Hospitalisatieverzekering in het buitenland - AG Employee Benefits
De hospitalisatieverzekering dekt dit gezin ook in het buitenland.

Gepubliceerd op 24/06/2021

DELEN

Uw hospitalisatieverzekering in het buitenland


Dankzij de vaccinatiecampagnes herneemt het normale leven stilaan en dromen meer en meer Belgen van een vakantie in de zon. Als uw medewerkers met hun gezin of voor het werk naar het buitenland reizen, zijn ze dan gedekt door hun hospitalisatieverzekering? Meer informatie over de uitgebreide dekking van AG vindt u hier.

​​​
Bij een hospitalisatie in het buitenland​ kunnen de taalbarrière en cultuurverschillen een extra hinderpaal vormen. In dat geval is het belangrijk dat uw medewerkers (en eventueel hun gezinsleden) vooraf al weten dat ze in het buitenland gedekt zijn.​

Hospitalisatieverzekering biedt wereldwijde dekking

De hospitalisatieverzekering​ komt wereldwijd tussen bij een onvoorziene ziekenhuisopname en, na akkoord van het ziekenfonds, zelfs bij een geplande hospitalisatie.

 

Alle medische kosten (honoraria, verblijfskosten en medicatie), ook in een eenpersoonskamer

Als u ook koos voor de waarborg Bijstand in het buitenland:​

  • Dringend vervoer naar het ziekenhuis
  • Dringende medische hulp
  • Kosten voor een eventuele repatriëring naar België
  • Opzoekings- en reddingskosten (bv. na een ongeval of een natuurramp, tot maximaal 5.000 euro)
  • Eventuele verblijfskosten voor een familielid dat ter plaatse gaat om de patiënt bij te staan
  • ​...


Niets voorschieten dankzij de derdebetalersregeling

In het buitenland genieten de meeste verzekerden de derdebetalersregeling.

Dat betekent dat uw medewerkers ter plaatse in het ziekenhuis niets hoeven voor te schieten. De ziekenhuisfactuur wordt rechtstreeks verzonden naar AG, dat alles meteen met het ziekenhuis regelt.

Bovendien kunnen ook de medische kosten gemaakt in België tot drie maanden na de opname in het buitenland terugbetaald worden via de hospitalisatieverzekering.


Wat te doen bij een opname in het buitenland? 

Bij een opname in het buitenland moeten AG en het ziekenfonds zo snel mogelijk verwittigd worden. De melding kan gebeuren door de patiënt zelf, maar ook door een familielid of door de werkgever.

Neem zo snel mogelijk contact op met Touring, de bijstandsverlener van AG 

         Bel hiervoor +32 (0)2 664 01 70 (24/7 bereikbaar)​

Breng het ziekenfonds op de hoogte

De hospitalisatieverzekering regelt vanaf dan alle administratie, tot en met de terugbetaling. Uw werknemers vinden alle informatie terug op My Global Benefits of op ag.be/hospi.

Laat uw werknemers ook weten dat ze voor bepaalde landen (Cuba, Rusland, ...) beter op voorhand contact opnemen met ons om een verzekeringsattest aan te vragen. U vindt meer info over dit document op onze hospitalisatiewebsite.


Meer weten over de waarborgen bij een opname in het buitenland? Download de flyer.


Wat met het coronavirus? Wat dekt de hospitalisatieverzekering van uw medewerkers? ​


Als uw medewerkers zich in het buitenland bevinden en het coronavirus (covid-19) oplopen, zijn ze dan gedekt door hun hospitalisatieverzekering? 

Medische zorg ter plaatse is gedekt als uw medewerkers in het buitenland zijn en in het ziekenhuis moeten worden opgenomen. AG betaalt ook de evacuatie of repatriëring van uw medewerkers als dit om medische redenen gebeurt.

Als uw medewerkers naar een groene, oranje of rode zone reizen, zijn ze dan nog altijd gedekt door hun hospitalisatieverzekering? 

Als uw medewerkers naar een groene, oranje of rode zone reizen, zijn ze gedekt door hun hospitalisatieverzekering in geval van ziekte, ongeval en repatriëring, zoals bepaald in de contractuele voorwaarden. Maar ze moeten wel altijd de gezondheidsmaatregelen naleven die gelden in het land waar ze zich bevinden.

Vind alle antwoorden op uw vragen in onze FAQ over het coronavirus en uw verzeke​ringen leven/overlijden, hospitalisatie en gewaarborgd inkomen.​​
 

Hebt u een vraag over de buitenlanddekking? Of wil u uw bestaande hospitalisatieverzekering uitbreiden met de waarborg Bijstand in het buitenland? Contacteer ons dan via de groene knop.​


Meer info over de buitenlanddekking​​