Vooruitzichten 2024: terug naar meer normale rendementen - AG Employee Benefits
Vooruitzichten 2024

Gepubliceerd op 09/01/2024

DELEN

Vooruitzichten 2024: een verdere stijging van de markten?

In zijn 'Outlook 2023' zei Olivier Colsoul, Senior Strategist bij AG, dat de hyperinflatie van 2022 zou afzwakken en dat de heilige 2%-doelstelling geleidelijk zou worden bereikt. Het minste wat we kunnen zeggen is dat 2023 inderdaad het jaar van de desinflatie was. Bovendien zagen we opnieuw positieve rendementen op de financiële markten, waardoor beleggers met vertrouwen naar 2024 kunnen kijken. Onze economische expert bij AG geeft tekst en uitleg.

Wat hebt u geleerd uit uw economische analyse van de laatste maanden van 2023?

2023 is zonder twijfel het jaar van de desinflatie. Alle hefbomen die de centrale banken hebben gebruikt om de inflatie drastisch en snel terug te dringen, zoals de sterke verhoging van de rente, hebben hun vruchten afgeworpen. De scherpe daling van de energieprijzen en de vermindering van verstoringen in de toeleveringsketens waren andere factoren die hiertoe bijdroegen. En er is meer goed nieuws: de economische groei heeft standgehouden ondanks de monetaire schok die centrale banken hebben veroorzaakt. De inflatie is vandaag minder zorgwekkend, maar we zien wel een afwijkende economisch groei. En deze vertraging van de economie is vooral voelbaar in de eurozone en China, iets minder in de Verenigde Staten, waar de economie veel veerkrachtiger is. We kunnen dus nog geen victorie kraaien want de onderliggende inflatie daalt een beetje langzamer. We mogen wel tevreden zijn met de manier waarop de markten 2023 hebben afgesloten.


2022 was het jaar van de stijgende inflatie, 2023 dat van de desinflatie. Wat heeft 2024 voor ons in petto?

Voor 2024 verwachten we een zachte landing van de economie. Een recessie komt er wellicht niet. De aanhoudende desinflatie zou in de toekomst, eventueel aan een lager tempo, moeten leiden tot een geleidelijke verbetering van de koopkracht en een eerste versoepeling van het monetaire beleid van de centrale banken. Ik voorspel ook geen restrictief begrotingsbeleid, ondanks de inspanningen die nodig zijn in sommige landen van de eurozone. Nadat regeringen eerst gezinnen hebben geholpen, nemen ze nu maatregelen om bedrijfsinvesteringen te ondersteunen. Daarnaast zal ook het Europese herstelplan voor een boost zorgen.

Op de financiële markten was 2023 een volatiel maar positief jaar voor obligaties en een prima jaar voor aandelen. Het jaareinde was zelfs euforisch te noemen, en werd bekroond met een complete rally. Dit werd nog versterkt door een vroegtijdige strategiewijziging van de Amerikaanse Federal Reserve, die aankondigde zich zorgen te maken over de toestand van de economie en dus niet alleen over de inflatie. Daarom verwacht ze meer renteverlagingen in 2024 dan eerder werd voorspeld. Het resultaat: steeds hogere aandelenkoersen in combinatie met dalende rentes op obligaties. 

Toch wijzen onze prognoses erop dat het gecombineerde rendement van aandelen en obligaties in de toekomst op een behoorlijk niveau zal blijven. De economie zou geleidelijk moeten aantrekken door de geplande renteverlagingen door de centrale banken, die trouwens niet echt laag dienen te zakken. Rekening houdend met al deze factoren zou er in 2024 sprake moeten zijn van een zekere mate van normalisering van de rendementen.


Zullen obligaties en aandelen dan weer in trek zijn bij beleggers? Of moeten we voorzichtig blijven over de prestaties van deze activa?

De volatiliteit van obligaties is nog altijd heel sterk, met scherpe opwaartse én neerwaartse bewegingen die soms lang aanhouden. Dit kan zowel een positieve als een negatieve impact hebben op de prijs van vastrentende effecten. Maar met de plafonnering van de rentetarieven door de centrale banken is de tegenwind afgenomen. Bovendien blijft het rendement op obligaties, hoewel licht gedaald, zeer aantrekkelijk vanuit een historisch perspectief. ​​Binnen deze activaklasse zijn en blijven bedrijfsobligaties op lange termijn interessant dankzij hun hogere rendement in vergelijking met staatsobligaties. Staatsleningen bieden wel specifieke beleggingsmogelijkheden.

Met aandelen moeten we een beetje voorzichtig blijven en vooral de toekomstige groei van beursgenoteerde bedrijven in de gaten houden. De bedrijfsresultaten waren redelijk goed in de VS, maar stelden teleur in Europa. De groei is momenteel vrij zwak. Na verloop van tijd zou dit echter moeten verbeteren. De aandelenmarkten anticipeerden in 2023 al op een economisch herstel, maar dat zien we momenteel nog niet in de cijfers. Daarom nemen we op de korte termijn een vrij neutrale houding aan. Op langere termijn is onze instelling constructiever. We houden wel rekening met het feit dat de Amerikaanse aandelenmarkt minder aantrekkelijk is geworden door de stijgende rentetarieven, vooral ten opzichte van vastrentende waarden.

 

'Vooruitzichten 2024: een normalisering
van de r
endementen'

 

Kortom, dankzij de risicobeperking kunnen beleggers uitkijken naar positieve rendementen in 2024 ...

Economisch gezien was 2023 het jaar van de desinflatie. En zelfs als de trage groei van de afgelopen maanden nog enige tijd aanhoudt, zouden de prijzen een neerwaartse trend moeten vertonen, wat marktdeelnemers, centrale bankiers en investeerders geruststelt.

Het optimisme van de financiële markten is weliswaar een beetje overdreven, maar dat zal beleggers er niet van weerhouden om in 2024 aanhoudende kansen te grijpen op de obligatiemarkt en te profiteren van het langetermijnpotentieel van aandelen. 

 

Wie is Olivier Colsoul?

Olivier Colsoul vervulde de afgelopen 30 jaar verschillende beleggingsfuncties: aandelenanalist, portefeuillebeheerder, analist van fondsen van derden en econoom bij verschillende gerenommeerde financiële instellingen. Sinds 2020 is Olivier Senior Strategist bij AG. Hij ontwikkelt de algemene beleggingsstrategie van AG op korte en lange termijn, door de macro-economische ontwikkelingen en de evolutie van de financiële markten te analyseren.​​


De Pension & Health Academy komt terug in 2024

De Pension & Health Academy kende de voorbije jaren een groot succes. Daarom komen we in 2024 terug met nieuwe, boeiende webinars. Olivier Colsoul, Senior Strategist bij AG, trapt deze digitale snack & l​earn-sessies af op dinsdag 23 januari 2024 van 13 tot 14 uur. Tijdens het webinar 'Economic Outlook 2024' geeft onze expert meer uitleg bij de huidige economische situatie en de financiële vooruitzichten voor de komende maanden.​

Interesse? Blokkeer uw agenda door u in te schrijven voor het eerste webinar van de Pension & Health Academy via deze link. Tot binnenkort!