pension and health forum

Gepubliceerd op 21/05/2019

DELEN

Pension & Health Forum 2019

Supporter of your Employee Benefits

    

Ook dit jaar organiseerde AG Insurance zijn Pension & Health Forum. Ministers Daniel Bacquelaine en Maggie De Block tekenden present met presentaties rond de toekomst van onze pensioenen en onze gezondheid. Want daarover valt heel wat te vertellen.

Zo blijft de betaalbaarheid van onze pensioenen een hot item. De aanvullende pensioenen uit de tweede pensioenpijler verdienen dan ook meer dan ooit uw aandacht. En wat dacht u van duurzaam en sociaal verantwoord beleggen via uw groepsverzekering.

Daarnaast tonen de 415.000 langdurig arbeidsongeschikten dat ook het welzijn van uw werknemers bovenaan uw agenda hoort te staan. Een geslaagd return-to-work traject is een absolute meerwaarde. En natuurlijk neemt ook het belang van preventie alsmaar toe.

Al deze en andere onderwerpen leidden op het Pension & Health Forum tot voorstellen en oplossingen die uw visie op pensioen- en gezondheidsverzekeringen ongetwijfeld zullen veranderen.

               

Ontdek hieronder de aftermovie en bekijk ook de filmpjes en korte samenvattingen van verschillende presentaties.


   

Vimeo settings

Youtube settings


 

 

Uw aanvullende pensioenen in een volatiele markt


Wim Vermeir

Chief Investment Officer
AG Insurance


Jean-Michel Kupper 
Managing Director 
AG EB/HC​


2018 was een uitdagend jaar voor beleggers. De resultaten van tak 23 blijven op langere termijn echter onverminderd zeer mooi. AG Insurance biedt aanvullende pensioenoplossingen aan in zowel tak 21 als tak 23. De klant kiest vrij, in functie van zijn voorkeuren en zijn risicoprofiel. AG blijft zijn klanten, die zekerheid verkiezen, actief en sterk tak 21 aanbod bieden. AG bezorgt deze bedrijven gemoedsrust, door twee jaar vooraf de gegarandeerde minimumrendementen van zijn tak 21-groepsverzekeringen bekend te maken. Uniek op de markt.

Vimeo settings

Youtube settings

 

AG biedt u oplossingen aan in tak 21 én tak 23. Ontdek de belangrijkste eigenschappen en de rendementen van onze fondsen in dit korte filmpje.

Vimeo settings

Youtube settings


De wet verplicht ons te vermelden dat winstdeling niet gegarandeerd is en elk jaar kan wijzigen. AG Insurance is noch wettelijk noch contractueel verplicht over te gaan tot winstdeling. De totaalrendementen die getoond worden in deze film omvatten het gegarandeerd rendement en de definitief toegekende winstdeling die niet meer afhankelijk is van een discretionaire beslissing van de verzekeraar. 

 

Ontdek ook alles over de oplossingen van AG in tak 21 en tak 23. En lees het interview met Jean-Michel Kupper in De Tijd.


 

 

Duurzaam en verantwoord investeren bij AG


Bernadette Migisha
Sustainable & Responsible Investing Officer
AG Insurance

 

Duurzaam beleggen, met aandacht aan de ESG-criteria (Environment, Social, Governance), is een hot topic. Maar wist u dat we bij AG Insurance al sinds 2007 duurzaamheidsprincipes toepassen in onze beleggingsstrategie? We hebben eind 2018 de ‘principes voor verantwoord investeren’ van de VN ondertekend en integreren ESG-elementen in alle beleggingsbeslissingen.
        

