Het bonusplan: duurzaam en fiscaal efficiënt belonen - AG Employee Benefits
Bonusplan is duurzaam en fiscaal interessant

Gepubliceerd op 24/04/2024

DELEN

Duurzaam en fiscaal efficiënt belonen met een bonusplan

​​​​

Een bonus is altijd een mooie meevaller voor uw werknemers, en belangrijk voor hun motivatie en betrokkenheid. Veel bedrijven beseffen dat: volgens salarisverwerker Acerta bereikte het gemiddelde bonusbedrag voor bedienden in 2023 een recordhoogte van 6.000 euro. Toch blijft het een uitdaging om het perfecte bonusbeleid te vinden, dat zowel financieel haalbaar is voor uw bedrijf, als duurzaam en zo voordelig mogelijk voor uw medewerkers. Hebt u al eens aan een bonuspensioenplan gedacht?

De voordelen van het bonusplan in een notendop​

Een bonuspensioenplan verslaat andere bonussystemen, zoals de cashbonus en warrants, op zowat elk terrein:

De hoogste nettovergoeding: uw werknemer houdt bijna drie vierde over.

Goedkoop: u betaalt slechts 13,3% aan patronale bijdragen in plaats van 25%.

Flexibel: u kiest het plan dat het best in uw globale verloningsbeleid past.

​Duurzaam: geen vluchtige bonus, maar een mooie aanvulling op het wettelijk pensioen.​

.​Fiscaal voordelig​

De cashbonus boette in 2023 aan populariteit in. Verwonderlijk is dat niet: gemiddeld blijft er netto slechts een derde over​ van wat u bruto uitkeert. Dat is anders voor het bonuspensioenplan, fiscaal gezien het interessantste systeem. Uw werknemer houdt netto ongeveer driekwart over van het bedrag dat u als bonus toekent.​​

Investering in de 'pensioenkracht' van uw werknemers 

Het geld van een cashbonus wordt dikwijls heel snel terug uitgegeven én vergeten. Hetzelfde geldt voor die andere individuele bonusvorm, de warrants, die bijna meteen na ontvangst weer worden verkocht. Dit beloningssysteem wacht bovendien een onzekere toekomst. In de hervormingsplannen van de huidige regering stond namelijk het voorstel om het gebruik van deze warrants aan banden te leggen. Een aantal van onze klanten heeft naar aanleiding daarvan niet gewacht om hun warrantplannen al om te vormen tot bonuspensioenplannen. Want met een bonusplan stort u de variabele verloning volledig of gedeeltelijk in een groepsverzekering. Op die manier is het een langetermijninvestering die, wanneer uw werknemer met pensioen is, blijvend voor extra koopkracht zorgt. ​ 


​Ook beschikbaar vóór het pensioen 

Een bonusplan is voor de lange termijn. We moeten er niet flauw over doen, voor werknemers is het voordeel daardoor vaak minder tastbaar. In de MyAG Employee Benefits app echter, maken we het zichtbaar en concreet. Uw werknemer kan in de app namelijk simuleren hoeveel de bonus die u in zijn groepsverzekering stort, hem netto zal opbrengen als hij met pensioen gaat.

Bovendien heeft uw werknemer met een bonusplan de mogelijkheid om een voorschot op zijn aanvullend pensioenkapitaal op te nemen voor de aankoop of renovatie van een woning. Wees maar zeker dat op zo'n moment uw inspanning dubbel en dik wordt gewaardeerd.  

​Makkelijk inpasbaar in uw verloningsbeleid​

Een bonusplan is flexibel. U bepaalt het soort premie, selecteert welke werknemerscategorieën u wilt belonen, en past het plan aan in functie van leeftijd of dienstjaren. Bovendien hebt u de mogelijkheid om de premies te beleggen in tak 21, tak 23 of een combinatie van beide. Op die manier kan u het bonusplan perfect laten aansluiten bij uw globale verloningsbeleid, en zelfs combineren met andere bonussystemen. Onze digitale tool AG EB Online garandeert u een vlotte gegevensuitwisseling en administratieve efficiëntie. ​ 

​​Een formule die bij uw bedrijf past

​​Beloont u uw werknemers al met een groepsverzekering en wil u een bonusplan opzetten? AG helpt u overstappen naar de formule die het best bij uw bedrijf past:​

Een ​ innovatieve formule met stabiele financie​ring​ die u gemoedsrust biedt.

Een evenwichti​ge formule waarbij u de controle houdt over het bedrag en rendement dat u uw werknemers toekent. Bovendien beslist u zelf wat er met de reserves gebeurt als die hoger liggen dan verwacht.

Een fle​xibele formule​ waarbij u uw werknemers de vrijheid biedt om zelf keuzes te maken binnen een kader dat u vooraf vastlegt. 

Interesse?​

Bent u overtuigd van de voordelen van een bonuspensioenplan en wil u graag advies? Uw AG-adviseur bespreekt het graag met u.


Maak een afspraak​