Formulieren

Alle formulieren voor uw verzekeringen op een rij.e-volulife

Pensioen & Overlijden e-volulife


Ingevulde formulieren mag u tekenen en terugsturen naar AG Employee Benefits, ter attentie van de beheerder van uw plan, op

​Emile Jacqmainlaan 53
1000 Brussel​
Een nieuwe aansluiting doorvoeren
EN - FR - NL 
            
De persoonlijke keuzes van de aangeslotenen aanpassen                                         
EN - FR NL

Een overlijden meedelen

Gebruik het formulier Overlijdensaangifte om het overlijden van de aangeslotene te melden.
Druk het formulier af, vul de door u gekende informatie en vragen in en onderteken het formulier. 

Vraag de echtgeno(o)t(e), wettelijk samenwonende partner of een andere erfgenaam van de aangeslotene om het document verder in te vullen en te ondertekenen.

Voeg aan de documenten toe die worden opgesomd op pagina 3 van de overlijdensaangifte.


Deze documenten kunnen zowel door u als door de echtgeno(o)t(e), wettelijk samenwonende partner of een andere erfgenaam van de aangeslotene naar AG worden teruggestuurd.​

 EN - FR - NLFiscale woonplaats of zetel van fortuin in het buitenland
EN - FR - NL - DE - ES


Begunstigde(n) in geval van overlijden

Aanduiding / wijziging van begunstigde(n) in geval van overlijden
De aangeslotene vult het formulier in en ondertekent het. Daarna stuurt hij het document rechtstreeks terug naar AG Employee Benefits, naar het adres vermeld op het formulier.       
EN FR - NL - DE

Uitlegnota bij aanduiding /wijziging van begunstigde(n)
EN FR - NL

Afstand van de toepassing van art. 110/1 WLVO (2de pijler)
 FR - NL                                                   
                   
Afstand van de toepassing van art. 110/1 WLVO (3de pijler)
FR - NL                                                   


Een pensionering of vervroegde pensionering            

Gebruik het formulier Aanvraag van vereffening indien uw aangeslotene met pensioen, brugpensioen of vervroegd pensioen gaat.

Druk het formulier af en vul het gedeelte in dat u aanbelangt.

Vraag de aangeslotene het document verder in te vullen, te tekenen en u terug te sturen met toevoeging van:

een recto-verso kopie van zijn identiteitskaart

indien de fiscale woonplaats of zetel van fortuin van de aangeslotene in het buitenland gelegen is: het fiscaal attest. Hiervoor dient u het document 'fiscale woonplaats of zetel van fortuin in het buitenland' aan de aangeslotene te bezorgen in de taal van het betreffende land.

      
Aangifte vereffening

EN - FR - NL - DE

Fiscale woonplaats of zetel van fortuin in het buitenland
EN - FR - NL - DE - ES
 
Een uitdiensttreding melden
Gebruik het formulier Uitdiensttreding indien het arbeidscontract van uw aangeslotene beëindigd wordt om een andere reden dan pensioen, brugpensioen, vervroegd pensioen of overlijden.
 EN - FR - NL - DE