En daar is het langverwachte pensioenakkoord... - AG Employee Benefits
Pensioenakkoord

Gepubliceerd op 25/07/2023

DELEN

En daar is het langverwachte pensioenakkoord...

​Het is zover. De federale regering heeft een akkoord over de aanpassingen van de pensioenmaatregelen die al in juli 2022 afgeklopt waren, én over bijkomende maatregelen. We overlopen ze voor u.


 • Een netto pensioenbonus
  De hervorming van juli 2022 voorzag al in een pensioenbonus die langer werken beloont. Deze wordt ingevoerd vanaf 1 januari 2024 (uitkering ten vroegste in 2025), zowel voor werknemers, zelfstandigen als ambtenaren. De regering heeft besloten dat deze bonus netto in plaats van bruto zal worden uitbetaald. De bonus kan op het moment van pensionering worden ontvangen als een forfaitair bedrag als de gepensioneerde voor deze optie kiest. De bonus zal progressief stijgen voor elk extra gewerkt jaar, tot 22.645 euro voor degenen die nog drie jaar werken na de datum waarop ze voldoen aan de voorwaarden voor vervroegde uittreding. Voor werknemers met een lange loopbaan zal de pensioenbonus voor elk extra gewerkt jaar overeenkomen met de bonus die onder de algemene regeling wordt toegekend voor het 3e extra gewerkte jaar.

 • Het ambtenarenpensioen stijgt minder
  Het ouderdoms- en overlevingspensioen van ambtenaren volgt de veranderingen in de salarissen van actieve ambtenaren. Deze aanpassing van het bedrag van het ambtenarenpensioen, bovenop de indexering, noemen we 'perequatie'. De regering heeft onlangs besloten om deze aanpassingen te beperken. De totale kosten van de perequatie mogen niet meer bedragen dan 0,3% van het totale bedrag van de ambtenarenpensioenen per jaar.

 • Toegang tot het minimumpensioen
  De hervorming van juli 2022 voorzag in de invoering van de voorwaarde van effectieve tewerkstelling om in aanmerking te kunnen komen voor een minimumpensioen. Deze wordt definitief vastgeklikt op 20 jaar, na een ruime overgangsperiode. Én het aantal gelijkgestelde periodes wordt uitgebreid. Zwangerschapsverlof, borstvoedingsverlof, palliatief zorgverlof en perioden waarin de persoon als gehandicapt wordt erkend, werden al in aanmerking genomen. De regering heeft nu beslist om preventief verlof, omgezet moederschapsverlof, vaderschapsverlof, adoptieverlof, pleegouderschapsverlof, thematisch verlof, tijdskrediet voor palliatieve zorg en zorg voor een gehandicapt kind jonger dan 21 jaar, en tijdelijke werkloosheid toe te voegen. Het minimumpensioen wordt wel proportioneel berekend volgens het aantal gewerkte (en gelijkgestelde) dagen.

 • Verhoging van de Wijninckx-bijdrage
  De Wijninckx-bijdrage is een bijzondere socialezekerheids[DI1] bijdrage ten laste van werkgevers of vennootschappen van bedrijfsleiders* wanneer op 1 januari van het jaar voorafgaand aan het bijdragejaar het door de werknemer of bedrijfsleider opgebouwde aanvullend pensioen, omgezet in een lijfrente en gevoegd bij het opgebouwde wettelijk pensioen, hoger is dan het maximumpensioen van een ambtenaar, rekening houdend met de loopbaan die de werknemer of bedrijfsleider reeds heeft doorlopen.

  Dit maximum is het Wijninckxplafond, genoemd naar de pensioenminister die het heeft ingevoerd. Het bedraagt 93.760,79 euro bruto per jaar of 7.813,40 euro bruto per maand (van toepassing vanaf 1 december 2022 tegen index 1,9999).

  Als dit bedrag wordt overschreden, is een bijdrage verschuldigd
  van 3% van de toename van de aanvullende pensioenreserves in het jaar voorafgaand aan het bijdragejaar. De regering heeft besloten dit percentage te verdubbelen tot 6% vanaf 1 januari 2028.


Lees meer over de Wijninck-bijdrage


*Ook voor zelfstandigen die een aanvullend pensioen voor zelfstandige natuurlijke personen opbouwen in het kader van de wet van 18/02/2018 houdende diverse bepalingen over aanvullende pensioenen en tot invoering van een aanvullend pensioen voor zelfstandige natuurlijke personen, meewerkende echtgenoten en zelfstandige assistenten.

 

De regering heeft aangekondigd dat alle genomen maatregelen het mogelijk moeten maken om de kosten van de vergrijzing terug te brengen tot 0,5% van het BBP in 2070. De vraag is evenwel of de Europese Commissie deze inspanning voldoende zal vinden.

Hebt u vragen over dit pensioenakkoord? Aarzel dan zeker niet om contact op te nemen met uw vertrouwde contactpersoon.