Benchmark Study Event 2023

​​​​​​​​​​​​​​​​​

Hoe zit het met de​​ aanvullende pensioenen in België?


Interesse in de overzichtelijke whitepaper met alle markante bevindingen van onze unieke benchmarkstudie over de tweede pensioenpijler in België? Vraag hem aan via de button:


​​​​​​​​​​​​​​​BEZORG MIJ DE WHI​TEPAPER


Het Benchmarkstudie Event over aanvullende pensioenen, dat op 20 april 2023 in onze A​G Campus plaatsvond, was een groot succes. En dat kwam niet alleen door de boeiende sprekers, maar ook door de verrassende inhoud… Hieronder leest u alles over deze geslaagde namiddag!
En voor wie er toen niet​ kon bijzijn, hebben we de inhoud van onze studie overlopen tijdens een middagwebinar van de Pension & Health Academy​.

​Te lage bijdrage voor bijna 40% van de aanvullende pensioenplannen


Benoit Halbart, Managing Director Employee Benefits & Health Care bij AG, licht ons het belang en de uitdagingen van de pensioenproblematiek toe. Volgens een recente Assuralia-studie is de noodzaak om een aanvullend pensioen op te bouwen goed doorgedrongen: 75% van de mensen is hiervan overtuigd en 80% vindt dat de werkgever daaraan moet bijdragen. De federale overheid wil dat elke werknemer een aanvullend pensioen kan opbouwen met een bijdrage van minstens 3% van zijn bruto jaarloon om later een hoog genoeg vervangingsinkomen te genieten.​Mabelien Coppens (juridisch adviseur bij de F​​SMA)Als we samen met Mabelien Coppens (juridisch adviseur bij de FSMA) het jaarlijkse sectorrapport van de FSMA bekijken, dan zijn er in België op 1 januari 2022 bijna 4,2 miljoen personen aangesloten bij een aanvullend pensioenplan, waarbij er al voor meer dan 100 miljard euro aan verworven pensioenreserves opgebouwd werd. Eén derde van de actieve beroepsbevolking is evenwel niet actief aangesloten bij een pensioenplan. Er is dus nog een lange weg te gaan.

​B
ovendien is het belangrijk om even stil te staan bij het volgende: hoe hoger het salaris, hoe lager het vervangingsinkomen via het wettelijk pensioen in verhouding zal zijn. Het salaris dat in aanmerking komt voor de berekening van het pensioen, is immers geplafonneerd. Zo zal voor een werknemer met een jaarsalaris tussen 75.000 en 100.000 euro het wettelijk pensioen slechts 29% van het vervangingsinkomen dekken, en het aanvullend pensioen 16%. In totaal is het vervangingsinkomen dan nog maar 45%. En dat is ver verwijderd van de comfortabele vervangingsratio van 70% die Pierre Devolder (hoogleraar financiën UCLouvain) naar voren schuift. Om tot die 70% te komen zouden we volgens hem naar een bijdragevoet van 7,5% moeten gaan, in plaats van de vooropgestelde 3%.
 


​Pi​erre Devolder ​(hoogleraar financiën UCLouvain)

​​​Als marktleider in aanvullende pensioenen in België, analyseerden we de contracten van 316.826 aangeslotenen van 5.374 corporate klanten. Aline Piersoel en Michel Moreau overlopen samen met ons de meest significante cijfers.

Over de volledige AG-portefeuille van bedrijfspensioenplannen, met uitzondering van de sectorplannen, bedraagt het gemiddelde bijdragepercentage 4,5% (2.874 euro/jaar) en het mediane bijdragepercentage 3,70% (1.675 euro/jaar).

Toch haalt liefst 39% van de aangeslotenen de doelstelling van 3% niet. Er zijn ook grote verschillen tussen de 18 sectoren die in de studie aan bod komen.

En dat is nog niet alles. De studie toont evenzeer aan dat er significante verschillen zitten tussen de 'Defined Contribution'-plannen, met vaste premies per maand, en de 'Defined Benefit'-plannen, met een vaste vergoeding op het einde van het contract.Bent u in gelijke tred met uw peers?​


Er zijn niet alleen verschillen tussen de 18 onderzochte sectoren, ook binnen elke sector zien we uiteenlopende cijfers. Bent u benieuwd waar u zich bevindt in vergelijking met uw sectorgenoten? Wil u weten of uw pensioenplan voldoet om uw werknemers later een comfortabel vervangingsinkomen te bieden? ​

Maak vandaag nog een afspraak om het rapport van uw sector in te kijken.

Uw vertrouwde contactpersoon of salesmedewerker maakt graag tijd vrij om de cijfers en bevindingen binnen uw sector samen met u te overlopen. Wil u ervoor zorgen dat u uitblinkt op de arbeidsmarkt? Dan vinden we samen met u de gepaste formule, waarbij u kan kiezen tussen onze tak 21- en tak 23-oplossingen, of een combinatie van beiden. Ik wil een a​fspr​aakDe cijfers van de F​SMA vindt u terug in het jaarlijks sectoroverzicht op de website van de FSMA: Sectoroverzicht | FSMA

Nog even grasduinen in de presentatie van professor Pierre Devolder? Die vindt u hier​​.


(Her)bekijk de presentaties van onze externe sprekers

De presentatie van Mabelien Coppens:


De presentatie van Pierre Devolder (in het Frans):

​​​
Onze sprekers kort voorgesteld


 

Mabelien Coppens

Mabelien is sinds 2015 juriste bij de FSMA waar ze betrokken is bij de uitbouw van een gestructureerd sociaal toezicht op de 2e pensioenpijler. Naast controles op de sociale pensioenwetgeving hecht ze veel belang aan actieve informatieverstrekking. Ze behaalde een Master in de rechten aan KU Leuven en specialiseerde zich in het sociaal recht. Ze was enkele jaren werkzaam bij AG Employee Benefits en volgde de Leergang Pensioenrecht aan KU Leuven om inzicht te verwerven in de pensioenmaterie.

 

Pierre Devolder

Pierre is actuaris en doctor in de wetenschappen aan de Vrije Universiteit Brussel (ULB). Ook is hij hoogleraar aan het Instituut voor Statistiek, Biostatistiek en Actuariële Wetenschappen (ISBA) van de Université Catholique de Louvain (UCL), waar zijn onderzoek en onderwijs zich toespitsen op stochastische financiën, levensverzekeringen en pensioentheorie. Hij geeft regelmatig les in Straatsburg, Rabat en Brussel. Hij is een van de oprichters en voorzitter van het actuariële adviesbureau REACFIN.

 

Michel Moreau

Michel is als Head of New Business verantwoordelijk voor de ontwikkeling van de nieuwe klantenbasis in het domein Employee Benefits & Healthcare bij AG. Hij studeerde in 1990 af als Handelsingenieur aan de KU Leuven.

 

Aline Piersoel

Aline is als Head of Customer Relation Management verantwoordelijk voor de commerciële relaties binnen de klantenportefeuille van AG Employee Benefits & Health Care. Na haar studies van Handelsingenieur behaalde ze een Master in Actuariaat.
​​​

​​