Uw cookies zijn uitgeschakeld. Schakel uw cookies a.u.b. aan om uw voorkeuren op te slaan.

We gebruiken cookies om: klantenervaring te optimaliseren, gepersonaliseerde informatie te bezorgen en het delen van info op sociale media mogelijk te maken. De toestemming die u geeft door op 'Akkoord' te klikken geldt voor alle websites van AG Insurance. Lees ook ons cookiebeleid en onze privacyverklaring.

Meer weten

Formulieren

Alle formulieren voor uw verzekeringen op een rij.e-volulife

Pensioen & Overlijden e-volulife


Ingevulde formulieren mag u tekenen en terugsturen naar AG Employee Benefits, ter attentie van de beheerder van uw plan, op

​Emile Jacqmainlaan 53
1000 Brussel​
Een nieuwe aansluiting doorvoeren
EN - FR - NL 
            
De persoonlijke keuzes van de aangeslotenen aanpassen                                         
EN - FR NL

Een overlijden meedelen

Gebruik het formulier Overlijdensaangifte indien u het overlijden van uw aangeslotene dient te melden.
Druk het formulier af en vul het gedeelte in dat u aanbelangt.

Vraag de begunstigde het document verder in te vullen, te tekenen en u terug te sturen met toevoeging van:

een uittreksel uit de overlijdensakte van de aangeslotene, met vermelding van plaats en datum van het overlijden,

een recto-verso kopie van de identiteitskaart van de begunstigde(n),

een akte van bekendheid indien de begunstigde(n) niet bij naam aangeduid is (zijn) en het niet de echtgeno(o)t(e) is. Deze akte vermeldt naam, voornamen, geboortedatum, burgerlijke staat en adres van de wettelijke erfgename(n) van de aangeslotene,

indien één of meer begunstigde(n) minderjarig is (zijn) en geen enkele ouder meer heeft (hebben): de bijzondere machtiging van de vrederechter waarmee de voogd de kapitalen in ontvangst kan nemen,

indien de prestaties verzekerd door het contract omgezet moeten worden in rente: een getuigschrift van leven van de begunstigde(n),

indien de fiscale woonplaats of zetel van fortuin van de begunstigde in het buitenland gelegen is: het fiscaal attest. Hiervoor dient u het document 'fiscale woonplaats of zetel van fortuin in het buitenland' aan de begunstigde te bezorgen in de taal van het betreffende land.

EN - FR - NL


Fiscale woonplaats of zetel van fortuin in het buitenland
EN - FR - NL - DE - ES


Begunstigde(n) in geval van overlijden

Aanduiding / wijziging van begunstigde(n) in geval van overlijden
De aangeslotene vult het formulier in en ondertekent het. Daarna stuurt hij het document rechtstreeks terug naar AG Employee Benefits, naar het adres vermeld op het formulier.       
EN FR - NL - DE

Uitlegnota bij aanduiding /wijziging van begunstigde(n)
EN FR - NL

Afstand van de toepassing van art. 110/1 WLVO (2de pijler)
 FR - NL                                                   
                   
Afstand van de toepassing van art. 110/1 WLVO (3de pijler)
FR - NL                                                   


Een pensionering of vervroegde pensionering            

Gebruik het formulier Aanvraag van vereffening indien uw aangeslotene met pensioen, brugpensioen of vervroegd pensioen gaat.

Druk het formulier af en vul het gedeelte in dat u aanbelangt.

Vraag de aangeslotene het document verder in te vullen, te tekenen en u terug te sturen met toevoeging van:

een recto-verso kopie van zijn identiteitskaart

indien de fiscale woonplaats of zetel van fortuin van de aangeslotene in het buitenland gelegen is: het fiscaal attest. Hiervoor dient u het document 'fiscale woonplaats of zetel van fortuin in het buitenland' aan de aangeslotene te bezorgen in de taal van het betreffende land.

      
Aangifte vereffening

EN - FR - NL - DE

Aangifte vervroegde opname
EN - FRNL - DE 

Fiscale woonplaats of zetel van fortuin in het buitenland
EN - FR - NL - DE - ES
 
Een uitdiensttreding melden
Gebruik het formulier Uitdiensttreding indien het arbeidscontract van uw aangeslotene beëindigd wordt om een andere reden dan pensioen, brugpensioen, vervroegd pensioen of overlijden.
 EN - FR - NL - DE