Hoeveel ontvangen nabestaanden gemiddeld dankzij een overlijdensdekking? - AG Employee Benefits
woman-looking-out-of-window

Gepubliceerd op 14/11/2023

DELEN

De overlijdensdekking onder de loep

​​​

Onze recente benchmarkstudie over aanvullende pensioenen biedt ons een diepgaand inzicht in hoe werkgevers in België het aanvullend pensioen voor hun werknemers vormgeven. De studie analyseert maar liefst 316.826 actieve aansluitingen bij collectieve ondernemingsplannen van 5.374 werkgevers uit 18 verschillende sectoren.


​Een belangrijk onderdeel van het aanvullend pensioenplan is de overlijdensdekking. Wist u dat 1 op de 10 Belgen vóór de pensioenleeftijd overlijdt? Dit onthutsend feit benadrukt het belang van een betrouwbaar financieel vangnet. Uit de studie blijkt dat gelukkig slechts 1,50% van de aangeslotenen bij AG geen overlijdensdekking heeft. Wil u graag weten hoeveel de nabestaanden van uw werknemers precies ontvangen en welke factoren deze beïnvloeden? In dit artikel zoomen we in op de belangrijkste bevindingen van de studie.

Bij AG heeft slechts 1,50% van de aangeslotenen geen aanvullende overlijdensdekking.


Overlijdensdekking, cruciale component van een groepsverzekering

Een overlijdensdekking is een aanvullende waarborg bij een groepsverzekering die bij overlijden van uw werknemer een uitkering voorziet aan de nabestaanden. Zo’n verzekering biedt hun een niet te verwaarlozen steun, waarbij zij het overlijdenskapitaal kunnen gebruiken om financiële moeilijkheden te overbruggen na het verlies van het inkomen van uw werknemer. Bovendien kunnen werknemers de overlijdensdekking van hun groepsverzekering gebruiken als onderpand, bijvoorbeeld als alternatief voor een schuldsaldoverzekering

Meer flexibiliteit en bescherming met een aanvullende overlevingsdekking

In tegenstelling tot het wettelijk overlevingspensioen via de overheid, dat gebonden is aan bepaalde voorwaarden zoals een huwelijksduur van minimum 1 jaar, een leeftijdsgrens van 49 jaar en inkomensgrenzen, biedt de aanvullende overlevingsdekking meer flexibiliteit en vrijheid. De werkgever kan zelf de spelregels bepalen die van toepassing zijn, bijvoorbeeld of de begunstigden een kapitaal dan wel een rente uitbetaald krijgen en of de werknemer zelf de hoogte van het bedrag van de overlijdensdekking kan kiezen. Op die manier is de overlijdensdekking een mooie en soms zelfs noodzakelijke aanvulling op het wettelijk overlevingspensioen om een comfortabele levensstandaard te behouden.

De ene overlijdensdekkingsformule is de andere niet

​Zo kan er bij het vastleggen van het overlijdenskapitaal gekozen worden uit meerdere formules. Uit onze benchmarkstudie kwamen de volgende cijfers naar voren:

  • Bij 21% van onze aangeslotenen ontvangen de nabestaanden bij overlijden enkel de opgebouwde reserves. Dit kan problematisch zijn voor uw jongere werknemers die nog maar net hun carrière zijn gestart en daardoor beperkte financiële middelen hebben kunnen vergaren. Toch is het juist in deze levensfase dat men vaak geconfronteerd wordt met aanzienlijke uitgaven zoals het afbetalen van een woningkrediet of de kosten voor kinderopvang. Voor de nabestaanden is het in deze omstandigheden des te belangrijker om te kunnen rekenen op een solide overlijdensdekking om financieel stabiel te blijven.
  • 70% van onze aangeslotenen heeft een vooraf vastgesteld overlijdenskapitaal, dat berekend wordt op basis van hun loon.
  • 7,5% heeft een gemengde verzekering, waarbij het overlijdenskapitaal een vaste verhouding is van het pensioenkapitaal (bijvoorbeeld de helft of een verdubbeling van het pensioenkapitaal).

Salarisklasse en sector: twee bepalende factoren voor het overlijdenskapitaal

​Wat het bedrag van een vooraf vastgelegd overlijdenskapitaal betreft, stellen we vast dat de lagere salarisklassen minder overlijdenskapitaal ontvangen. De mediaan van het overlijdenskapitaal varieert namelijk van 1.1 keer het jaarsalaris voor de laagste salarisklasse tot 2.4 keer het jaarsalaris voor de hoogste klasse. In de hogere salarisklassen is er nog een grotere variatie, waar het 75e percentiel kan oplopen tot 3 tot 4 keer het jaarsalaris.

De studiebevindingen suggereren een nuance in benadering. Trouwe werknemers, die vaak langer in dienst zijn, ervaren het effect van hun anciënniteit in hun groepsverzekering. Voor hen is de overlijdensdekking nog aantrekkelijker, doordat ze een hoger overlijdenskapitaal ontvangen.

Dit voordeel is dus niet alleen een manier om uw waardering te tonen, maar ook een doeltreffende strategie om uw werknemers aan te moedigen bij het bedrijf te blijven. De zekerheid dat hun familie financieel verzorgd zal worden in geval van hun overlijden versterkt de loyaliteit. 

Ook de sector waarin men werkt speelt een rol, met een mediaan variërend van 1 tot 3.5 keer het jaarsalaris.


Vragen?

Wenst u de overlijdensdekking die uw bedrijf voor haar werknemers voorziet, onder de loep te nemen? Neem dan contact op met onze salesafdeling en ontdek hoe u uw werknemers de beste financiële zekerheid kan bieden die ze verdienen.​

Interesse in alle andere markante bevindingen van onze benchmarkstudie over aanvullende pensioenen? Vraag dan onze whitepaper aan.

Wist u dat uw werknemers de hoogte van hun overlijdensdekking zelf kunnen raadplegen? Ja, dat klopt! Met MyAG Employee Benefits hebben uw werknemers altijd toegang tot deze en nog veel meer belangrijke informatie.