Interview Sven Desmytter - Luc Van Den Bossche - AG Employee Benefits
Sven Desmytter Luc Van Den Bossche

Gepubliceerd op 15/04/2024

DELEN

“Wij willen onze klanten alleen het allerbeste aanbieden”

​​​​​​​​​​Dubbelinterview met Sven Desmytter en Luc Van Den Bossche

​Als bedrijf wil u aantrekkelijke werknemersbenefits aanbieden, er helder over communiceren, en tegelijk de kosten en administratie onder controle houden. Bij AG Employee Benefits & Health Care nemen we uw uitdagingen met beide handen aan. “De feedback van onze klanten motiveert ons om voortdurend te verbeteren." Lees in dit dubbelinterview met Sven Desmytter, Head of Sales, en Luc Van Den Bossche, Head of Services, over onze recente en toekomstige inspanningen, die u de beste producten en dienstverlening garanderen.

Kwalitatief en compleet

Waar staat AG Employee Benefits & Health Care voor?

Sven: AG wil een full player zijn voor pensioen- en gezondheidszorgplannen voor bedrijven. We bieden werkgevers een complete oplossing aan voor de bescherming van hun werknemers, zowel bij pensioen, overlijden en arbeidsongeschiktheid als hospitalisatie en ambulante zorg. Wat het aanvullend pensioen betreft, omvat ons aanbod bovendien tak 21, tak 23 én hybride oplossingen. Het is onze ambitie om werkgevers en werknemers topkwaliteit te bieden in alles wat we doen. ​ Onze producten, rendementen én dienstverlening: alleen het allerbeste is goed genoeg.

 ​​

Die dienstverlening zien jullie echt als een onderscheidende factor. Waarom?

Luc: We willen inderdaad uitblinken met een ​ service die snel, foutloos en klantvriendelijk is. Bestaande en nieuwe klanten, en hun aangeslotenen, moeten zich welkom voelen bij AG. We hebben de afgelopen jaren dan ook heel wat geïnvesteerd in het optimaliseren van onze service, en zullen dat de komende jaren zeker verder blijven doen.


Verkorte doorlooptijden, hogere tevredenheid

Welke acties hebben jullie concreet ondernomen om de klantenservice naar een hoger niveau te tillen?

Luc: In onze dienstverlening naar werkgevers staat de klant centraal. We luisteren goed naar hun behoeften, en die van de makelaars. Zo hebben we op basis van hun feedback het interne project ‘OptiStart’ gelanceerd. Ons doel is om elk nieuw pensioen- en gezondheidszorgplan binnen de twee maanden op de rails te zetten

Sven: ​​We vinden het zeer belangrijk dat de eerste ervaring van klanten met AG ​positief is.​ Er wordt dus van bij de start duidelijk afgesproken welke informatie er van alle stakeholders verwacht wordt. Tijdens de opstart schakelen we snel telefonisch of met korte videomeetings, zodat vragen en informatie niet in het mailverkeer blijven steken. Na de opstart van een nieuw plan peilen we altijd naar de tevredenheid over het verloop. Soms kunnen zaken beter, en dan leren we daaruit voor de toekomst, maar meestal kunnen we een mooi succesverhaal optekenen.​​


​​

​​"Onze doorlooptijden zijn de laatste jaren gevoelig ingekort, zowel bij de start als in het verdere verloop van klantentrajecten."
​Luc Van Den Bossche​


Goed begonnen is half gewonnen, maar hoe zit het met de doorlooptijden voor bestaande klanten? 

Luc: Ook in het vervolg van het klantentraject zijn de doorlooptijden de laatste jaren fors ingekort, met een instant positieve impact op de klanttevredenheid. 40% van de transacties die door de werkgevers via onze EB Online portaal worden doorgegeven, wordt automatisch verwerkt (STP). 50% van de vragen die we via mail ontvangen, wordt binnen de 48 uur beantwoord. Voor de andere helft, waarvoor meer opzoekingswerk of overleg nodig is, spreken we met de klant een timeframe af waarbinnen hij ons antwoord mag verwachten.
 
Heeft die verbeterde service een impact op de klanttevredenheid?

Sven: Jazeker! We houden elk jaar de vinger aan de pols met een NPS-klanttevredenheidsenquête. Die levert jaar na jaar mooie, stabiele resultaten op, maar we willen natuurlijk altijd beter doen. Liever uitblinken, dan stilstaan en achteruitgaan. Dus beste klanten, geef jullie feedback mee tijdens deze enquêtes.

