Neem uw loonbeleid tijdig onder de loep - AG Employee Benefits
Offer a competitive salary package

Gepubliceerd op 09/03/2023

DELEN

Neem uw loonbeleid tijdig onder de loep

Vindt u het moeilijk om talentvolle medewerkers aan te werven en te behouden? U bent niet alleen. Tegenwoordig moet u al sterk uit de hoek komen met een gevarieerd, competitief loonpakket. Om daarin uit te blinken, volgt u de tendensen op de arbeidsmarkt best van nabij.


Het spreekt voor zich dat u een salaris uitbetaalt dat overeenstemt met het niveau van de job en de ervaring van uw medewerker. Daarnaast kan u hem extra belonen via een dertiende maand, een bedrijfswagen, een cafetariaplan… Kortom, u zorgt ervoor dat u perfect tegemoetkomt aan al zijn actuele behoeften.

Maar ook in de toekomst willen uw werknemers goed gebeiteld zitten.

Duurzaam belonen, belangrijker dan u denkt

Hoe u het ook draait of keert, de tijden zijn veranderd. Uw medewerkers kijken vooruit, ongeacht hun leeftijd. Ze willen een spaarpot opbouwen voor een even goede levensstandaard later, want het is geen geheim meer dat ze daar zelf voor moeten instaan. Met het wettelijk pensioen valt een Belgische werknemer immers gemiddeld terug op minder dan de helft van zijn laatste brutoloon, en deze ‘vervangingsgraad’ is amper comfortabel te noemen. 

U, als werkgever, kan hen hiermee helpen dankzij de tweede pensioenpijler: het aanvullend pensioen. Drie kwart van de werknemers geeft trouwens aan dat de aanwezigheid ervan een grote rol speelt in de loononderhandelingen (bron: Assuralia​). De combinatie van het wettelijke en het aanvullende pensioen kan de vervangingsgraad immers gevoelig optrekken, en dat is goed nieuws.

Bovendien ziet meer dan de helft van de jongere generaties een maatschappelijke rol weggelegd voor de pensioeninvesteringen. Deze zouden moeten bijdragen aan initiatieven die het milieu ten goede komen, en inzetten op innovatie en economische groei. Gelukkig ligt duurzaam investeren ons als verantwoorde langetermijninvesteerder nauw aan het hart. Het zit als het ware in het DNA van AG.

Wat stimuleert een werkgever om te kiezen voor een pensioenplan?

V
olgens een recente studie van Assuralia is liefst drie kwart van de werkgevers ervan overtuigd dat het aanvullend pensioen geen overbodige luxe is. We zien dan ook dat meer dan 70% van de bedrijven die een pensioenplan aanbieden voor bedienden, kaderleden en directieleden, dit doet met bijdragen die meer dan 3% van het loon bedragen.

De meeste Belgische werkgevers die de voorbije 10 jaar een pensioenplan hebben opgestart, vinden het een onmisbare troef bij het aantrekken en behouden van personeel.  En uiteraard vinden ze ook de fiscale voordelen belangrijk. Bij een groepsverzekering zijn de socialezekerheidsbijdragen veel lager dan bij een verloning in cash, en ook uw medewerker houden meer over op het moment van pensionering dankzij de gunstige fiscale regeling.

​​
"Ik wil het variabel loon van mijn medewerkers in een groepsverzekering storten, maar houdt dat geen risico’s in?"
Nee, het geld in een groepsverzekering wordt duurzaam belegd, rekening houdend met de ESG-factoren. Hierdoor kunnen we risico’s beter inschatten en stabielere langetermijnrendementen behalen​. Een groepsverzekering is dus duidelijk een win-winsituatie, want zowel de werkgever als de medewerker profiteert ervan. 

 Voordelen voor u als werkgever
De premies zijn fiscaal aftrekbaar. U verlaagt uw kosten, want u betaalt slechts 13,3% aan patronale bijdragen in plaats van 25%. En u biedt uw werknemers een hogere nettovergoeding aan dan met de klassieke loonsverhoging.

 Voordelen voor uw medewerkers
Uw medewerkers krijgen een aanvullend pensioenkapitaal bovenop hun wettelijk pensioen. Ze kunnen het opgebouwde bedrag gebruiken als voorschot voor een vastgoedinvestering. En de uiteindelijke nettobezoldiging is hoger: ze houden bijna drie vierde over.

W​il u meer weten over het fiscale voordeel? Lees dan zeker ons artikel De groepsverzekering: fiscaal voordelig voor u en uw medewerkers

Is het pensioenplan goed ingeburgerd in uw sector?

Wil u weten welk pensioenplan het meest in de smaak valt bij uw peers? Of hoeveel een werkgever in uw sector gemiddeld bijdraagt?

Kom dan op 20 april 2023 naar ons unieke event
Benchmarkstudie Aanvullende Pensioenen
 in de AG Campus te Brussel.  

Na een lichte lunch zullen Mabelien Coppens (juridisch adviseur FSMA) en Pierre Devolder (hoogleraar financiën UCLouvain) het boeiende pensioenlandschap in België toelichten. En last but not least: u ontdekt in primeur onze benchmarkstudie over de tweede pensioenpijler. 

Nog niet ingeschreven? Doe het dan meteen:


Info en inschrijven