De uitbetalingstermijn van het aanvullend pensioen bij AG - AG Employee Benefits
De uitbetaling van de groepsverzekering, een belangrijke gebeurtenis

Gepubliceerd op 19/03/2024

DELEN

Wachten uw medewerkers op de uitbetaling van hun aanvullend pensioen?

U kent het vast wel: uw werknemer vertrekt bijna met pensioen en wacht vol ongeduld de uitbetaling van zijn groepsverzekering af. Maar hoe verloopt dit alles precies? En wat is de exacte uitbetalingstermijn? Een kijkje achter de schermen bij AG!

De uitbetaling van het aanvullend pensioen is een heuglijke gebeurtenis voor uw medewerkers. Ze kennen het bedrag dat ze kunnen verwachten dankzij de bruto-netto simulator en hebben al volop plannen gesmeed voor een groots project, of informatie ingewonnen over een renderende investering. 

Maar wanneer wordt het bedrag van hun aanvullend pensioen eigenlijk uitbetaald? Binnen de 30 werkdagen na de pensionering? In de media circuleren momenteel berichten over lange wachttijden. Hoe zit dat nu precies bij AG? We geven u graag een zicht op de verschillende stappen in de uitbetalingsprocedure voor pensioenplannen die zijn afgesloten door de werkgever. Voor plannen die zijn afgesloten door een sector als inrichter loopt de procedure volledig anders, met andere uitbetalingstermijnen. We belichten de verschillen! 


De uitbetaling van een pensioenplan via de werkgever

Stap 1 - De pensioendatum van uw medewerker ligt vast​

Uw medewerker kan de aanvraag voor zijn wettelijke pensionering ten vroegste 12 maanden tot ten laatste 1 maand voor de gewenste ingangsdatum van zijn pensioen indienen via MyPension. Als werkgever hoeft u AG niet in te lichten wanneer uw medewerker met pensioen gaat. De overheidsinstantie Sigedis, verantwoordelijk voor het beheer van de Databank Aanvullende Pensioenen van de Federale Pensioendienst, brengt ons via MyPension op de hoogte van de wettelijke pensionering. ​

Stap 2 - We nemen contact op met uw medewerker

We schrijven uw medewerker 2,5 maanden voor zijn pensioendatum aan. In de brief (met heel wat bijlagen) krijgt hij een duidelijk overzicht van de gegevens die hij best zo snel mogelijk aan ons doorgeeft. We starten immers met het verzamelen van alle nodige informatie om de uitbetaling te kunnen doen, zoals het bankrekeningnummer waarop we het aanvullend pensioen kunnen storten, bepaalde attesten …​

Stap 3 - Uw medewerker bezorgt ons de nodige informatie​

De snelste manier waarop uw werknemers ons alle gegevens kunnen bezorgen, is via de digitale tool MyAG Employee Benefits. Hier vinden ze een duidelijk online overzicht van alle aanvullende verzekeringen die u voor hen afsloot, en het bedrag dat ze na hun pensionering zullen ontvangen, zowel voor slapende als actieve contracten.


71% van de werknemers die met pensioen gaat, verkiest de digitale aanpak, wat een snelle verwerking van de aanvraag mogelijk maakt!
Daarnaast is het ook mogelijk om ons alle gegevens via mail of op papier te bezorgen. In dit laatste geval dient de medewerker heel wat formulieren in te vullen en alles op te sturen via de post, wat meer tijd in beslag neemt. De aanvraag via MyAG Employee Benefits is de snelste en eenvoudigste manier. ​

Stap 4 - De uitbetaling

Zodra we de gevraagde gegevens en attesten ontvangen hebben, controleren we alles. Zo nodig vragen we nog bijkomende informatie om het dossier te kunnen afronden. 

We streven ernaar om drie weken voor de pensioendatum alle nodige gegevens in ons bezit te hebben, zodat we binnen de 30 dagen na de pensionering het aanvullend pensioen kunnen uitbetalen. 

Er kunnen evenwel twee redenen zijn waarom de uitbetaling niet binnen deze termijn kan plaatsvinden:

 • De verzekerde heeft ons de nodige documenten voor de uitbetaling niet (tijdig) bezorgd.
 • MyPension heeft ons de pensioendatum te laat doorgegeven – dit kan variëren van minder dan een maand vóór de pensioendatum tot zelfs maanden na deze datum. 

Toch valt het aantal vertragingen redelijk mee. We hebben een recent overzicht van de uitbetalingstermijnen voor u opgevraagd:

  • ​75% van de aanvragen wordt binnen de maand uitbetaald.
  • ​90% van alle aanvragen wordt binnen de 3 maanden uitbetaald.
  • ​Slechts 3% wordt na 6 maanden uitbetaald (in 70% van de gevallen omdat we de pensioendatum te laat doorkregen).


De uitbetalingstermijn voor sectorplannen

Voor een groepsverzekering die de werknemer geniet via een sector als inrichter, is het een heel ander verhaal. 

De manier waarop we de informatie ontvangen die nodig is voor de uitbetaling van het aanvullend pensioen, is totaal verschillend voor sectorplannen, wat een grote impact heeft op de uitbetalingstermijn. 

Bij sectorplannen dient de laatste kwartaalpremie op het contract van de werknemer toegekend te zijn voordat hij zijn aanvullend pensioenkapitaal uitbetaald krijgt. De sectororganisaties ontvangen de nodige gegevens om deze premies te berekenen via de Rijksdienst voor Sociale Zekerheid met een vertraging die kan oplopen tot meer dan 6 maanden. Deze informatie wordt doorgegeven aan AG en dan pas kunnen we de gegevens verwerken en het kapitaal uitbetalen

De uitbetaling kan dus enkel plaatsvinden wanneer we alle nodige informatie en documenten hebben ontvangen. Dit heeft gevolgen voor de uitbetalingstermijnen van de sectorplannen:

  • ​19% wordt binnen de maand uitbetaald,
  • 32% wordt binnen de 3 maanden uitbetaald,
  • ​41% wordt binnen de 6 maanden uitbetaald,
  • 59% wordt na 6 maanden uitbetaald.


Wat brengt de toekomst?

Goed nieuws, want vanaf volgend jaar zullen we de uitbetalingstermijnen zeker nog kunnen inkorten dankzij de verschillende maatregelen die de Minister van Pensioenen liet vastleggen in de gekende Transparantiewet. We zullen de gegevens via MyPension sneller ontvangen. 

Ook voor de sectoren is een verbetering in zicht, maar niet voor meteen omdat er voor hen een overgangsregeling geldt: tot 1 januari 2027 kan de voorziene uitbetalingstermijn van 1 maand worden verlengd met 6 maanden als dat noodzakelijk is voor de correcte berekening van de rechten.


Nuttige info voor uw medewerkers

Stellen uw medewerkers vragen over het bedrag en de uitbetaling van hun aanvullend pensioen? Stel hen dan voor om zich aan te melden op MyAG Employee Benefits, want daar vinden ze heel wat antwoorden op vaak gestelde vragen en krijgen ze een mooi én up-to-date overzicht van de voordelen die u hen als werkgever biedt. En dit zowel via pc als via de app, die alle extralegale pensioenvoordelen extra tastbaar maakt.

Bovendien kunnen ze via het MyAG Employee Benefits-platform de uitbetaling van hun aanvullend pensioen online aanvragen.

U kan ze ook doorverwijzen naar de uitgebreide informatie op onze website: ‘Ik ga (bijna) met pensioen​’. AG blijft zich immers inzetten om op elk sleutelmoment transparante én duidelijke informatie te verstrekken.