Coronavirus en de verzekeringen voor uw werknemers - AG Employee Benefits

Uw cookies zijn uitgeschakeld. Schakel uw cookies a.u.b. aan om uw voorkeuren op te slaan.

We gebruiken cookies om: klantenervaring te optimaliseren, gepersonaliseerde informatie te bezorgen en het delen van info op sociale media mogelijk te maken. De toestemming die u geeft door op 'Akkoord' te klikken geldt voor alle websites van AG Insurance. Lees ook ons cookiebeleid en onze privacyverklaring.

Meer weten
Visuele voorstelling van het coronavirus

Gepubliceerd op 23/03/2020

DELEN

Coronavirus (COVID-19): wat betekent dit voor uw verzekeringen bij AG Employee Benefits

​​​​​​

Het coronavirus (COVID-19) zette voet aan wal in Europa en is uitgegroeid tot een pandemie. Dat leidde al tot drastische maatregelen door de Belgische overheid. We krijgen ondertussen ook heel wat vragen van werkgevers over de dekkingen van hun verzekeringen bij AG Employee Benefits. Een overzicht vindt u hieronder. 


Deze pagina wordt geüpdatet telkens er relevante nieuwe ontwikkelingen zijn rond het coronavirus. ​(laatste update: 23/03/2020)

U mag uw werknemers alvast geruststellen: ook bij een epidemie of pandemie zijn ze goed beschermd. En niet alleen door de hospitalisatieverzekering.​GEZONDHEIDSZORGEN - Worden medische kosten gerelateerd aan epidemieën of pandemieën zoals het coronavirus (COVID-19) gedekt door de hospitalisatieverzekering?

Alle hospitalisatieverzekeringen van AG Employee Benefits betalen deze medische kosten terug. En dat voor zowel behandelingen in België als in het buitenland, mits er sprake is van een hospitalisatie.

De behandeling moet een curatief (genezend) karakter hebben, en vallen onder de wettelijke erkenning door de Belgische Sociale Zekerheid. 

Als u voor uw werknemer een verzekering ambulante zorgen​ afsloot, dan zijn ook de medische kosten buiten het ziekenhuis gedekt, mits ze voldoen aan bovenstaande voorwaarden.


GEZONDHEIDSZORGEN - Worden ook de kosten voor het screenen en testen op het coronavirus terugbetaald?

Als u via AG Employee Benefits een hospitalisatieverzekering hebt afgesloten voor uw werknemers, worden de kosten voor deze behandelingen terugbetaald als ze een essentieel onderdeel zijn van een curatieve behandeling, uitgevoerd door een wettelijk erkende arts en vallen onder het wettelijk kader van de Belgische Sociale Zekerheid. 

Louter preventieve screening – behalve de screening op darmkanker – valt niet binnen deze voorwaarden en is niet gedekt door onze polissen.

UPDATE: De overheid heeft instructies gegeven geen kosten aan te rekenen voor tests op COVID-19. De kosten zijn volledig ten laste van het RIZIV.

 

GEZONDHEIDSZORGEN (UPDATE) - Huisartsen mogen in deze uitzonderlijke situatie telefonisch consultaties doen bij patiënten met symptomen van besmetting door het coronavirus. Worden deze teleconsultaties terugbetaald?

Teleconsultaties worden door het RIZIV tijdelijk erkend als een specifiek type consultatie. De kosten hiervoor worden rechtstreeks geregeld met het ziekenfonds van de patiënt. Voor deze consultaties worden geen remgeld of andere bijkomende kosten aangerekend. Er is dus ook geen door AG terug te betalen persoonlijk aandeel. ​HOSPITALISATIE - Wat als mijn werknemer door het coronavirus in quarantaine moet verblijven? Is hij/zij dan gedekt door de hospitalisatieverzekering?

Als uw werknemer door het coronavirus gedurende een bepaalde periode in quarantaine moet verblijven, zonder evenwel ziek te zijn, worden de kosten niet gedekt door de hospitalisatieverzekering. Het verblijf in quarantaine is immers preventief, en geen hospitalisatie. Dit gebeurt in principe op kosten van de plaatselijke of Belgische overheid.  

Is of wordt uw werknemer ziek en moet hij/zij – al dan niet in quarantaine – gehospitaliseerd worden, dan betaalt de hospitalisatieverzekering de hospitalisatiekosten terug. 


GEZONDHEIDSZORGEN (UPDATE) – Ziekenhuizen verplaatsen opnames voor niet-levensbedreigende aandoeningen of ingrepen naar een latere datum om plaats te maken voor coronapatiënten. Wat betekent dit voor de terugbetaling van de aan deze hospitalisaties gerelateerde ambulante medische zorgen vóór de opname?

Als de geplande opname van uw werknemer door de coronacrisis verplaatst werd naar een latere datum, betaalt AG tijdelijk de ambulante kosten terug in de pré-periode van de initieel geplande opname. En ook de ambulante kosten die gemaakt worden tussen de initieel geplande opname en de nieuwe geplande opnamedatum worden tijdelijk terugbetaald. De aan de opname gelinkte ambulante medische kosten die in deze periodes werden gemaakt, worden terugbetaald volgens de hierboven vermelde voorwaarden en als de opname al vooraf gemeld werd aan onze medische diensten (bijv. via Medi-Assistance).

