Interview met Heidi Delobelle en Benoit Halbart - AG Employee Benefits
Heidi Delobelle en Benoit Halbart beantwoorden volgende vragen: Wat is hun visie op de coronacrisis, op onze pensioenen en gezon

Gepubliceerd op 09/02/2021

DELEN

Wat is de visie van de nieuwe AG-directie?

Eind vorig jaar werd Heidi Delobelle de nieuwe CEO van AG. Benoit Halbart volgde haar op als Managing Director van AG Employee Benefits & Health Care. Hoe zien zij de toekomst van AG? Wat is hun visie op de coronacrisis, op onze pensioenen en gezondheidszorgen? Hoog tijd voor een gesprek met twee sterkhouders van onze onderneming.

*De foto bij dit artikel is een montage. Tijdens het interview werden alle geldende afstandsregels gerespecteerd.


Er waren recent enkele wijzigingen in het management van AG. Tegelijkertijd werd Hans De Cuyper CEO van Ageas. Wat betekent dat voor AG?​

​H: Voor de relatie tussen Ageas en AG is het belangrijk dat de CEO van Ageas AG goed kent. Dit is een belangrijk punt voor de continuïteit van onze business. Het getuigt van een sterke interne mobiliteit en een goede kennis van het terrein. Bovendien, en dat is ook belangrijk, zijn AG en Ageas twee Belgische ondernemingen.

Hans is dus een uitstekende CEO voor Ageas. Hij heeft ervaring in Azië en zat al 7 jaar bij AG, waarvan 5 jaar als CEO. Het feit dat onze moedermaatschappij AG goed kent, is positief voor onze business.​


Wat zijn de gevolgen van COVID-19 voor de activiteiten van AG? ​

H: AG heeft een groot voordeel: een heel gediversifieerde portefeuille, zowel wat betreft de assets als de producten. Dat maakt dat het uiteindelijk een zeer aanvaardbaar jaar zal zijn. Sommige producten voelden de impact van de coronacrisis, maar andere hebben er juist van geprofiteerd.

B: Wat ons luik ‘Leven’ betreft, hadden we te lijden onder de minicrisis op de beurzen aan het begin van het jaar. Op het einde van het jaar volgde een gedeeltelijke correctie, maar er is wel nog altijd een impact. Op economisch vlak zullen de gevolgen van de coronacrisis pas later voelbaar zijn.

Binnen Health Care werden veel geplande ziekenhuisopnames uitgesteld om voorrang te geven aan COVID-19-patiënten. Wij verwachten dan ook geen daling van de ziekenhuisopnames, maar eerder een verschuiving in de min of meer nabije toekomst. De uitgestelde ziekenhuisopnames zullen allemaal op hetzelfde moment vallen, en veel nieuwe patiënten zullen er erger aan toe zijn omdat ze geen behandeling konden of wilden krijgen.​

Wat het luik 'Invaliditeit' betreft, verwachten we dat de crisis belangrijke psychologische gevolgen zal hebben op werknemers. Welzijn en geestelijke gezondheid zijn al prioritair in ons aanbod voor ondernemingsklanten.

H: Absoluut, AG Health Partner is daarvan een concreet voorbeeld. Door de coronacrisis moesten we dit aanbod heruitvinden. Oorspronkelijk ging het om fysieke programma's in de gebouwen en op de terreinen van werkgevers. Maar we moesten snel schakelen en een digitaal aanbod uit​bouwen. We zijn gestart met webinars om werkgevers te helpen efficiënter in te zetten op het welzijn van hun werknemers.

Vandaag kunnen we zeggen dat dit een echt succesverhaal is.


Wat zullen de gevolgen van de nieuwe regering zijn op de activiteiten van AG, meer bepaald voor de tweede pijler en Health Care?​

B: Het goede nieuws is dat de regering de belangrijke rol van de tweede pijler heeft bevestigd. Ze wil de tweede pijler zelfs opentrekken naar alle werknemers. Daarnaast wil de regering werken aan administratieve vereenvoudiging en transparantie.

Wat de ziekenhuisopnames betreft, tasten we iets meer in het duister omdat in de regeringsverklaring de hele kwestie van de toekomstige financiering van de gezondheidszorg op tafel ligt. Het thema is actueler dan ooit. De coronacrisis zal hier een invloed op hebben.​

De regering sprak ook over het welzijn en de mentale gezondheid van werknemers. Dit zijn thema's waar AG al enkele jaren op inzet en die we verder willen uitbouwen in de toekomst. Denk maar aan de zorg- en begeleidingstrajecten na een langere arbeidsongeschiktheid. Wij zijn een van de voorlopers op dit gebied. Dit geeft ons de ervaring om de juiste producten aan te bieden.