​Luisteren en verbeteren

Wat doet AG verder nog om een sterke klantrelatie op te bouwen?

Luc: We betrekken onze klanten in een vroeg stadium bij onze productontwikkeling en procesoptimalisaties. Neem nu het voorbeeld van de nieuwe Transparantiewet​, die een grote impact zal hebben voor werkgevers en voor ons. Vandaar dat we op voorhand luisteren naar de vragen en bekommernissen van onze klanten. Dat gebeurt tijdens onze EB Atelier en EB Lab sessies. Daarin gaan we in overleg met zowel beslissingsnemers als HR-medewerkers, bij klanten en niet-klanten. Werkgevers mogen zich trouwens altijd spontaan aanmelden om deel te nemen. Zij challengen ons voortdurend om mee te evolueren met hun wensen en noden.

Sven: Daarnaast organiseert AG ook dit jaar opnieuw de Sound of C. Dit initiatief is bedoeld voor medewerkers die niet dagelijks in contact komen met klanten. Zij luisteren mee met klantengesprekken of lopen een tijdje mee met een accountmanager, om op die manier meer voeling te krijgen met de bedrijven en personen áchter het klantnummer.

Steeds snellere uitbetalingen

We hadden het al over de doorlooptijden in de operationele processen met klanten. Ook voor de aangeslotenen zijn doorlooptijden erg belangrijk. Zij verwachten dat hun groepsverzekering snel wordt uitbetaal​d en dat hun medische kosten vlot worden vergoed. Hoe zit het daarmee?

Luc: Ook op dat vlak hebben we de afgelopen jaren flink vooruitgang geboekt: in pensioenplannen die zijn afgesloten door de werkgever, wordt 75% van de pensioenaanvragen binnen de maand uitbetaald, 90% binnen de drie maanden. Slechts 3% wordt na zes maanden uitbetaald, in het merendeel van de gevallen omdat we de pensioendatum te laat doorkrijgen van Sigedis.

Van de medische kosten die worden ingediend via ons digitale platform MyAG Employee Benefits, wordt 85% binnen zeven dagen uitbetaald.

Naast ons digitale platform MyAG Employee Benefits​, dat handig is voor het indienen van kosten, werken we ook aan andere oplossingen om het comfort voor de verzekerde te verhogen en de terugbetalingstermijn voor medische kosten te verkorten. Zo zal het pas gelanceerde platform AssurMed ervoor zorgen dat we de kosten van medische prestaties door huisartsen, tandartsen en kinesisten nog sneller kunnen terugbetalen. AssurMed is een initiatief van zeven Belgische verzekeraars waarmee de gegevens van het getuigschrift voor verstrekte hulp op een digitale en gestructureerde manier rechtstreeks worden doorgestuurd naar onze systemen. Daardoor kunnen ze meteen straight through verwerkt worden. Een gelijkaardig systeem, AssurPharma, bestaat al langer voor apothekersbriefjes. Als verzekerden AssurPharma gebruiken, wordt ​95% van de apothekerskosten binnen drie dagen vergoed. Het levert voor de gebruiker een enorme tijdswinst en comfort op.  ​


Uitdagingen en kansen

Welke uitdagingen zien jullie momenteel voor AG Employee Benefits & Health Care?

Sven: Hoewel onze klanten en aangeslotenen doorgaans zeer tevreden zijn over de bescherming die onze Income Care-producten bieden bij arbeidsongeschiktheid, hebben we inzake klantenervaring nog wat werk aan de winkel. Arbeidsongeschikt worden is voor de aangeslotene sowieso een oncomfortabele situatie, we moeten er dus alles aan doen om het proces van de uitbetaling van de maandelijkse arbeidsongeschiktheidsrente zo optimaal mogelijk te laten verlopen. We willen de komende jaren dan ook een ​versnelling hoger schakelen op het vlak van digitalisering, serviceverlening en klantbeleving. ​


 

​“Er is nog een lange weg te gaan vooraleer iedere werkende burger via zijn werkgever of sector over een goed pensioen- en gezondheidszorgplan beschikt.”
Sven Desmytter


Welke wijzigingen en trends zullen de komende jaren voor de werkgevers en voor jullie belangrijk zijn om in de gaten te houden? Hoe wil AG Employee Benefits daarop inspelen?