Een voorbeeld: Stel dat uw werknemer een hospitalisatie gepland had op 1 april 2020, en deze door de coronamaatregelen door het ziekenhuis werd verplaatst naar 15 mei 2020. Als uw hospitalisatieverzekering een gedekte periode vóór de opname van 1 maand voorziet, betaalt de verzekering de met de opname verbonden ambulante medische kosten terug die gemaakt werden vanaf 1 maart 2020 t.e.m. de door het ziekenhuis vastgelegde nieuwe opnamedatum van 15 mei 2020.

We vragen wel aan uw werknemer om ons zo snel mogelijk op de hoogte te brengen van de door het ziekenhuis vastgelegde nieuwe opnamedatum.


GEZONDHEIDSZORGEN​ – LEVEN/OVERLIJDEN - GEWAARBORGD INKOMEN (UPDATE) – Wat gebeurt er met de dekkingen van mijn verzekering(en) als mijn werknemer door de gevolgen van het coronavirus tijdelijk werkloos is?

Bij tijdelijke werkloosheid wordt de arbeidsovereenkomst van uw werknemer geschorst. In normale omstandigheden moet u als werkgever de tijdelijke werkloosheid van een werknemer melden aan AG, waarop de premiebetalingen worden stopgezet.
   
De omstandigheden zijn vandaag allesbehalve normaal. Daarom hoeft u ons bij een tijdelijke werkloosheid als gevolg van het coronavirus (COVID-19) niet in te lichten. Dit betekent dat uw werknemers aangesloten blijven bij uw verzekeringen (aanvullend pensioen/gezondheidszorgen/gewaarborgd inkomen) die u voor hen afsloot, en dat de in het contract voorziene dekkingen gewoon blijven doorlopen. De premiebetalingen worden verdergezet zoals voorzien.

Wil u de dekkingen van uw werknemer in tijdelijke werkloosheid toch stopzetten? Stuur dan via de gebruikelijke kanalen alle info door en gebruik hiervoor het % loopbaanonderbreking. Gelieve dit binnen de maand na het ingaan van de tijdelijke werkloosheid te doen. In dat geval stoppen we de premieopvraging en alle dekkingen. Dit betekent dat als uw werknemer in deze periode een beroep wil doen op uw verzekering(en) bij AG Employee Benefits, dit geen aanleiding kan geven tot een terugbetaling of andere tussenkomst. Hou ook rekening met de formaliteiten en alle wettelijke verplichtingen tegenover uw werknemer, zoals het verplicht informeren over de mogelijkheid tot individuele verderzetting van de hospitalisatieverzekering (wet-Verwilghen). 

We stellen u deze uitzonderlijke maatregel voor omdat deze ongeziene situatie vraagt om positieve oplossingen. Samen met u kunnen we zo uw werknemers zo goed mogelijk beschermen en geruststellen. Bovendien bespaart dit u en uw collega’s heel wat administratieve rompslomp. De maatregel geldt tot en met 30 juni 2020 en zal verder geëvalueerd worden i.f.v. de maatregelen die door de overheid genomen worden.


GEWAARBORGD INKOMEN - Wat als mijn werknemer door het coronavirus lange tijd niet kan werken? Wat gebeurt er met zijn/haar loon?

Als uw werknemer door besmetting met het coronavirus voor langere tijd ziek is en niet aan het werk kan, spreken we van arbeidsongeschiktheid

  • De eerste maand van arbeidsongeschiktheid wordt het loon verder betaald door de werkgever.
  • Nadien valt uw werknemer terug op de voorzieningen van de Belgische Sociale Zekerheid. 
  • Als u voor hem een verz​e​kering gewaarborgd inkomen​ ​afsloot, vult AG Employee Benefits via de verzekering Income Care de betaling van het loon aan, bovenop de tussenkomst door de sociale zekerheid. 

Op deze pagina vindt u meer informatie over de dekkingen bij arbeidsongeschiktheid en wat u kan doen om uw werknemer zo goed mogelijk te begeleiden. 


LEVEN/OVERLIJDEN - Wat als het toch fout loopt? Blijft de waarborg Overlijden van de groepsverzekering dan gelden?

In het extreme geval van een overlijden blijft ook de (bijkomende) overlijdensdekking van onze beroepsgebonden levensverzekeringen (aanvullend pensioen tweede pijler) van kracht. De groepsverzekeringen van AG Employee Benefits voorzien geen uitsluiting in geval van overlijden door een epidemie of pandemie. Als uw werknemer overlijdt door het coronavirus, wordt het overlijdenskapitaal zonder meer aan de voorziene begunstigde(n) uitgekeerd. 

Opgelet: Als uw werknemer langdurig ziek is en hierdoor geen loon meer ontvangt (arbeidsongeschiktheid), stopt vaak na 1 maand ook de premiebetaling voor de groepsverzekering. In dat geval valt de bijkomende waarborg overlijden weg, tenzij u voor uw werknemers een waarborg Premi​evrijstelling afsloot.

Hebt u nog andere vragen?​

  • Op My Global Benefits vindt uw werknemer de gedetailleerde waarborgen van uw verzekeringen bij AG Employee Benefits terug.

  • Hebt u een vraag over de dekkingen van uw verzekeringen? Dan kan u naast My Global Benefits altijd terecht bij uw gebruikelijke contactpersoon bij AG Employee Benefits en/of uw makelaar.