Coronavirus: wat bij tijdelijke werkloosheid werknemer? - AG Employee Benefits

Uw cookies zijn uitgeschakeld. Schakel uw cookies a.u.b. aan om uw voorkeuren op te slaan.

We gebruiken cookies om: klantenervaring te optimaliseren, gepersonaliseerde informatie te bezorgen en het delen van info op sociale media mogelijk te maken. De toestemming die u geeft door op 'Akkoord' te klikken geldt voor alle websites van AG Insurance. Lees ook ons cookiebeleid en onze privacyverklaring.

Meer weten
zakenvrouw in tijden van tijdelijke werkloosheid door het coronavirus

Gepubliceerd op 19/05/2020

DELEN

Coronavirus (COVID-19): Alle details over de nieuwe wet ‘Tijdelijke werkloosheid’

​​​​​​​​

​Op 18 mei 2020 werd in het Belgisch staatsblad een nieuwe wet opgenomen over de uitzonderlijke maatregelen om de meer dan
1,2 miljoen tijdelijk werklozen in België extra te ondersteunen in deze coronacrisis. Dit betekent onder andere een behoud van aanvullende pensioenopbouw en de risicodekkingen, en de mogelijkheid om de premiebetalingen uit te stellen tot 30 september 2020. AG verlengt de coronamaatregelen rond de aanvullende pensioenopbouw en de risicodekkingen tot en met 31 december 2020.
Hieronder zetten we alle details op een rij. Deze zijn ook van toepassing op sectorale pensioenstelsels en sectorale collectieve verzekeringen (zie onderaan deze pagina).

Update: Vandaag zijn er nog heel wat bedrijven die van de maatregelen van tijdelijke werkloosheid gebruik maken. De nood eraan zal waarschijnlijk ook na 30 september nog hoog zijn. Daarom verlengt AG de coronamaatregelen rond de aanvullende pensioenopbouw en de risicodekkingen tot en met 31 december 2020. De pensioenopbouw en de risicodekkingen blijven dus behouden tot het einde van dit jaar, ook voor uw werknemers in tijdelijke werkloosheid. De verlenging van de maatregelen na 30 september is niet langer voorzien door de wet, maar wordt voorgesteld door AG. Deze verlenging betekent dus een (tijdelijke) wijziging van uw pensioenstelsel. Als inrichter moet u de verplichtingen volgend uit de wijziging van een pensioenstelsel naleven en daarbij ook uw aangeslotenen informeren over deze tijdelijke verderzetting.​


Even opfrissen: Wat gebeurt er in normale omstandigheden met de aanvullende pensioenopbouw en de verschillende risicodekkingen als uw werknemer tijdelijk werkloos is?​

Bij tijdelijke werkloosheid wordt de arbeidsovereenkomst van uw werknemer geschorst. Dit betekent doorgaans dat er tijdens deze periode van schorsing van de arbeidsovereenkomst geen aanvullend pensioen wordt opgebouwd en dat ook de risicodekkingen (overlijden, hospitalisatie, ambulante zorgen, gewaarborgd inkomen en premievrijstelling) worden beëindigd.​

In normale omstandigheden moet u dan als werkgever de tijdelijke werkloosheid van een werknemer melden aan AG, waarop de premiebetalingen en de dekkingen worden stopgezet.​

In sommige gevallen voorziet het pensioenreglement en/of contract wel in de verderzetting van de pensioenopbouw of de risicodekkingen bij tijdelijke werkloosheid. In dat geval blijven de contractuele bepalingen van toepassing en worden de dekkingen verdergezet. U hoeft dan niets te doen. Het is dus belangrijk om na te gaan wat er hierover in uw pensioenreglement of verzekeringsovereenkomst(en) bepaald is.​

Voorziet u voor uw werknemers in een cafetariaplan, dan worden de verschillende waarborgen uit dat plan als één toezegging beschouwd en geldt de schorsing (of de eventueel voorziene verderzetting tijdens de periode van tijdelijke werkloosheid) voor alle waarborgen.​Wat met tijdelijke werkloosheid door de coronacrisis?​

De omstandigheden zijn vandaag allesbehalve normaal. Daarom voorziet de Belgische wetgever tot en met 30 september 2020 een belangrijke uitzondering op bovenstaande principe. Bij een tijdelijke werkloosheid als gevolg van het coronavirus (COVID-19) voorziet de wet dat uw werknemers aangesloten blijven bij uw verzekeringen (aanvullend pensioen/overlijden/hospitalisatie/ambulante zorgen/gewaarborgd inkomen/premievrijstelling) die u voor hen afsloot, en dat de in het contract voorziene dekkingen gewoon blijven doorlopen. Bovendien biedt de wet u de mogelijkheid om de premiebetalingen uit te stellen tot en met 30 septembe​r 2020.​Wat betekent het behoud van de aanvullende pensioenopbouw en de risicodekkingen concreet?​

De aanvullende pensioentoezeggingen, verzekeringen gezondheidszorgen (hospitalisatie, ambulante kosten), arbeidsongeschiktheidsverzekeringen (gewaarborgd inkomen, premievrijstelling) zullen automatisch worden voortgezet en de premies zullen verder worden opgevraagd voor de betrokken werknemers tijdens de periode van tijdelijke werkloosheid door de coronacrisis. En dit zowel bij volledige als bij gedeeltelijke werkloosheid door het coronavirus.​

De wet voorziet dat de voortzetting van de waarborgen de standaardkeuze is. U hoeft voorlopig niets te doen en moet ons de tijdelijke werkloosheid zelfs niet melden.​


