Pensioenen: wacht u ook op stabiliteit? - AG Employee Benefits
Pensioenplan: markante cijfers van Assuralia

Wacht u ook op stabiliteit in het pensioenbeleid?

​​

​Liefst twee op drie werkgevers zijn bereid of sluiten het niet uit om voor hun werknemers een pensioenplan op te starten of uit te breiden. Enkele markante resultaten uit een recente studie van beroepsvereniging Assuralia.


Wat stimuleert een werkgever om te kiezen voor een pensioenplan?

De meeste werkgevers zijn oprecht begaan met het pensioenbedrag van hun medewerkers. Liefst 75% is ervan overtuigd dat het aanvullend pensioen nodig is voor een onbezorgde oude dag op financieel vlak. We zien dan ook dat meer dan 70% van de bedrijven die een pensioenplan aanbieden voor bedienden, kaderleden en directieleden, dit doet met bijdragen die meer dan 3% van het loon bedragen.

Een degelijk pensioeninkomen hoort volgens bijna 6 op 10 werkgevers minstens 70% van het laatste loon te bedragen. Het wettelijk pensioen volstaat dus zeker niet. Daarbij merken we op dat de grote meerderheid van de werkgevers bij de uitkering een vrije keuze wenst te laten tussen kapitaal en rente. 

Ook blijkt het aantrekken van nieuwe medewerkers en het belonen van trouwe werknemers een belangrijke drijfveer voor de Belgische werkgevers die de afgelopen 10 jaar een pensioenplan invoerden. Ze ervaren het als een concurrentieel onderdeel in hun verloningsbeleid, een onmisbare troef bij het aanwerven en behouden van personeel.

En uiteraard motiveren de fiscale voordelen heel wat werkgevers om een aanvullend pensioenplan op te starten. Het is duidelijk een win-winsituatie​, want zowel de werkgever als de medewerker profiteert hiervan. Een pensioenplan is op die manier veel interessanter dan een loonsverhoging.​


Wat houdt hen nog tegen?

Uit de studie van Assuralia blijkt duidelijk dat werkgevers momenteel weinig vertrouwen hebben in het pensioenbeleid. 78% geeft aan dat een stabiel wetgevend kader voor hen zeker een voorwaarde is. Ook op fiscaal vlak hebben ze graag stabiliteit.​

Daarnaast is er nood aan een verdere sensibilisering en educatie. Eén op zes werkgevers zonder pensioenplan heeft nog nooit stilgestaan bij die mogelijkheid. Anderen vinden het gewoon te complex of zijn als kleinere onderneming afhankelijk van beslissingscentra in het buitenland. ​ 

Bij AG vinden werknemers én werkgevers alle informatie die ze nodig hebben, netjes gebundeld op het digitale My Global Benefits-platform. Bovendien wordt deze informatie altijd meteen aangepast bij wijzigingen op het vlak van fiscaliteit, pensioenwetging… Zo beschikken ze op elk moment over de recentste informatie en hebben ze altijd een duidelijk zicht op de voordelen, de mogelijkheden en het wettelijke en fiscale kader.

​Maar er zijn nog andere vertragingsfactoren, zoals de harmonisatie tussen arbeiders en bedienden die 55% van de werkgevers op de rem doet staan, bijvoorbeeld omdat ze moeten wachten op de harmonisatie in hun sector. En de helft van de werkgevers krijgt koudwatervrees door de minimumrendementsgarantie op de gestorte bijdragen.​

En het pensioen van uw medewerkers?

Hebt u het goede voornemen om dit jaar een pensioenplan voor uw werknemers op te starten? Of beschikt uw onderneming al over een bescheiden pensioenplan en denkt u eraan het uit te breiden, met een bijdrage boven de 3% van het loon van uw medewerkers?  Wil u graag meer info over de Assuralia-studie? Alle cijfers vindt u hier​.