Duurzaamheidsbeleid bij AG - AG Employee Benefits
Nathalie Erdmanis, Director of Sustainability bij AG, licht de verschillende duurzaamheidsconcepten van AG toe.

Gepubliceerd op 25/10/2021

DELEN

AG zet zich in voor duurzaamheid

AG werkt al jaren vanuit een ontwikkelingsperspectief op lange termijn waarbij het de behoeften van zijn klanten altijd centraal stelt. Als marktleider in de Belgische verzekeringssector heeft AG dan ook zijn verantwoordelijkheid opgenomen tegenover de samenleving. De onderneming heeft het begrip duurzaamheid op alle niveaus van haar organisatie geïntegreerd. Nathalie Erdmanis, Director of Sustainability bij AG, licht de verschillende duurzaamheidsconcepten van AG toe.


In welke zin is AG een duurzaam bedrijf in onze moderne samenleving?

Iedereen heeft min of meer zijn eigen interpretatie van het concept duurzaamheid, afhankelijk van de sector waarin hij of zij werkt. Bij AG definiëren we duurzaamheid als het voldoen aan de behoeften van vandaag, zonder de behoeften en ontwikkelingsmogelijkheden van toekomstige generaties in gevaar te brengen. Dat houdt een aantal zaken in, waaronder rendabiliteit, groei - maar niet tegen elke prijs - en een langetermijnvisie, wat typisch is voor de verzekeringssector, vooral om onze pensioenverplichtingen veilig te stellen.

Bovendien houdt AG bij al zijn activiteiten rekening met zijn impact op het milieu en op de samenleving volgens de regels van goed bestuur (Environment, Social en Governance). Het is belangrijk te vermelden dat de verzekeringssector op zich een duurzame activiteit is en een aanzienlijke maatschappelijke impact heeft - en dat op verschillende niveaus in ons bedrijf. Het concept duurzaamheid is dus een globaal concept dat verschillende elementen bij AG omvat.


Wat is de basis van het duurzaamheidsbeleid van AG?

Eerst en vooral baseren we onze benadering op de SDG's (Sustainable Development Goals) van de Verenigde Naties. Van de 17 SDG's hebben we er 10 gekozen die dicht aanleunen bij onze activiteiten, zoals Good Health of Innovation & Infrastructure. Daarnaast passen we de ESG-criteria toe. Deze criteria vormen de basis voor de duurzaamheidsprincipes van AG.

"AG houdt bij al zijn activiteiten rekening met zijn impact op het milieu en de samenleving volgens de ESG-criteria."


We hebben alle duurzaamheidsinitiatieven van AG - sinds de oprichting van de onderneming - gebundeld in een verslag dat we onlangs hebben gepubliceerd. Dit geeft een overzicht van wat we al gedaan hebben en wat er nog moet gebeuren.

Wat zijn de concrete engagementen van AG op het vlak van duurzaamheid?

Wat het criterium 'Milieu' betreft, doen we er alles aan om onze ecologische voetafdruk te beperken. AG is natuurlijk geen productiebedrijf, waardoor onze directe impact op het milieu beperkt is. Toch verbinden we ons ertoe om onze koolstofvoetafdruk te berekenen, in de mate van het mogelijke maximaal te reduceren en om de resterende uitstoot zo snel mogelijk te compenseren. In 2019 kreeg AG het CO2-Neutral label - een primeur voor een verzekeringsmaatschappij in België. Bovendien maakt AG via zijn beleggingsstrategie ook duidelijk een verschil voor het milieu. Met meer dan 85,3 miljard activa onder beheer eind 2020 is AG een van de grootste institutionele beleggers in België. Dat betekent dat onze beleggingskeuzes een directe impact hebben op de economie.

Duurzaamheid speelt hierbij een belangrijke rol. Zoals Wim Vermeir, Chief Investment Officer van AG, in een eerder interview heeft uitgelegd, houden wij rekening met milieu-, maatschappelijke en governancefactoren om duurzame rendementen op lange termijn te genereren. Zo richt AG zich op duurzame energie of vastgoed en investeert het niet langer in controversiële sectoren zoals de wapen-, tabaks- of steenkoolindustrie.


Hoe engageert AG zich tegenover de samenleving in het algemeen?

Als verzekeraar moeten we in bepaalde kwesties een standpunt innemen en ons als bedrijf verantwoordelijk opstellen tegenover de samenleving. Dat probeert AG te doen door letterlijk op te treden als burgeronderneming met initiatieven zoals AG Solidarity, dat al 25 jaar bestaat en verenigingen steunt die sociale uitsluiting bestrijden of kansarme kinderen helpen. We investeren ook in allerlei sponsoractiviteiten met Move by AG - sport voor een betere gezondheid -, preventie tegen darmkanker of branden, de strijd tegen eenzaamheid - 'allentegeneenzaamheid.be' - of de Paralympics.


Sinds wanneer houdt AG bij zijn
activiteiten eigenlijk rekening met duurzaamheid?

