Pension & Health Academy: webinars - AG Employee Benefits
Pension & Health Academy 2023

Gepubliceerd op 16/08/2023

DELEN

Herbeleef de Pension & Health Academy-webinars

Wil u graag meer weten over onderwerpen zoals aanvullende pensioenen en gezondheidszorgen? Dat kan tijdens uw lunchpauze!

Wil u de Pension & Health Academy webinars van dit voorjaar (her)bekijken? Dat kan hier.

Wil u graag de webinars van het tweede semester herbekijken? Scroll dan deze pagina.


​​​​Herbeleef het webinar ‘MyAG Employee Benefits biedt meer dan u denkt

Wat moet u onthouden van dit webinar?

De AG Health app en My Global Benefits worden samen MyAG Employee Benefits.
Uw werknemers vinden hier een mooi overzicht van alle voordelen die u hen biedt, en nog veel meer. Want AG maakt van de ziekteverzekering een echte gezondheidsoplossing met tal van nieuwe services:

 • My Mind by AG voor het mentale welzijn van uw werknemers, een extra service die ook aangeboden wordt bij onze verzekeringen Pensioen en Inkomensgarantie.
 • My Care by AG voor hoogwaardig medisch advies: uw werknemers kunnen op videoconsultatie bij een erkende huisarts op het tijdstip dan hen het beste past. Makkelijk en efficiënt.
 • Mijn voordelen, exclusieve aanbiedingen bij sterke lokale gezondheidspartners van AG.

Wil u nog meer gezondheidsdiensten, en zo een nóg aantrekkelijkere werkgever worden voor uw medewerkers? Dan kan u vanaf 2024 kiezen voor:

 • My Mind Premium by AG, een volwaardige wellbeing in a box aanpak met het beste Employee Assistance Program (EAP) op de markt en self-learnings in het kader van mental wellbeing. U kan hierbij rekenen op een rapportering over het gebruik van deze service.
 • My Care Premium by AG, waarbij uw medewerkers gebruik kunnen maken van een Symptom Checker en elk jaar recht hebben op twee inbegrepen videoconsultaties met een erkende huisarts. Uiteraard ook met een rapportering over het gebruik van deze service.

Neem zeker tijdig contact op met uw vertrouwde contactpersoon als u vanaf 2024 deze premiumservices wenst aan te bieden.

Bekijk hieronder de opname van deze sessie:


​​​Herbeleef het webinar ‘Benchmarkstudie Aanvullende pensioenen'​

Wat moet u onthouden van dit webinar?

 • Het aanvullend pensioen is een noodzakelijke aanvulling om later voldoende pensioeninkomen te hebben. De bewustwording hierrond groeit en maakt het aanvullend pensioen een essentieel onderdeel bij de personeelsretentie en in de War for Talent. 
 • Als we ervoor willen zorgen dat alle Belgische werknemers later een comfortabel vervangingsinkomen genieten, dan zijn er meer inspanningen nodig, namelijk:

  • het verhogen van de bijdragepercentages
   Over de volledige AG-portefeuille van bedrijfspensioenplannen (zonder de sectorplannen), bedraagt het gemiddelde bijdragepercentage 4,5% en het mediane bijdragepercentage 3,70%. Toch haalt 39% van de aangeslotenen de door de overheid vooropgestelde 3%-doelstelling niet. Er zijn ook grote verschillen tussen de 18 sectoren die in de studie aan bod komen.
  • het verbreden van de tweede pijler, liefst zo snel mogelijk

 • De Defined Benefit-plannen zijn minder talrijk maar bieden hogere vervangingsratio's voor volledige loopbanen dan de Defined Contribution-plannen.

 • 10% van de Belgische bevolking overlijdt vóór de pensioenleeftijd. De meerderheid van de aangeslotenen genieten een overlijdensdekking. Zo worden de nabestaanden financieel beschermd, hoewel er hierbij heel wat verschillen zijn.

Bezorg mij de whitepaper


​​​Herbeleef het webinar ‘​​​Digitalisering binnen HR: welke rol kan MyAG Employee Benefits hierbij vervullen?

Wat moet u onthouden van dit webinar?

 • Binnen HR zien we twee belangrijke, algemene trends
  • 58% van de Belgische bedrijven focust op de digitalisering van de HR-processen. Binnen HR gaat dit om de loonadministratie, interne communicatie en de communicatie over de verloning. (Bron: Studie SD Worx)

  • Medewerkers verwachten duidelijke, toegankelijke en beknopte informatie over hun groepsverzekering (Bron: Studie FSMA) en meer communicatie over de groepsverzekering leidt tot een hogere tevredenheid (Bron: Masterproef Ysaline Eeman)
    
 • Hoe we werkgevers hierbij ondersteunen:

  • Met AG EB Online helpt AG de werkgevers bij de automatisering van hun HR- administratie.

