Formulieren

Alle formulieren voor uw verzekeringen op een rij.

​​​

Classical Life / Pension4Life

Pensioen & Overlijden


Ingevulde formulieren mag u tekenen en terugsturen naar AG Employee Benefits, ter attentie van de beheerder van uw plan, op

​Emile Jacqmainlaan 53
1000 BrusselNieuwe aansluiting 


Gebruik het formulier Aanv
raag tot aansluiting om een nieuwe werknemer aan te sluiten (behalve voor een plan Evolulife).

ENFR - NL DE


Begunstigde(n) in geval van overlijden

Een wijziging van de burgerlijke staat, het aantal kinderen 
Gebruik het formulier Verklaring van wijziging voor een wijziging betreffende de burgerlijke staat, het aantal kinderen,... van de aangeslotene. Voor een nieuwe aansluiting van een gezinslid bij het plan gezondheidszorg, gebruik het bijkomend formulier bestemd voor de aansluiting bij het plan gezondheidszorg.                                        
EN FR - NL - DE


Een aanduiding / wijziging van begunstigde(n) in geval van overlijden (2de pijler)​
De aangeslotene vult het formulier in en ondertekent het. Daarna stuurt hij het document rechtstreeks terug naar AG Employee Benefits, naar het adres vermeld op het formulier.       
EN FR - NL - DEUitlegnota bij aanduiding /wijziging van begunstigde(n)
EN FR - NL


Afstand van de toepassing van art. 110/1 WLVO (2de pijler)​
 FR - NL


​Een aanduiding / wijziging van begunstigde(n) in geval van overlijden (3de pijler)​ 
FR - NL - DE
        

Afstand van de toepassing van art. 110/1 WLVO (3de pijler)​ 
EN - FR - NL - DE


Een uitdiensttreding
Gebruik het formulier Uitdiensttreding indien het arbeidscontract van uw aangeslotene beëindigd wordt om een andere reden dan pensioen, brugpensioen, vervroegd pensioen of overlijden.
 EN - FR - NL - DE


Een pensionering of vervroegde pensionering 

Gebruik het formulier Aanvraag van vereffening indien uw aangeslotene met pensioen, brugpensioen of vervroegd pensioen gaat.

Druk het formulier af en vul het gedeelte in dat u aanbelangt.

Vraag de aangeslotene het document verder in te vullen, te tekenen en u terug te sturen met toevoeging van:

een recto-verso kopie van zijn identiteitskaart

indien de fiscale woonplaats of zetel van fortuin van de aangeslotene in het buitenland gelegen is: het fiscaal attest. Hiervoor dient u het document 'fiscale woonplaats of zetel van fortuin in het buitenland' aan de aangeslotene te bezorgen in de taal van het betreffende land.   


Aangifte vereffening

EN - FR - NL - DE


Fiscale woonplaats of zetel van fortuin in het buitenland
EN - FR - NL - DE  


Een overlijden


Gebruik het formulier Overlijdensaangifte om het overlijden van de aangeslotene te melden.

Druk het formulier af, vul de door u gekende informatie en vragen in en onderteken het formulier. 

Vraag de echtgeno(o)t(e), wettelijk samenwonende partner of een andere erfgenaam van de aangeslotene om het document verder in te vullen en te ondertekenen.

Voeg aan de documenten toe die worden opgesomd op pagina 3 van de overlijdensaangifte.​

 Deze documenten kunnen zowel door u als door de echtgeno(o)t(e), wettelijk samenwonende partner of een andere erfgenaam van de aangeslotene naar AG worden teruggestuurd.​

EN - FR - NL