Wat met de gezinsleden van mijn werknemers die aangesloten zijn bij de aanvullende verzekeringen gezondheidszorgen?​

De wetgeving rond het voortzetten van de dekkingen geldt ook voor deze van de gezinsleden van de betrokken werknemers.​Kan u als werkgever afwijken van deze oplossing?​

U kan als werkgever de dekkingen schorsen gedurende de periode van tijdelijke werkloosheid door het coronavirus, met uitzondering van de overlijdensdekking die ten minste moet worden behouden tot en met 30 juni 2020.​

De eventuele schorsing van de dekkingen geldt per toezegging. Als uw werknemers genieten van dekkingen via een cafetariaplan, geldt uw keuze dus voor alle dekkingen van dat plan. De overlijdensdekking loopt hoe dan ook verder tot en met 30 juni 2020. Uw keuze moet ook dezelfde zijn voor alle werknemers in tijdelijke werkloosheid. U kan er bijv. niet voor kiezen om de dekkingen voor uw directieleden te behouden, en die voor uw bedienden te schorsen.​

Als u de dekkingen wil schorsen, brengt u ons binnen de 30 dagen op de hoogte dat u ze wil schorsen voor de werknemers in tijdelijke werkloosheid door de coronacrisis. Als de eerste tijdelijke werkloosheid door de coronacrisis zich later voordoet, begint de termijn van 30 dagen te lopen vanaf het begin van de tijdelijke werkloosheid binnen uw onderneming of organisatie. In beide gevallen bespreken we dan samen de verdere modaliteiten en stoppen we de betreffende premieopvraging en dekkingen.

Dit betekent dat uw werknemer in deze periode geen aanvullend pensioen opbouwt. Bovendien kan hij geen beroep doen op uw verzekering(en) bij AG en geen aanspraak maken op een terugbetaling of andere tussenkomst. Hou ook rekening met de formaliteiten en alle wettelijke verplichtingen tegenover uw werknemer. Breng uw werknemers dus zeker op de hoogte als u de dekkingen schorst.​Hoe kan u uw keuze doorgeven?

  • Als u de pensioenopbouw en risicodekkingen wil behouden, hoeft u niets te doen. Het behoud is standaard voorzien in de nieuwe wet tot 30 september 2020​. AG verlengt de coronamaatregelen rond de aanvullende pensioenopbouw en de risicodekkingen tot en met 31 december 2020. 
  • ​​​Als u de pensioenopbouw en risicodekkingen wil schorsen voor de periode van tijdelijke werkloosheid, dan moet u dat binnen de 30 dagen na ontvangst van deze communicatie laten weten aan uw gebruikelijke contactpersoon bij AG, of op corona.ebhc@aginsurance.be​.
  • ​​​Hebt u uw keuze al doorgegeven? Dan hoeft u verder niets meer te doen.​

De wetgever heeft ons ​de nodige tijd gegeven​ om de door u gemaakte keuzes vast te leggen in een afzonderlijk do​cument. We nemen hiervoor later opnieuw contact met u op.Heel belangrijk: informeer uw werknemers over uw keuze​

Wat u ook kiest (de dekkingen laten doorlopen of ze tijdelijk laten schorsen): communiceer duidelijk naar uw werknemers wat uw keuze is én wat de gevolgen ervan zijn. De wetgever verplicht u immers om uw aangeslotenen hierover uitgebreid te informeren.​

  • Kiest u voor het behoud van de pensioenopbouw en de risicodekkingen? Licht dan duidelijk toe wat de gevolgen zijn van de voortzetting op de eventuele persoonlijke bijdragen van de werknemer. Verduidelijk daarbij ook de voorwaarden bij de inhouding op het loon van de werknemer en de eventuele spreiding van deze inhoudingen.​
  • ​​​Kiest u ervoor om de pensioenopbouw en de risicodekkingen niet verder te zetten gedurende de periode van tijdelijke werkloosheid? Informeer uw werknemers en leg hen de gevolgen ervan uit (zie ‘Kan u als werkgever afwijken van deze oplossing?’). Vermeld zeker ook dat de overlijdensdekking behouden blijft tot 30 juni 2020.​Is er een specifieke regeling voor sectoren?

Het behoud van de pensioenopbouw en de risicodekkingen tot en met 30 september 2020 is door de nieuwe wet de standaard. Deze regeling is dus ook van toepassing op werknemers die zijn aangesloten bij een sectoraal pensioenstelsel en/of een sectorale collectieve verzekering. Als inrichter hoeft u hiervoor niets te doen.

Bent u inrichter van een sociaal pensioenstelsel? Dan kan u beslissen dat de voortzetting van de aanvullende pensioenopbouw een solidariteitsprestatie vormt. Dit betekent dat u deze waarborg gedurende de periode van tijdelijke werkloosheid door de coronacrisis kan financieren via uw solidariteitstoezegging. In dat geval dient u contact op te nemen met uw solidariteitsinstelling, en met AG via uw gebruikelijke contactpersoon of op corona.ebhc@aginsurance.be​

Verder is de hierboven beschreven informatie over het schorsen van de waarborgen, het uitstel van premiebetaling, de informatieplicht en het doorgeven van de keuzes ook van toepassing voor sectoren. ​Hebt u nog vragen over deze nieuwe wet en de uitzonderlijke maatregelen?​

Contacteer dan bij voorkeur uw gebruikelijke contactpersoon bij AG. Of stuur uw vraag naar ons speciale corona e-mailadres ​ corona.ebhc@aginsurance.be.

Op onze website vindt u een uitgebreid​ overzicht van alle ​FAQ rond het coronavirus .​