H: De regering werkt ook aan een taks op effectenrekeningen, maar we kennen hiervan nog niet alle details. Het staat wel al vast dat de tweede pijler hier volledig aan zal ontsnappen.


“​De regering heeft de belangrijke rol van de tweede pijler bevestigd."


Hoe reageert AG op de lage rentevoeten, in het bijzonder met zijn beleggingen in tak 21 en tak 23?​

H: AG is altijd voorzichtig geweest. De garanties die wij in het verleden hebben geboden, zijn we altijd nagekomen. Dit is te danken aan een goede voorbereiding, zodat wij ons op de toekomst kunnen richten.

Door de stimuleringsmaatregelen van de nationale banken, die nog opgedreven werden als gevolg van de coronacrisis, zijn we opnieuw vertrokken voor een periode van lage rente. We moesten onze rentevoeten aanpassen om onze klanten rendementen te kunnen garanderen in lijn met de economische omstandigheden. ​

B: Ik wil benadrukken dat AG als 'global pension player' sterk aanwezig is in tak 21 en tak 23. We proberen ons aanbod voortdurend aan te passen, zowel in tak 21 en tak 23, als in hybride plannen die beide combineren.

H: Inderdaad, en het doel van deze hybriditeit is dat klanten de voordelen van beide producten combineren. Meer bepaald een combinatie van enerzijds een zekere mate van veiligheid wat het rendement betreft, en anderzijds ook een beetje meer risico voor een mogelijk hoger rendement.​


Hoe anticipeert AG op de toekomst op het vlak van de rentevoeten? Verwachten jullie grote veranderingen?​

H: We verwachten dat de rentes laag zullen blijven. Op dit scenario zijn we voorbereid. AG wil zijn langetermijnverbintenissen nakomen. Net daarom maken we voorspellingen voor de lange termijn zodat we kunnen doorgaan zoals nu.​

We zijn tevreden over wat AG in het verleden heeft aangeboden qua producten en oplossingen. Maar natuurlijk zullen we in de nabije toekomst producten moeten aanpassenZoals ik al zei, gelooft AG sterk in hybride oplossingen. Die zijn essentieel om ons aan te passen aan de behoeften van de klant.

Wat is de strategie van AG op het vlak van gewaarborgd inkomen?​​

B: Ons product Incom​e Care is zeer goed gepositioneerd in onze strategie
Return To Work en de zorg- en begeleidingstrajecten na een langdurige afwezigheid op het werk. Volgens een ​studie van Vlerick Business School ​is er veel vraag naar dit soort producten en stellen werknemers ze erg op prijs. Maar de penetratiegraad ervan is volgens ons iets te laag.

H: Daarom werkt AG aan de bewustmaking van werkgevers.​

“We proberen ons aanbod voortdurend aan te passen, zowel in tak 21 en tak 23, als in hybride plannen die beide combineren.​"


Hoe zit het met de investeringen van AG op het vlak van maatschappelijk verantwoord ondernemen? ​

H: We doen al heel wat op het gebied van milieu-, sociale- en governancecriteria (ESG-criteria)​. Op het vlak van financiële beleggingen is deze strategie al een vaste waarde. We baseren ons niet langer uitsluitend op een financiële analyse. We kijken ook naar de ESG-impact. AG is de eerste verzekeringsmaatschappij die van Febelfin het label 'Towards Sustainability' kreeg voor bepaalde producten in tak 21 en tak 23. Als bedrijf zijn we ook CO2-neutraal.

AG Real Estate maakt bij zijn ontwikkelingen gebruik van de nieuwste duurzaamheidstechnieken. Interparking, dat deel uitmaakt van AG Real Estate, gebruikt in zijn parkings technologieën om ervoor te zorgen dat de lucht zo zuiver mogelijk is.

Bovendien is onze nieuwe AG Campus op een milieuvriendelijke manier ontwikkeld met onder meer zonnepanelen ... Heel wat voorbeelden dus. We hebben nu voor bijna 500 miljoen euro geïnvesteerd in de sector van zonne- en windenergie.

B: Het klopt dat we op dit gebied al veel doen, maar we moeten er beter over communiceren. Dit is van groot maatschappelijk belang en daarom moeten we dit meer in de kijker zetten bij werkgevers. 


Wat met de impact van het coronacrisis bij AG zelf?

