Verzekering Gewaarborgd Inkomen individueel voortzetten - AG Employee Benefits
happy-guy-shaking-hand

Gepubliceerd op 28/03/2019

DELEN

Verzekering Gewaarborgd Inkomen individueel voortzetten?

​​


De individuele voortzetting van een verzekering Gewaarborgd Inkomen maakt deel uit van het aanbod van AG Insurance. Maar wat is het nut van de verzekering Gewaarborgd Inkomen?

Deze verzekering dient om inkomensverlies te compenseren. Ze biedt een aanvulling op de wettelijke uitkering in geval van arbeidsongeschiktheid.


 MEER OVER HET INCOME CARE-AANBOD VAN AG INSURANCE

De individuele voortzetting maakt deel uit van de verzekering Gewaarborgd Inkomen. Medewerkers die hun carrière over een andere boeg willen gooien, weten deze dekking naar waarde te schatten. 

Wat zegt de wet Verwilghen?

Als een medewerker de onderneming verlaat en dus niet meer aangesloten is, heeft hij het recht zijn verzekering individueel voort te zetten.

Wilt u meer weten over de wet Verwilghen, lees dan het artikel uit een vorige EB Minute.

Hoe verloopt die individuele voortzetting praktisch?

Logischerwijze begint de individuele voortzetting aan het einde van de aansluiting, vaak na ontslagname, ontslag, ... De aangeslotene kan op dat ogenblik, als hij een volledige of zelfs gedeeltelijke beroepsactiviteit voortzet, vragen om een nieuw contract te onderschrijven aan de voorwaarden van zijn collectief contract dat van kracht was op het moment van de voortzetting.

  
Uw medewerker geniet ​volgende voordelen:

  • Geen medische formaliteiten, geen wachttijd
  • Geen uitsluiting van voorafbestaande aandoeningen die een oorsprong hebben van vóór het afsluiten van het individuele contract
  • De premie is gelijk aan het leeftijdsgebonden tarief op moment van onderschrijving van het individuele contract

            
Hoe kunnen uw medewerkers de individuele voortzetting aanvragen?

Uw medewerkers kunnen gemakkelijk hun aanvraag indienen via hun persoonlijk account op My Global Benefits. Hebben ze nog geen toegang tot het platform? Er staat ook een aanvraagformulier op onze website.

Wilt u meer weten over de beroepsgebonden verzekering Gewaarborgd Inkomen?
Neem dan zeker contact met ons op via onderstaande groene knop.


IK WENS ​MEER INFO