  • Met MyAG Employee Benefits bieden we werkgevers een online tool aan om hun voordelen op een transparante en duidelijke manier in de kijker te zetten.

   • ​​​92% van de werkgevers vindt MyAG Employee Benefits een goede oplossing om medewerkers te informeren. ​
   • Ook de werknemers zijn tevreden over deze tool: gemiddeld geven ze een score van 8,3/10 en 1 op 2 voelt zich beter geïnformeerd en gerustgesteld.
   • Naast het consulteren laat de tool ook meer en meer transacties toe, zoals het melden van een hospitalisatie, het indienen van medische kosten, het aanvragen van de uitbetaling van het aanvullend pensioen. Ook hier behalen we goede scores.
   • Globaal gezien verkiezen medewerkers de app boven het platform. Daarom hebben we de app sinds juli ook toegankelijk gemaakt voor pensioen, overlijden en arbeidsongeschiktheid.

  • Werkgevers die MyAG Employee Benefits actief promoten hebben betere aanmeldpercentages.

  • We hebben een toolkit ter beschikking waarmee u de voordelen meer in de kijker kan zetten bij uw medewerkers.​

Bekijk hieronder de opname van deze sessie:

​​

​​​Herbeleef het webinar ‘​​​​​​Benchmarkstudie Aanvullende pensioenen: focus op de Chemiesector'

Wat moet u onthouden van dit webinar?

 • De chemiesector is een sector met gemiddeld oudere werknemers. Er woedt bijgevolg een War for Talent die nog heviger is dan in andere sectoren. Wil men zich onderscheiden van zijn concurrenten op de arbeidsmarkt én medewerkers aan zich binden, dan is een aantrekkelijk totaal loonpakket onontbeerlijk, met het aanvullend pensioen als essentieel onderdeel.
 •  Naast de aansluiting bij een sectorplan is het ook mogelijk om aan te sluiten bij een ondernemingsplan. Dit is een aangewezen manier om de vervangingsratio van het aanvullend pensioen verder op te krikken.

 • We zien dat de bijdragen van de ondernemingsplannen in de chemiesector hoger zijn dan in andere sectoren, maar ook in deze sector is een degelijke vervangingsratio nog niet voor iedereen bereikt. ​


BEZORG MIJ DE WHITEPAPER


​​​Herbeleef het webinar ‘​​​​​​Benchmarkstudie Aanvullende pensioenen: focus op de Maakindustrie'

Wat moet u onthouden van dit webinar?

 • Liefst 13% van alle openstaande vacatures in België situeren zich in de Maakindustrie. Om zich te onderscheiden op de arbeidsmarkt en om talenten aan te trekken en te behouden is een aantrekkelijk totaal loonpakket noodzakelijk.
   
 • Een groepsverzekering helpt om dit te verwezenlijken en houdt dankzij haar fiscale voordeligheid tegelijk de loonkost in toom.

 • Naast de aansluiting bij een sectorplan is het ook mogelijk om aan te sluiten bij een ondernemingsplan. Dit is een aangewezen manier om de vervangingsratio van het aanvullend pensioen verder op te krikken.
   
 • Met de huidige bijdragen van de ondernemingsplannen in de sector van de maakindustrie is een degelijke vervangingsratio nog niet voor iedereen bereikt.

BEZORG MIJ DE WHITEPAPER


​​​Herbeleef het webinar ‘​​​​​​Benchmarkstudie Aanvullende pensioenen: focus op de IT-sector'

Wat moet u onthouden van dit webinar?

 • ​De IT-sector heeft vandaag de hoogste vacaturegraad van Europa. Tussen nu en 2030 zullen we volgens Agoria, de Belgische werkgeversorganisatie voor technologiebedrijven, liefst 44.000 extra vacatures voor digitale experts creëren. Slechts 9.000 hiervan zullen in de IT-sector tewerkgesteld worden. De rest gaat naar andere sectoren want in elke sector is men volop aan het digitaliseren. Om zich te onderscheiden op de arbeidsmarkt en om IT-talenten aan te trekken en te behouden is een aantrekkelijk totaal loonpakket dus zeker meer dan noodzakelijk.

 • Een groepsverzekering helpt om dit te verwezenlijken en houdt dankzij haar fiscale voordeligheid tegelijk de loonkost in toom.

 • Met de huidige bijdragen van de ondernemingsplannen in de IT-sector is een degelijke vervangingsratio nog niet voor iedereen bereikt.

BEZORG MIJ DE WHITEPAPER


We kijken er alvast naar uit u online te mogen verwelkomen!