Luc: Data protection en data security worden steeds belangrijker, vooral omdat we met persoonlijke en medische data werken. Het is dus cruciaal dat onze digitale processen veilig verlopen. Ons bedrijf is dan ook zeer strikt in alles wat met GDPR, ID-beveiliging en de robuustheid van onze systemen te maken heeft. Onze medewerkers zijn ook verplicht om hierrond opleidingen te volgen. Data protection is trouwens een van de redenen waarom we het gebruik van onze digitale tools sterk aanmoedigen. Het is veel veiliger om gevoelige gegevens via deze kanalen te versturen dan via mail of post.

Verder vormt de nieuwe Transparantiewet een uitdaging voor de toekomst. Zo zal de vertrouwde pensioenfiche vervangen worden door een pensioenoverzicht met aangepaste informatie. Dat heeft een impact op de achterliggende processen en zal veel extra communicatie vragen naar zowel werkgevers als aangeslotenen.


Hoe zit het met de adoptiegraad van het online platform MyAG Employee Benefits?


Sven: Het platform en de app slaan zeer goed aan. Ruim één miljoen aangeslotenen hebben toegang tot MyAG Employee Benefits, waarvan de helft zich al heeft ingelogd. ​Momenteel worden 50% van de ziekenhuisopnames en 75% van de medische kosten via de tool ingediend en bijgevolg zeer snel vergoed. We stimuleren de aangeslotenen om de MyAG Employee Benefits app bij de start van hun plan te installeren, zodat ze hem meteen kunnen gebruiken wanneer ze gehospitaliseerd worden of medische kosten maken.

Daarnaast is de app ook een bron van informatie, in mensentaal uitgelegd. Zo simuleert een op de vier bezoekers zijn toekomstige netto-uitbetaling van het pensioenkapitaal. De aangeslotenen krijgen een up-to-date overzicht van de verzekeringen en services die inbegrepen zijn in hun loonpakket. Breidt de werkgever de waarborgen uit, dan zien de medewerkers de update onmiddellijk in de app. Uiteraard is dit ook belangrijk voor de werkgever. Als bedrijf wil je immers dat je medewerkers begrijpen, en op die manier ook valoriseren, welke investering je voor hen doet.

Kortom, MyAG Employee Benefits biedt alleen maar voordelen op vlak van snelheid, voorlichting en veiligheid. We moedigen het gebruik van de digitale tools dan ook sterk aan en ondersteunen de werkgevers om ze bij hun werknemers te promoten.​​Schakelen jullie binnenkort dan over naar een volledig digitale dienstverlening?

Luc: Absoluut niet! We zijn en blijven een ​phygital ​verzekeraar die digitale tools promoot, maar ook via de telefoon bereikbaar blijft voor aangeslotenen.

Sven: We vinden het inderdaad onze rol als verzekeraar om ook mensen die minder 'digivaardig' zijn, goede oplossingen en een uitstekende service te bieden.​


Hoe willen jullie de komende jaren met AG Employee Benefits & Health Care evolueren?

Sven: Ik vind dat elke werkende burger via zijn werkgever of sector toegang moet hebben tot een goed pensioen- en zorgplan. En het liefst uiteraard allemaal bij AG, dat spreekt voor zich (lacht). Met ‘goed’ bedoel ik: een pensioenplan dat in een voldoende hoge vervangingsratio voorziet, een overlijdensdekking die voldoende bescherming biedt om de levenstandaard van de nabestaanden te verzekeren. Er is nog wel wat werk aan de winkel, ook als het om degelijke arbeidsongeschiktheidswaarborgen gaat bijvoorbeeld. Die staan lang nog niet voor iedereen op hetzelfde niveau, blijkt uit de benchmarkstudie die we recent in verschillende economische sectoren hebben uitgevoerd. De hospitalisatieverzekering is goed ingeburgerd, in tegenstelling tot de ambulante plannen. Steeds meer werkgevers zijn er echter van overtuigd dat een dekking voor ambulante medische zorg hun medewerkers een interessante koopkrachtverhoging oplevert en tot de meest tastbare extralegale voordelen behoort. 

​We zien dus zeker nog volop opportuniteiten om ook de komende jaren onze rol te spelen als kwalitatieve full player in pensioen- en gezondheidszorgplannen.