H: Ook intern had corona zeker een impact. Van de ene dag op de andere werkten we uitsluitend van thuis. Die aanpassing is vlot verlopen. We bezorgden onze medewerkers het materiaal dat ze nodig hadden om thuis in optimale omstandigheden te kunnen werken. Dat stelden ze erg op prijs. We hebben geen problemen gehad met de continuïteit in onze business. Telewerk was al structureel ingeburgerd, dus logistiek stond alles op punt. We waren goed voorbereid dankzij onze aandacht voor algemene digitalisering.

We zijn heel dicht bij onze klanten gebleven en we hebben er ook voor gezorgd dat de werknemers in contact bleven met elkaar. Zoals altijd staan collegialiteit en teamspirit centraal binnen AG.

AG heeft er bewust voor gekozen om technische werkloosheid voor de medewerkers te vermijden.

B: We mogen van een intern succes spreken. En dat komt ook tot uiting in onze jaarlijkse tevredenheidsenquête. Onze bevraagde klanten antwoordden dat ze nog tevredener waren dan voordien over de diensten van AG. Wat we intern ondernemen, heeft een positieve invloed op de relatie met onze klanten. De klanten zijn ook heel tevreden over onze communicatie over de coronacrisis, net als over onze snelheid en de maatregelen die we hebben genomen. 

We hebben ook sterk ingezet op de connectie tussen onze medewerkers. Denk maar aan het initiatief 'SmallTalk', waarbij drie mensen die elkaar niet kennen via videocall met elkaar kennismaken. Daarnaast is er ook Workplace - Connect AG, een soort bedrijfs-Facebook waarmee medewerkers contact houden en het management interactief communiceert.

We konden dit jaar geen traditionele nieuwjaarsreceptie organiseren. Daarom besloten we om een doos met een aantal heerlijke verrassingen naar alle AG-medewerkers te sturen.​

“Collegialiteit en teamspirit staan centraal binnen AG. We hebben er bewust voor gekozen om technische werkloosheid voor de medewerkers te vermijden.​"


Wat leer je precies uit de feedback van klanten?

H: De jaarlijkse tevredenheidsenquête heeft in de eerste plaats aangetoond dat de klanten nog altijd heel tevreden zijn over onze dienstverlening. Wat we wel hebben gemerkt, is dat we onze termijnen nog kunnen verbeteren, net als de proactiviteit in onze communicatie. Dat is belangrijk voor de klanten. Daarom lanceerden we het interne project 'Up To 8!' en hebben we nieuwe doelstellingen vastgelegd: we streven naar een score van 8/10 voor alle tevredenheidsindicatoren.

B: Dit project kadert binnen de permanente ambities van AG om zijn dienstverlening en tools te verbeteren. We houden rekening met de feedback van onze klanten en willen onszelf voortdurend verbeteren. We meten ook de tevredenheid van de medewerkers van AG. Zo krijgen we een meer globale feedback.

Extern komen onze acties voor werkgevers en werknemers tot uiting in tools als AG EB Onlin​eMy Global Benefits en het uitbetalingsproces voor het aanvullend pensioen​, en de volledige digitalisering van beheerprocessen. Dit is vrij nieuw.

Een kort woordje over My Global Benefits, dat de referentietool blijft op de markt van de tweede pijler. 60% van de mensen die hun aanvullend pensioen aanvragen, doet dat online via My Global Benefits. Een mooi resultaat. We blijven streven naar verbeteringen. Momenteel werken we volop aan een ander ingewikkeld proces: de digitalisering van het vertrek bij de werkgever.


Tot slot, wat zijn de prioriteiten in je functie voor de komende jaren?

H: Voor heel AG, in de eerste plaats, digitalisering. We moeten ons voorbereiden op de 'new way of working' in de nabije toekomst. We kunnen niet meer terug naar vroeger en één dag per week van thuis werken. 

We moeten blijven groeien als bedrijf. Maar ook de uitdagingen aangaan van een lagerenteomgeving, onze portefeuille goed blijven beheren, producten creëren die aantrekkelijk blijven voor onze klanten, en bij dit alles altijd het ecologische aspect in het achterhoofd houden. ​

B: We moeten zo aanwezig mogelijk blijven bij de klanten door hen producten aan te bieden die aan hun behoeften beantwoorden.​

Alle lopende projecten gaan in die richting. Onze eerste prioriteit is op de hoogte blijven van de behoeften van onze klanten en ons daar zo snel mogelijk aan aanpassen.​


Lees onze andere​ interviews: