Uw rol in het vernieuwde terug-naar-werktraject - AG Employee Benefits
Maak van het terug-naar-werktraject een succes

Gepubliceerd op 18/08/2022

DELEN

Wordt het vernieuwde ‘Terug-naar-werktraject’ een succes?

​​

Bijna een half miljoen Belgen zijn al langere tijd arbeidsongeschikt. Om hun terugkeer op de arbeidsmarkt te stimuleren, lanceerde de regering eind 2016 de re-integratietrajecten. Deze hadden echter zeer weinig impact en dus volgen er nieuwe maatregelen, en sancties. Vraagt u zich af of het Return To Work-programma van AG in deze context relevant blijft? Lees dan zeker verder!

Nuttig, maar amper effectief
Als we de cijfers van het Rekenhof bekijken (Langdurig zieken – Maatregelen tot re-integratie op de arbeidsmarkt – Verslag van het Rekenhof in december 2021), kunnen we er evenwel niet omheen: gemiddeld volgt 2% van de langdurig zieken een re-integratietraject en slechts 1 op de 3 keert na 7 kwartalen terug op de arbeidsmarkt. Onvoldoende om de jaarlijkse toename (een stijging van 5,5% per jaar) af te remmen. De maatregelen die de regering nam, missen duidelijk hun doel.

Waarom zijn de maatregelen inefficiënt?
Er zijn drie redenen waarom de genomen maatregelen ondoeltreffend zijn: 

 • Eerst en vooral begint men te laat met de re-integratietrajecten
  En dat is meteen de belangrijkste reden, volgens het Rekenhof. Hoe vroeger met een re-integratieprogramma wordt gestart, hoe meer kans dat de werknemer weer aan het werk gaat, vooral bij geestelijke gezondheidsproblemen door stress.
   
 • Het re-integratiesysteem treedt maar in actie op initiatief van één van de partijen
  Zowel de werknemer als de werkgever dienen positief te staan tegenover de manier waarop een terugkeer mogelijk is. Zo kan de werknemer besluiten niet aan een route te beginnen, of kan de werkgever weigeren geschikte arbeid aan te bieden (hij moet zijn weigering met geldige redenen argumenteren). Op dit punt blijft de aanpak nog te vaak vrijblijvend volgens het Rekenhof.

 • Het aantal 'stressgerelateerde geestesziekten': op basis van een onderzoek van de socialistische ziekenfondsen (Onderzoeksrapport-Burn-out-arbeidsongeschiktheid-2021) gebeuren burn-outdiagnoses te traag en hierdoor worden te snel antidepressiva voorgeschreven.

Een rits nieuwe maatregelen
De regering wil niet alleen het re-integratieproces sneller starten, maar ook alle betrokken partijen meer verantwoordelijkheid geven door bindende regels en sancties in te voeren (sancties van kracht vanaf 2023).

We sommen even de maatregelen op die belangrijk zijn voor zowel de werknemer als de werkgever:

​Wie?
​Wat?
Sanctie/financiële impact
​Werknemer
 • 10 weken na ontvangst van het medisch attest door het ziekenfonds, moet de zieke werknemer de "quick-scan"-vragenlijst invullen. Op basis hiervan zal de adviserende arts van het ziekenfonds de werknemer toewijzen aan een categorie, afhankelijk van hoe hij of zij in staat is opnieuw aan het werk te gaan: spontaan, na medische behandeling, na revalidatie/opleiding of helemaal niet. Zo kan de ondersteuning van de re-integratie sneller starten.

 • Als de arts de werknemer naar de ‘terug-naar-werk coördinator’ van het ziekenfonds doorverwijst, wordt een reactie verwacht.
Wie niet reageert*, kan 2,5% van zijn uitkering verliezen.

* Momenteel blijven veel vragenlijsten onbeantwoord. Bij de christelijke, de onafhankelijke, de liberale en de neutrale ziekenfondsen ligt dit aantal rond de 40%. En ongeveer 20% voor de socialistische ziekenfondsen.

​Werkgever
 • ​​De procedure voor ontslag om medische redenen wordt losgekoppeld van het traject. De werkgever zal er pas na 9 maanden een beroep op kunnen doen. Op die manier kan het re-integratieproces over een langere periode worden gespreid.

 • Bedrijven met een groot aantal langdurig zieken moeten 0,625% van hun trimestriële loonmassa in een preventiefonds (ter verbetering van de arbeidsomstandigheden) storten. ​Alleen werknemers jonger dan 55 met minstens 3 dienstjaren bij de onderneming komen in aanmerking.
​Tot 2,5% van de loonmassa op jaarbasis.


Om dit 'vernieuwde' re-integratiebeleid te ondersteunen, wil de regering 60 'terug-naar-werkcoördinatoren' op het niveau van de ziekenfondsen aanwerven tegen eind 2023. 

De kracht van ons Return To Work-programma
De vroegere re-integratietrajecten waren dus duidelijk ontoereikend. De nieuwe plannen tonen meer ambitie en zeker het aanwerven van 60 TNW-coördinatoren lijkt alvast een stap in de goede richting. Deze nieuwe aanpak heeft daarentegen zijn nut nog niet kunnen bewijzen. Intussen heeft het enorme en nog steeds stijgende aantal langdurig zieken een belangrijke maatschappelijke en economische impact. Daarom is er niet enkel ruimte voor, maar ook nog steeds nood aan complementaire initiatieven met een bewezen trackrecord, zoals onze Return To Work-trajecten: liefst 72% van de werknemers die aan een traject met een van onze partners zijn begonnen, is al na 2 kwartalen weer aan het werk. 

Vraagt u zich af wat het geheim is van deze mooie slaagcijfers? Wel, het is zeer belangrijk om snel na he​t begin van de arbeidsongeschiktheid te starten met een re-integratietraject dat aansluit bij uw HR-beleid en op maat van de betrokkene, vooral bij een burn-out. En dat is precies de kracht van de aanpak van AG, die hiervoor samenwerkt met 4 gespecialiseerde partners waaruit u als werkgever een keuze kan maken. Een snelle aangifte van arbeidsongeschiktheid, zelfs als de wachttijd nog niet verstreken is, helpt deze aanpak nog efficiënter maken​.

Het succes van Return To Work ligt zowel in het proactieve en snelle beheer, als in het feit dat elke werknemer op vrijwillige basis specifieke, op maat gemaakte ondersteuning krijgt via ons netwerk van gespecialiseerde zorgverleners. 


Onze aanpak is dan ook meer dan complementair met die van de regering en onze rol blijft zeer belangrijk in de strijd tegen langdurige arbeidsongeschiktheid, vooral voor werknemers die kampen met een burn-out. 

Bovendien blijkt uit wetenschappelijk onderzoek dat een alomvattend, duurzaam beleid met preventieve en curatieve maatregelen bijdraagt tot het welzijn binnen een organisatie en een positief effect heeft op het ziekteverzuim op lange termijn.


Lees meer over Return To Work