DB2P-gegevens: Bezorg een volledig dossier - AG Employee Benefits
Werkgever-vult-DB2P-formulier-in

Gepubliceerd op 10/10/2019

DELEN

Nieuw pensioenreglement? Bezorg ons een volledig dossier voor DB2P

Hebt u een nieuw pensioenplan afgesloten bij AG Insurance? Hebt u de pensioenplannen van uw arbeiders en/of bedienden in evenwicht gebracht? Koos u voor een bonusplan? Hebt u een bestaand pensioenplan overgenomen van een andere werkgever?

Als u op minstens één van deze vragen ‘Ja’ antwoordt, bent u verplicht om bepaalde noodzakelijke gegevens aan ons te bezorgen. Zo kunnen we uw dossiers bijwerken en de gegevens van uw nieuwe pensioenreglementen overmaken aan DB2P.

DB2P is de centrale Databank Aanvullende Pensioenen  met alle gegevens over het aanvullend pensioen. Pensioeninstellingen als AG Insurance bezorgen uw aanvullende pensioengegevens aan SigeDis die al deze gegevens over de tweede pijler onderbrengt in DB2P. Dankzij DB2P hebben uw medewerkers een duidelijk en volledig overzicht van hun aanvullend pensioen via de tool Mypension.be.

  

Waarom is het zo belangrijk om de gegevens te bezorgen aan DB2P?

Als pensioeninstelling moet AG Insurance alle nieuwe pensioenplannen én wijzigingen melden aan DB2P. Daarom hebben we u nodig om uw gegevens tijdig te kunnen bezorgen aan DB2P.

Voor elk nieuw pensioenreglement dat ten laatste op 1 januari ingaat, moeten de rechten van de aangeslotenen vóór eind augustus gemeld worden. Zonder die gegevens kunnen we uw pensioenplannen niet aangeven en kan u uw premies helaas niet meer fiscaal aftrekken.

Als de gegevens niet volledig zijn, kan SigeDis ze niet publiceren en kunnen uw medewerkers ze ook niet bekijken op Mypension.be. Bovendien bent u als werkgever verplicht om de recentste gegevens te verstrekken zodat uw werknemers een juiste schatting van hun aanvullend pensioen te zien krijgen op Mypension.be.


 

Hoe kan u ons deze gegevens bezorgen?

Bij de invoering van uw nieuwe pensioenreglementen hebt u documenten ontvangen die u moet invullen en ondertekenen. Scan uw ondertekende documenten en stuur ze naar salessupport.employeebenefits@aginsurance.be, zodat we de gegevens van uw nieuwe pensioenreglementen kunnen bezorgen aan DB2P.

  

Welke documenten moet u ons bezorgen?

Alle informatie die nodig is om een volledig dossier te bezorgen aan DB2P staat in de volgende documenten:

  • Uw pensioenreglement
  • Het specifieke DB2P-formulier


 

Goed om te weten: als u één van deze documenten al ondertekend bezorgde aan AG Insurance, hoeft u dat geen tweede keer te doen. We hebben wel alle volledig ingevulde en ondertekende documenten nodig. Stuur dus een volledig dossier op.  Zolang uw dossier niet volledig is, kunnen we uw nieuwe pensioenplannen niet beheren.


 

Als we samenwerken, kunnen we uw gegevens zo snel mogelijk bezorgen aan DB2P.


 

Hebt u vragen of wenst u meer info?

Neem dan contact op met uw gebruikelijke contactpersoon bij AG Insurance.


 

Bezorg uw documenten