Groepsverzekering: wat zijn de fiscale voordelen? - AG Employee Benefits
Groepsverzekering: fiscaal voordeel voor u en uw medewerkers

Gepubliceerd op 19/01/2022

DELEN

De groepsverzekering: fiscaal voordelig voor u en uw medewerkers

Als werkgever hebt u zich zeker al eens afgevraagd hoe u uw medewerkers kan belonen voor hun inzet en engagement. Een van de oplossingen die AG u biedt in het kader van een motiverend loonbeleid, is de groepsverzekering als extralegaal voordeel voor uw medewerkers. Deze oplossing heeft immers een positief effect op het bedrag dat ze krijgen wanneer ze met pensioen gaan. Een analyse!


Terwijl de geruchten over de toekomstige pensioenhervorming de ronde blijven doen en de gevolgen voor werkgevers en werknemers nog niet gekend zijn, blijft de groepsverzekering fiscaal gezien een veilige formule. Minister van Pensioenen Karine Lalieux heeft in een exclusief interview met AG bevestigd dat "de verhoging van het minimumpensioen en de pensioenhervorming rond de tweede pijler geen communicerende vaten zijn: het ene wordt niet door de andere gefinancierd".


Wettelijk pensioen ontoereikend

Wanneer uw medewerkers met pensioen gaan, verliezen ze meteen alle voordelen die verbonden zijn aan hun functie, zoals hun bedrijfswagen. En het is zeker geen geheim dat het wettelijk pensioen voor werknemers ontoereikend is om dergelijke kosten of andere financiële behoeften te dekken. Ook al belooft Karine Lalieux een hervorming van de eerste pensioenpijler, toch kan niemand met zekerheid zeggen dat het wettelijk pensioen de noodzakelijke uitgaven zal dekken, bijvoorbeeld medische kosten of een rusthuis, of dat het in de toekomst nog mogelijk zal zijn om voluit van het leven te blijven genieten, denk maar aan hobby's, reizen of de aankoop van een tweede verblijf.

Als werkgever kan u het verschil maken en de pensioenen van uw medewerkers optimaliseren. Bij AG kan u voor uw medewerkers een pensioenplan afsluiten via de groepsverzekering. Zo kunnen uw medewerkers een aanvullend pensioen opbouwen dat meer dan welkom zal zijn wanneer ze met pensioen gaan. Een mooie beloning na jaren van goede en trouwe dienst!


Cijfers zeggen meer dan woorden

De groepsverzekering is een heel interessante vorm van financiering voor zowel u als uw medewerkers. De fiscale behandeling van het aanvullend pensioen geeft immers een beter rendement bij pensionering dan een verhoging van het brutoloon dat het wettelijk pensioenbedrag nauwelijks doet toenemen. Belangrijk om te weten is dat bij een groepsverzekering de socialezekerheidsbijdragen voor de werkgever en de belastingen en andere persoonlijke kosten voor de medewerkers veel lager zijn dan bij een verloning in 'cash'. De infografiek hieronder illustreert dit duidelijk. 

Simulatie


Win-winsituatie

Zoals u kan zien, kost een brutoloonstijging van 1.000 euro u, als werkgever, 1.250 euro door de werkgeversbijdragen die u moet betalen. Na aftrek van alle verplichte belastingen en taksen bedraagt de verhoging op het loonstrookje van uw medewerker netto 404 euro.

Maar als u deze 1.000 euro investeert in een groepsverzekering, kost het u 1.133 euro na werkgeversbijdragen, een verschil van liefst 117 euro. En aangezien de belastingen en andere lasten bij een groepsverzekering veel lager zijn, blijft van de 1.000 euro bruto 827 euro netto over, dat in een pensioenplan wordt geïnvesteerd. Dit is een verschil van 423 euro netto! 

Stel dat een medewerker die 20 jaar voor u werkt hetzelfde nettobedrag wil bekomen als hij in zijn groepsverzekering zal ontvangen, dan moet hij het bedrag dat hij cash zou krijgen, beleggen in een product met een gemiddeld rendement van 7,98%. Als het contract dan ook nog eens in een winstdeling voorziet, is het deel van het spaargeld opgebouwd door deze winstdeling vrijgesteld van bedrijfsvoorheffing en wordt het resultaat nog interessanter.

Kortom, met een groepsverzekering beloont u uw medewerkers voor hun inzet met een spaarpotje dat een mooie aanvulling vormt op het wettelijk pensioen dat zij zullen ontvangen. En als werkgever betaalt u minder werkgeversbijdragen. Een groepsverzekering is dus een win-winsituatie en biedt u en uw medewerkers een interessant fiscaal voordeel.

 


Kort samengevat is een groepsverzekering fiscaal voordelig om de volgende redenen:​Voordelen voor u als werkgeverVoordelen voor uw medewerkers
  • De premies zijn fiscaal aftrekbaar.

  • U verlaagt uw kosten.

  • U biedt een hogere nettovergoeding dan met de klassieke loonsverhoging.

  • Uw medewerkers krijgen een aanvullend pensioenkapitaal bovenop hun wettelijk pensioen.

  • Ze kunnen het opgebouwde bedrag gebruiken als voorschot voor een vastgoedinvestering.

  • De uiteindelijke nettobezoldiging is hoger.​


Alle details over belasting van je groepsverzekering