Pensioenfiche: deadline indienen gegevens nadert - AG Employee Benefits
man-and-woman-looking-at-laptop

Gepubliceerd op 22/06/2020

DELEN

Pensioenfiche: binnenkort deadline indienen gegevens op mypension.be


Elk jaar bezorgen we mypension.be voor al onze klanten een situatie op 1 januari. Sinds 2019 is de deadline voor het indienen van deze gegevens 31 augustus. Wat zijn de gevolgen van deze termijn voor de pensioenfiches van uw aangeslotenen?


Mypension.be​ is de overheidswebsite die alle informatie over wettelijke en aanvullende pensioenen in België verzamelt.

Als pensioeninstelling zorgt AG ervoor dat deze gegevens beschikbaar en correct zijn. Zo wordt elke werknemer via mypension.be geïnformeerd over zijn verworven reserves, en krijgt hij tegelijkertijd ook een pensioenfiche.


Wat doet AG?

Aangezien de indieningsdatum 31 augustus 2020 is, starten we al begin juli met het voorbereidende werk om de nieuwe gegevens op tijd te bezorgen aan mypension.be.      


Wat moet u doen?

U hoeft niets te doen, we zorgen voor alles:      

  • Als de nieuwe loongegevens van uw werknemers al verwerkt zijn, hebben uw werknemers normaal gezien al een overzicht gekregen met hun situatie op 1 januari. (Zie ook "Het is tijd voor de jaarlijkse herberekening van uw waarborgen“)
  • Zo niet, geven wij een overzicht van de verworven reserves op basis van hun situatie op 1 januari 2020, eventueel zonder rekening te houden met hun nieuwe loon. We bezorgen hen wel een tweede document met de verworven reserves op basis van hun huidige situatie wanneer de nieuwe gegevens verwerkt zijn.


Hoe worden uw medewerkers geïnformeerd?

Als ze toegang hebben tot My Global Benefits​, ontvangen uw medewerkers een e-mail. Anders krijgen ze hun pensioenfiche op papier.         


Hebt u vragen of wil u meer info?

Contacteer dan uw contactpersoon bij AG Employee Benefits.