De tevredenheidsenquête 2019: resultaten - AG Employee Benefits
werkgevers praten over de tevredenheidsenquête 2019

Gepubliceerd op 12/11/2019

DELEN

Tevredenheidsenquête 2019: AG luistert naar u

In juni 2019 lanceerden we een tevredenheidsenquête om te peilen naar uw mening over onze diensten en oplossingen.

 

Eerst en vooral willen we u bedanken voor uw medewerking. We hechten veel belang aan uw mening. Dankzij uw feedback kunnen we een service bieden die aan uw behoeften en verwachtingen voldoet.

 

Algemene resultaten van de tevredenheidsenquête


Uw algemene tevredenheid

We stellen vast dat de acties die we op basis van uw feedback hebben ondernomen, hun vruchten hebben afgeworpen. Uw algemene tevredenheid neemt alsmaar toe.

Uw contactpersonen

De relatie met uw contactpersonen b​ij AG blijft voor u heel belangrijk. Net zoals de vorige jaren bent u heel tevreden over uw accountmanager en de beheerder van uw plan.

De kwaliteit van onze producten

Velen van u geven een hoge score aan de kwaliteit van onze producten. Voor ons is dit het bewijs dat onze oplossingen op maat en aanvullende diensten zoals
My Global Benefits voldoen aan uw behoeften.

De snelheid waarmee we uw aanvragen behandelen

Een snelle behandeling van uw aanvragen is voor u van essentieel belang. We doen er alles aan om de snelheid en efficiëntie van onze dienstverlening te verbeteren, door onze beheerprocessen te optimaliseren en te digitaliseren.

 

Gedetailleerde resultaten van de tevredenheidsenquête

 

Contactpersonen staan voor u klaar

U benadrukt het goede werk van de beheerder van uw plan en van uw accountmanager. U waardeert vooral de goede samenwerking met de teams en de duidelijke informatie die u ontvangt. Dit resultaat is erg belangrijk voor AG omdat deze personen een van de pijlers van onze dienstverlening zijn.

 

Producten die bij u passen

90% van de bevraagden gaf aan dat ze tevreden zijn over de producten en oplossingen van AG. En dit percentage is de laatste jaren alleen maar toegenomen. Hieronder vindt u enkele redenen waarom u ons aanbod op het gebied van pensioenen, gezondheidszorg en gewaarborgd inkomen waardeert: 

  • Pensioen

Op het vlak van pensioenen vindt u in ons uitgebreide productaanbod altijd dé oplossing die u zoekt. U kan kiezen voor onze tak 21-oplossingen met een gewaarborgd rendement en een eventuele winstdeling. Als u meer risico wil nemen, kan u kiezen voor onze tak 23-producten met een potentieel hoger rendement. Het is ook mogelijk om de twee soorten producten te combineren.

  • Gezondheidszorgen

Wat gezondheidszorg betreft, is AG net als andere verzekeraars onderworpen aan de verplichtingen van de wet-Verwilghen. Die bepaalt dat wanneer een werknemer zijn werkgever verlaat, de verzekeraar hem een individuele hospitalisatieverzekering moet aanbieden met een gelijkaardige dekking.
AG is echter de enige maatschappij die actief een wachtpolis aanbiedt. Wanneer werknemers met een AG Care Vision-verzekering hun werkgever verlaten, vermijden ze een aanzienlijke premiestijging als ze hun beroepsgebonden verzekering individueel voortzetten, omdat hun instapleeftijd wordt bevroren.

  • Gewaarborgd inkomen

We bieden u ook een proactieve aanpak wat betreft psychologische aandoeningen. Ons product Income Care omvat een 'Return-to-workprogramma'. Dankzij persoonlijke begeleiding kunnen uw medewerkers met een stressgerelateerde aandoening
(zoals burn-out) het werk in de beste omstandigheden hervatten.

                      

Verwerkingstijden: een belangrijk punt

U hecht veel belang aan de dienstverlening, en in het bijzonder aan de verwerkingstijd van uw aanvragen. AG ook.

Dankzij de enquête hebben we gemerkt dat uw verwachtingen en die van uw medewerkers hieromtrent voortdurend evolueren. We proberen zo goed mogelijk aan deze verwachtingen te voldoen, maar we zijn ons er ook van bewust dat er nog heel wat uitdagingen zijn. Daarom zijn we voortdurend op zoek naar nieuwe oplossingen om uw aanvragen sneller en efficiënter te verwerken.