Wat betreft onze beleggingen spannen Wim Vermeir en zijn teams zich al 15 jaar in om de duurzaamheidsaspecten in onze beleggingsprocessen op te nemen. Drie jaar geleden hebben we onze duurzaamheidsbenadering op een meer formele en systematische manier uitgebouwd en gestructureerd. Dat betekent natuurlijk niet dat we daarvoor nog niets deden. Er zijn nog verschillende verbeteringspunten om vooruitgang te boeken op het vlak van duurzaamheid.


Wat zijn dan de duurzame verwezenlijkingen van AG in 2020?

2020 was een heel bijzonder jaar voor AG. De voorbije 18 maanden heeft COVID-19 het nieuws overheerst, maar dat heeft ons niet belet om op een duurzame manier verder te werken. Zoals Jan Heyvaert - Chief HR & Sustainability bij AG - uitlegde, hebben wij de continuïteit van onze diensten gegarandeerd via veralgemeend telewerk. Daarnaast hebben we – buiten de met de regering overeengekomen maatregelen – bijvoorbeeld in het kader van onze arbeidsongevallenverzekeringen gratis dekking aangeboden voor vrijwilligers die als medisch hulpverlener werkten.​

AG wilde ook steun verlenen aan zijn klanten en lokale handelszaken in sectoren die het zwaarst door de gezondheidscrisis zijn getroffen, via onze campagne 'Supporter van de handelaars'. We hebben 200.000 waardebonnen van 20 euro uitgedeeld aan onze klanten om uit te geven in lokale winkels uit de sectoren voeding en dranken, non-food en welzijn. Dit maakt deel uit van onze maatschappelijke verantwoordelijkheid, opnieuw met het oog op duurzaamheid op lange termijn.

"We hebben al onze duurzaamheidsinitiatieven in één rapport gebundeld om een echte duurzaamheidscultuur bij AG te creëren."

 

Heeft AG specifieke initiatieven genomen voor mentaal welzijn en medisch onderzoek? 

We hechten natuurlijk veel belang aan mentaal welzijn in de nasleep van de pandemie. AG Health Partner​, een dochteronderneming van AG, versnelde in deze periode zijn programma's voor bedrijven ter bevordering van het mentale of sociale welzijn van hun werknemers. Aan het begin van de gezondheidscrisis heeft AG Health Partner zelfs in recordtijd gratis webinars georganiseerd over welzijn op het werk tijdens of na de lockdowns.Op het gebied van medisch onderzoek hebben we samen met Ageas een donatie van 750.000 euro gedaan aan het gerenommeerde Rega Institute for Medical Research in Leuven voor de ontwikkeling van een COVID-19-vaccin en een donatie van 250.000 euro aan IMEC voor de ontwikkeling van een ultrasnelle ademtest.​

Tot slot, om het mentale en sociale welzijn te ondersteunen van mensen die tijdens de lockdown en de periode erna in een isolement zijn geraakt, heeft AG een digitaal platform gelanceerd om mensen en organisaties te sensibiliseren voor de strijd tegen eenzaamheid en om hen aan te moedigen hier iets aan te doen.


Wat zijn de belangrijkste elementen van het onlangs gepubliceerde Sustainability Report 2020 van AG?​

Het is moeilijk om één of twee maatregelen voor 2020 te kiezen, maar in dit verslag hebben we drie pijlers bepaald: 'Supporter of the economy', 'Supporter of people' en 'Supporter of the planet'.

Deze drie principes staan centraal in het verslag omdat ze ons duurzaamheidsbeleid bepalen. Bovendien ziet u, als u tussen de regels leest, dat ze heel dicht aanleunen bij de ESG-criteria. Het is ook belangrijk te vermelden dat deze 3 assen, hoewel verschillend, volledig complementair zijn. Een duurzaamheidsbeleid is per definitie een globale aanpak, geen menu à la carte. Het is de verantwoordelijkheid van iedereen bij AG en daarbuiten - medewerkers, partners, klanten - om als een goede burger te handelen volgens deze drie principes.

"Een langetermijnvisie is inherent aan het metier van verzekeraar, wat een duurzaam beheer inhoudt."


AG heeft onlangs zijn interne communicatie-inspanningen aanzienlijk opgevoerd om het bewustzijn te vergroten, maar we hebben nog een lange weg te gaan. Onze communicatie-inspanningen, zoals het Sustainability Report 2020 en Connect AG - ons sociale bedrijfsnetwerk -, dragen bij tot deze bewustwording, want, nogmaals, het is de verantwoordelijkheid van ons allemaal.

Lees het Sustainability Report ​Wie is Nathalie Erdmanis?

  • Nathalie behaalde een master in Business Engineering aan de Solvay Business School (ULB).
  • Tijdens haar professionele loopbaan heeft ze verschillende functies bekleed, waaronder Vice President Marketing bij Brussels Airlines en Marketing & Communications Director bij McDonald's.
  • In 2016 startte ze bij AG als Director of Strategic Marketing & Branding.
  • Sinds april 2021 is Nathalie Erdmanis Director of Sustainability bij AG.
  • Naast haar huidige functie is ze ook lid van de Board of Directors van de Kamer van Koophandel van Brussel.