Vimeo settings

Youtube settings


 

 

 

Nieuwe pensioenen voor een nieuwe wereld


Dr Jean Hindriks
Itinera, UCL & Academic Council of Pension


De uitgaven voor onze wettelijke pensioenen stegen op 15 jaar tijd dubbel zo snel als de bijdragen. We hebben volgens professor Hindriks een pensioensysteem nodig dat aansluit bij de veranderende maatschappij: nieuwe samenlevingsvormen, meer vrouwen die buitenshuis werken, meer (internationale) mobiliteit, nieuwe skills die nodig zijn op de arbeidsmarkt, … Een harmonisering van de wettelijke pensioenstelsels via een pensioen met punten. Met minder, maar eenvoudigere oplossingen voor een aanvullend pensioen.

   

 


Hoe ziet de werknemer het risico op arbeidsongeschiktheid en de gevolgen ervan?


Dr Xavier Baeten
Professor of Reward & Sustainability
Vlerick Business School


AG en de Vlerick Business School bevroegen 1.071 werknemers over:

  • hoe ze hun eigen risico op arbeidsongeschiktheid inschatten
  • hoe ze de financiële gevolgen van een arbeidsongeschiktheid beoordelen
  • hun waardering van een waarborg arbeidsongeschiktheid in het kader van employee benefits.

Dat gaf opmerkelijke resultaten.  

Vimeo settings

Youtube settings

     

Prof. Baeten goot alle bevindingen in een mooie onderzoekspaper. Wil u die graag hebben? Doe dan de korte quiz rond arbeidsongeschiktheid en krijg de exclusieve paper.

  

Ik doe de quiz


 


 

Burnout en return-to-work


Pia Cox

Medical Manager HC
AG EB/HC

Patrick Mackowiak
Executive Consultant
AG EB/HC


Onze proactieve re-integratieaanpak: de eerste resultaten

Sinds 2017 kunnen werknemers met een arbeidsongeschiktheidsdekking bij AG een beroep doen op het Return-to-work-programma, dat in een vrijwillige begeleiding op maat van de werknemer voorziet. De eerste resultaten zijn alvast uiterst positief: na zes tot acht maanden is meer dan 85% van de betrokkenen niet meer arbeidsongeschikt. Tot grote tevredenheid van werknemer en werkgever. 
 

Vimeo settings

Youtube settings

 

Met Income Care, beschermt AG de werknemer op financieel vlak. Het return-to-work-programma voegt daar nog een dimensie aan toe en begeleidt werknemers bij een terugkeer naar het werk.

 

Ik wil meer weten over Return-to-work


 

 

Van re-integratie naar preventie: hoe pakken uw collega-werkgevers dit aan?


Ellen De Vleeschouwer
Head of AG Health Partner

Werkgevers staan voor belangrijke uitdagingen: omgaan met langdurige afwezigheden door psychische aandoeningen, het vinden en behouden van de juiste mensen en de productiviteit binnen de onderneming op peil houden. Het wordt alsmaar duidelijker dat inzetten op het welzijn van de medewerkers een strategisch pijler wordt binnen een futureproof HR-beleid. Met AG Health Partner wil AG Insurance bedrijven helpen om hun medewerkers gezond en gelukkig aan het werk te houden.  

Vimeo settings

Youtube settings

  
Benieuwd naar hoe AG Health Partner ook uw bedrijf kan helpen? Ontdek meer op onze website​ of stuur ons een e-mail op hello@aghealthpartner.be.

   
 

 

Toekomstige digitale diensten van AG Insurance


Benoit Halbart

Head of Marketing & Communication
AG EB/HC

Sven Desmytter
Head of Customer Relation Management
AG EB/HC

 
Werknemers verwachten van hun werkgever transparante communicatie over hun employee benefits, alsook efficiënte processen en een veilige dataverwerking. Met My Global Benefits zorgt AG alvast voor een duidelijke communicatie op maat van de werknemer. En in de toekomst zullen we de AG Health app lanceren, die de administratie rond hospitalisatiedossiers fors zal vereenvoudigen.  
 

Vimeo settings

Youtube settings

  

Op zoek naar alle tools van AG Employee Benefits? U vindt ze hier handig bij elkaar.