Wijninckx-bijdrage: wat moet u weten? - AG Employee Benefits
Wijninckx-bijdrage: een overzicht

Gepubliceerd op 24/10/2019

DELEN

De Wijninckx-bijdrage: alles wat u moet weten

​​​​

De bijzondere socialezekerheidsbijdrage voor hoge aanvullende pensioenen, gekend als Wijninckx-bijdrage, werd in 2012 van kracht. Na een periode van tijdelijke maatregelen is sinds begin 2019 de definitieve regeling van toepassing. Hieronder vindt u een duidelijk overzicht met wat u moet weten.​​​


 

Even opfrissen: wat is de Wijninckx-bijdrage?

Sinds 2012 betalen werkgevers en vennootschappen een bijzondere socialezekerheidsbijdrage voor werknemers en zelfstandigen waarvoor het totaal van de gestorte premies in de tweede pijler hoger is dan 30.000 euro (jaarlijks aangepast op basis van de consumptieprijzenindex). Dit was de tijdelijke berekening. Sinds 2019 ligt de definitieve regeling vast.

 

Wat ​houdt de definitieve regeling in?

De definitieve maatregelen houden niet langer uitsluitend rekening met de premies van het afgelopen jaar, maar met de totale pensioenreserves van alle aanvullende pensioenen in de tweede pijler. En dit zowel voor werknemers als zelfstandigen, inclusief bijv. de slapende contracten en de interne pensioenbeloftes.

Zoals in het verleden, staat Sigedis (de beheerder van de tweede pijler databank DB2P) in voor het verzamelen van alle nodige gegevens bij de pensioeninstellingen. Op basis daarvan berekent ze deze bijdrage.

Hoe wordt de Wijninckx-bijdrage berekend?

Sigedis berekent op basis van onderstaande stappen voor elke werknemer en zelfstandige met een aanvullend pensioenplan of er een bijzondere socialezekereidsbijdrage verschuldigd is.


Stap 1: Is er een bijdrage verschuldigd?

De bijdrage is verschuldigd als de som van het wettelijk pensioen en het aanvullend pensioen van de werknemer of zelfstandige de wettelijke ‘pensioendoelstelling’ overschrijdt. Die drempel is gelijk aan het maximum wettelijke pensioen van de openbare sector op 1 januari van het jaar ervoor.

  • ​De pensioenreserves van het aanvullend pensioen van de tweede pijler worden uitgedrukt als een rente;
  • Het wettelijk pensioen wordt forfaitair geschat en vermenigvuldigd met de loopbaanbreuk;
  • Het maximumpensioen van een ambtenaar bedraagt 78.453,60 euro (01/01/2018), vermenigvuldigd met de loopbaanbreuk.

Met deze formule worden de pensioenreserves van de tweede pijler bepaald waarboven een bijdrage verschuldigd is.

Aantal gepresteerde loopbaanjaren op 01/01/2018 Totale pensioenreserves tweede pijler op 01/01/2018
Loontrekkenden Zelfstandigen
1 29.726,96​ EUR 38.212,32​ EUR
5 148.634,79​ EUR 191.061,59​ EUR
10 297.269,58​ EUR 382.123,19​ EUR
20 594.539,17​ EUR
764.246,38​ EUR
30 891.808,75​ EUR1.146.369,57 EUR​
40 1.189.078,34 EUR​1.528.492,76 EUR​
451.337.713,13 EUR​
1.719.554,35​​ EURStap 2: Hoeveel bedraagt de Wijninckx-bijdrage?

Bij overschrijding van de pensioendoelstelling is er door de inrichter een bijdrage van 3% verschuldigd op zijn aandeel in de verhoging van de pensioenreserves van dit jaar ten opzichte van vorig jaar:

bijdrage = 3% x (pensioenreserve op 01/01/jaar N - pensioenreserve op 01/01/jaar N-1*)


Voor het jaar 2019 geeft dat:

Bijdrage 2019 = 3% x (pensioenreserve op 01/01/2019 - pensioenreserve op 01/01/2018*)

   * De pensioenreserve op 1 januari van het jaar N-1 wordt gecorrigeerd voor de reeds                                    uitgevoerde kapitalisatie.


 


 infographic over de Wijninckx-bijdrage


Hoe wordt u op de hoogte gebracht van de te betalen bijdrage?

Als u een bijdrage van 3% verschuldigd bent voor uw loontrekkenden of zelfstandigen, brengt Sigedis u in oktober op de hoogte:

  • Ofwel via uw e-box (beveiligde mailbox in het kader van de Sociale Zekerheid);
  • Ofwel per gewone post als uw onderneming nog niet geregistreerd is op het portaal van de Sociale Zekerheid.
De procedure voor de betaling zelf blijft onveranderd:

  • Voor de loontrekkenden moet u het verschuldigde bedrag aangeven en betalen aan de RSZ samen met uw DmfA-aangifte en -betaling voor het vierde kwartaal van 2019.
  • Voor de zelfstandigen moet het verschuldigde bedrag betaald worden tegen 31 december 2019.

Belangrijk: De berekening houdt rekening met alle pensioenreserves van de aangeslotene (inclusief deze opgebouwd bij vorige werkgevers). Alleen Sigedis kent deze informatie. Als u details over de berekening wil, raden we u aan om de website van de Databank Aanvullende Pensioenen (DB2P) te raadplegen: ​www.db2p.be​.