Wim Vermeir licht de investeringen van AG toe - AG Employee Benefits
Wim Vermeir preciseert de zorgvuldige strategie voor duurzame investeringen bij AG.

Gepubliceerd op 19/05/2021

DELEN

Het klimaat staat centraal in het investeringsproces van AG

​​

Op 30 april nam Wim Vermeir, Chief Investment Officer van zowel AG als Ageas, deel aan het webinar 'Investering voor duurzaam herstel in België', dat georganiseerd werd door de Nationale Bank van België en de Europese Investeringsbank. Tijdens het expertendebat kreeg hij drie belangrijke vragen voorgeschoteld. Zijn antwoorden illustreren perfect wat het belang is van de verzekeringssector als institutioneel investeerder en hoe AG in zijn beleggingen omgaat met de nieuwe gezondheids- en klimaatrisico's.


Hoe belangrijk is de verzekeringsbranche als investeerder in België?

De Belgische verzekeringssector heeft een totale investeringsportefeuille van circa 300 miljard euro. Dat is ongeveer evenveel als het totale spaargeld op Belgische spaarrekeningen en 8 à 9 maal hoger dan de activa van de Belgische pensioenfondsen. De portefeuille van AG bedraagt ongeveer 75 miljard, of een vierde van de investeringsportefeuille van de verzekeringssector.

Verzekeraars zijn doorgaans investeerders op lange termijn omdat ze investeren in lijn met de langetermijnkenmerken van de verzekeringsoplossingen die ze aanbieden, bijvoorbeeld op het vlak van pensioenopbouw. Vanwege de huidige lage tot zero rendementen op de financiële markten hebben verzekeraars hun directe investeringen in de reële economie vergroot, onder andere in vastgoed, infrastructuurprojecten en directe leningen aan bedrijven en overheden.


Wat zijn de belangrijkste investeringsprioriteiten voor België en is dit veranderd door de pandemie?

In september 2018 lanceerde de regering-Michel het 'Nationaal Pact voor Strategische Investeringen' met 5 prioriteiten: Gezondheidszorg, Digitalisatie, Energie, Mobiliteit en Onderwijs. De pandemie heeft het belang van deze prioriteiten bevestigd en versterkt.

De focus van Europa op de Groene en Digitale Transformatie is dus zeker terecht, maar we mogen niet vergeten dat – om te kunnen inspelen op nieuwe manieren waarop we ons werk en ons leven organiseren –  ook meer investeringen nodig zijn in zowel Gezondheidszorg en Onderwijs als in Duurzame Steden.


Klimaatverandering is een groot risico op lange termijn voor economieën en bedrijven. Hoe kan een investeerder op lange termijn als AG hiermee rekening houden?

AG wordt het meest direct geconfronteerd met deze klimaatverandering in zijn vastgoedportefeuille (6 miljard euro). Om de kwaliteit van onze investeringen op lange termijn te behouden, dienen onze gebouwen aan de hoogste normen voor milieu- en energie-efficiëntie te beantwoorden. Dit geldt evenzeer voor de financiering van sociale woningen (4 miljard euro), waarbij we zien dat de milieuaspecten in elke nieuwe ontwikkeling cruciaal worden. In onze hypotheekportefeuille (5 miljard euro) stijgt het deel van groene hypotheken.

Dit komt ook tot uiting in onze infrastructuurportefeuille (2,5 miljard euro), waar we ons richten op de groene transitie met hernieuwbare energie (500 miljoen euro) en sinds kort ook meer en meer op de digitale transitie met investeringen in glasvezelnetwerken.

Tot slot past AG op zijn totale portefeuille, inclusief obligaties en aandelen, een strikt duurzaam beleggingskader toe. Daarbij nemen we de principes van uitsluiting, integratie en betrokkenheid als uitgangspunt:

  • Uitsluiting: van onder andere investeringen in steenkool;
  • Integratie: in elke investeringsbeslissing worden niet alleen de financiën geanalyseerd maar ook de aspecten van milieu, maatschappij en goed bestuur (de zogenaamde ESG-criteria);
  • Betrokkenheid: we richten ons op een versterking van de duurzaamheidsstrategie bij de bedrijven waarin we investeren.

​De algemene conclusie kan enkel zijn dat het klimaatrisico –  en de ESG-criteria in het algemeen –  een essentieel onderdeel van ons investeringsproces is geworden.

​​Wie is Wim Vermeir?

  • ​De huidige Chief Investment Officer van AG. Hij is met andere woorden verantwoordelijk voor het beheer van de beleggingsportefeuille van AG.
  • Alumnus van de Universiteit Gent en de Vlerick Management School.
  • Startte zijn carrière in de financiële wereld bij BACOB. Hij werkte ook voor Cordius Asset Management en Dexia Asset Management als CIO en lid van het Directiecomité.
  • Kwam in 2011 als Chief Investment Officer bij AG terecht, een functie die hij combineerde met die van Head of Investments voor de Ageas Group.
  • Via zijn blog maakt Wim Vermeir telkens een scherpe analyse van de economische actualiteit en de financiële markten.​