal welzijnsbeleid ingevoerd: van preventie tot re-integratie. Maar u kan niet meten of de re-integratietrajecten werken. Hebben ze een impact op het absenteïsme in uw bedrijf? 

Meet de impact van uw trajecten met het Return To Work-dashboard!

Het Return To Work-dashboard geeft u een transparant overzicht van uw re-integratietrajecten en de efficiëntie ervan. 

En er is meer! Met het Return To Work-dashboard gaat u ook na of uw welzijnsbeleid werkt: nemen de trajecten af? Hervatten uw werknemers sneller het werk? Zo ziet u of u goed bezig bent en of uw maatregelen om het welzijn van uw medewerkers te waarborgen, succesvol zijn. Zijn uw resultaten niet goed, dan kan u uw beleid bijsturen.
 
Met het Return To Work-dashboard kan u ook de resultaten van uw bedrijf vergelijken met bedrijven in dezelfde sector of met alle bedrijven in de AG-portefeuille. 

Om de anonimiteit van uw medewerkers te garanderen, hebt u een bepaald aantal trajecten bij AG nodig om toegang te krijgen tot het Return To Work-dashboard.

5. AG Health Partner, de adviseur voor uw preventiemaatregelen

Bereikt u niet het gewenste doel ondanks al uw inspanningen?

AG Health Partner, pionier van Wellbeing as a Service, helpt u van A tot Z met de preventieve welzijnsmaatregelen in uw bedrijf.  

De kosten van absenteïsme verminderen, het kan! Neem contact op met uw vertrouwde contactpersoon bij AG om een welzijnsbeleid op te zetten dat werkt.