Werknemer die het werk hervat dankzij het Return To Work-re-integratietraject

Gepubliceerd op 25/10/2022

DELEN

Bieden Return To Work-re-integratietrajecten een betere ROI?

​​​​​​​​​​

In de huidige context waarin alles snel en onmiddellijk moet gebeuren, staan mensen steeds meer onder druk. Alle negatieve gebeurtenissen in de wereld (pandemie, oorlog in Oekraïne, stijgende energiekosten) verergeren dit gevoel alleen maar. In 2021 waren er in België meer dan een half miljoen arbeidsongeschikten en dit aantal stijgt nog altijd, de meerderheid door psychologische aandoeningen zoals burn-out. Het is vandaag meer dan ooit belangrijk om te zorgen voor het mentale welzijn van uw medewerkers. De Return To Work-re-integratietrajecten van AG helpen uw medewerkers die langdurig afwezig zijn om snel en duurzaam het werk te hervatten. 

​​​​

Psychologische aandoeningen hebben niet alleen gevolgen voor de medewerkers die eraan lijden, maar ook voor hun collega's en het bedrijf. 

Naast de fysieke en psychische problemen kunnen ze prikkelbaar en minder productief zijn. Deze gedragsverandering kan gevolgen hebben voor het team, zowel psychologisch als qua werkdruk, wat kan leiden tot een sneeuwbaleffect. Een team dat verzwakt is omdat een of meer medewerkers afwezig zijn, beïnvloedt de werking van een onderneming. Voor het bedrijf betekent dit extra menselijk en administratief beheer, en in het ergste geval ook reputatieschade. 


Welke oplossingen zijn er?

Momenteel is de zorg voor werknemers met stressgerelateerde aandoeningen vaak versnipperd en zijn de wachttijden lang. Om een snelle en duurzame terugkeer naar het werk mogelijk te maken, heeft AG een multidisciplinaire en op maat gemaakte aanpak ontwikkeld via zijn Return To Work-programma.

Bovendien is ons zorgtraject complementair met de re-integratiewetgeving. De regering werkt aan maatregelen om het aantal langdurig zieken te verminderen en om zo snel mogelijk hulp te bieden aan zij die er nood aan hebben. Met zijn proactieve zorgtraject en snelle reactie biedt AG hierop al meteen een antwoord. Hoe zorgt u voor een snelle en duurzame terugkeer naar het werk?

1. Snel reageren 

Afhankelijk van de melding van afwezigheid duurt het 1 tot 3 maanden om een RTW-traject op te starten, en de gemiddelde duur van een traject is 5 maanden. Deze dienst wordt op vrijwillige basis aangeboden. Met andere woorden, uw betrokken medewerkers kunnen op elk moment beslissen om wel of niet deel te nemen aan het re-integratietraject. 

2. Multidisciplinaire aanpak 

Om medewerkers een traject op maat aan te bieden, werkt AG in het kader van zijn Return To Work-aanbod samen met vier gespecialiseerde partners. Alle specialisten bij onze partners (psychologen, fysiotherapeuten, jobcoaches, sportcoaches enz.) begeleiden uw medewerkers stap voor stap bij hun herstel. 

Werken de RTW-re-integratietrajecten van AG? 

Sinds de lancering in 2017 is ons re-integratieprogramma een echt succes. AG heeft 5.000 trajecten aangeboden in 5 jaar. Dit resultaat heeft ook te maken met de groeiende belangstelling voor Income Care, de verzekering gewaarborgd inkomen. In een enquête die de Vlerick School in samenwerking met AG​ heeft uitgevoerd, verklaarde meer dan 90% van de werknemers dat zij graag zouden willen dat hun werkgever een verzekering gewaarborgd inkomen opneemt in hun verloningspakket. 

Bovendien speelt het 'Return To Work'-aanbod duidelijk in op de behoeften van onze verzekerden. 
Zo'n 70% van de afgeronde trajecten was succesvol. Concreet betekent dit dat een werknemer die langdurig uitvalt door een stressgerelateerde aandoening, terug op de werkvloer staat na 6 tot 8 maanden. Dat is een enorme vooruitgang als we weten dat 50% van de afwezige werknemers met een psychische aandoening in het verleden het werk na 2 jaar nog altijd niet had hervat.

Benieuwd naar wat andere HR-managers hierover te zeggen hebben? Bekijk hun getuigenissen over het re-integratietraject  


Return To Work-dashboard: gepersonaliseerde analyse van uw re-integratietrajecten

Het is belangrijk dat uw medewerkers zo snel mogelijk weer aan het werk gaan om de kosten van hun afwezigheid te beperken. Maar dat alleen volstaat niet meer: we moeten proactief reageren op absenteïsme en een globale 360°-benadering    toepassen: van preventie tot re-integratie. Daarom heeft AG een nieuwe dienst ontwikkeld als aanvulling op het Income Care-aanbod: het Return To Work-dashboard.

Als zorgzame werkgever bent u zich ongetwijfeld bewust van het belang van een goed welzijnsbeleid in uw bedrijf. Toch is het soms moeilijk om uw welzijnsinitiatieven tegenover uw verschillende stakeholders (management, preventieadviseurs enz.) te rechtvaardigen.
 
Als u inlogt op het Return To Work-dashboard, vindt u allerlei informatie over de trajecten van uw medewerkers. Aan de hand van de resultaten uit het dashboard kan u het belang van de Return To Work-trajecten vaststellen en aantonen. U kan al uw acties dus makkelijk opvolgen. Zijn uw resultaten positief, dan bent u op de goede weg. Zo niet, dan kan u uw welzijnsbeleid bijsturen. 

Wat vindt u terug op het Return To Work-dashboard? 

Informatie over claims
Resultaten van de trajecten van uw medewerkers 
Vergelijking van uw resultaten met andere bedrijven
Informatie over de tevredenheid van uw medewerkers over de trajecten en de zorgpartner

AG hecht veel belang aan vertrouwelijkheid: om de anonimiteit van uw werknemers te garanderen, zijn de resultaten van het dashboard alleen zichtbaar als uw bedrijf een minimumaantal Return To Work-trajecten heeft. 


Wat moet u onthouden?  

Het is belangrijk om goed te zorgen voor uw medewerkers die arbeidsongeschikt zijn. Maar dat alleen is niet meer voldoende! 
Om een snelle en duurzame terugkeer naar het werk te bevorderen, moeten uw medewerkers snel en op een multidisciplinaire manier worden opgevangen. Kies voor deze aanpak met Return To Work. 
Dankzij het Return To Work-dashboard kan u de resultaten van uw Return To Work-trajecten monitoren en uw welzijnsbeleid bijsturen. 
De beste manier om de absenteïsmekosten in uw bedrijf te drukken, is een globale 360°-benadering en dat is wat AG u biedt met zijn Income Care-aanbod. 


Verlaag vandaag nog de absenteïsmekosten in uw bedrijf met Income Care.