Wat is de impact van het coronavirus op de economie? - AG Employee Benefits
Filip Corten over de gevolgen van het coronavirus

Gepubliceerd op 27/05/2020

DELEN

Wat is de impact van het coronavirus (COVID-19) op de financiële markten?

​​​

De eerste 5 maanden van 2020 kenden een erg hobbelig parcours, ook voor onze tak 23-fondsen. Was 2019 nog een uitstekend jaar, dan gooit het coronavirus nu voorlopig heel wat roet in het eten voor de tak 23-rendementen, die sterk afhankelijk zijn van de economische conjunctuur. Hoe groot is de impact van Covid-19? En wat kunnen we verwachten op de korte en langere termijn? We vroegen het aan Filip Corten, hoofdstrateeg tak 23 bij AG.


Kan je de impact van het coronavirus op de financiële markten beschrijven?
 

H
et coronavirus heeft een shockeffect gehad op de globale economie en de financiële markten. Nooit eerder in de geschiedenis hadden we te maken met een globale shutdown van de economie en lockdowns in zowat elke regio. De initiële marktreactie was dan ook zeer uitgesproken negatief, met een scherpe correctie van zowel aandelen- als kredietmarkten. 

A
andelen kenden in maart hun slechtste weekprestatie sinds de jaren 30 en de volatiliteit schoot omhoog naar ongeziene niveaus. We zagen ook enorme verschillen in rendement tussen individuele aandelen. We hadden dagen waarbij sommige aandelen 10% stegen, maar andere 20% onderuit gingen. Dergelijke schommelingen zijn ongezien. 

O
ok binnen de bedrijfsobligaties stelden we een enorme spanning vast, met een zeer scherpe stijging van spreads (het meerrendement t.o.v. overheidsobligaties) en de quasi onmogelijkheid om nog te kopen of te verkopen.


Denk je dat het coronavirus op lange termijn een impact zal hebben op de wereldeconomie?​

V
andaag zien we dat, dankzij de lockdowns, de verspreiding van het virus onder controle is en stellen we vast dat de financiële markten wat hersteld zijn. Aandelen zijn met ongeveer 15% gestegen sinds het dieptepunt van midden maart en ook binnen de bedrijfsobligaties zien we verbetering. We verwachten wel dat het verdere herstel wat trager en met de nodige volatiliteit zal verlopen.

De economische schade is behoorlijk groot, met een verwachte daling van het bruto binnenlands product (bbp) in 2020 met 5 à 10%. Volgend jaar wordt een heropleving verwacht, maar de sterkte ervan blijft nog onzeker omdat het nog niet duidelijk is hoe snel het economische leven gaat kunnen normaliseren. Een volledig herstel van de economische activiteit zal er pas kunnen komen als er een vaccin beschikbaar is voor de bevolking.

Verschillende regeringen en de centrale banken implementeren herstelplannen en/of economische steunmaatregelen. Wat zijn de doelstellingen van deze herstelplannen?​​

Het fiscaal beleid en de maatregelen die diverse overheden hebben aangekondigd, zijn erop gericht om ondernemingen te laten overleven en de vraag te ondersteunen. 

In Europa zien we investeringsprogramma’s die de komende jaren een positieve impact zouden moeten hebben. In afwachting daarvan zullen overheden garant staan voor leningen zodat bedrijven hun productie kunnen verderzetten om aan de vraag te voldoen. In de Verenigde Staten krijgen gezinnen zelfs letterlijk een cheque in de brievenbus om de consumptie aan te zwengelen.

Het monetaire beleid van de centrale banken is erop gericht de rente laag te houden zodat bedrijven worden gemotiveerd om opnieuw te investeren. Banken worden bovendien gestimuleerd om leningen toe te staan. Centrale banken zijn ook opnieuw gestart met ‘quantitative easing’, of het opkopen van overheids- en bedrijfsobligaties op de financiële markten. Het doel is om de rente voor alle landen en bedrijven laag te houden. De Europese Centrale Bank wil bijvoorbeeld vermijden dat de Italiaanse rente sterk stijgt waardoor Italië tegen te hoge rentevoeten moet lenen.


Denk je dat de coronacrisis de mentaliteit op economisch vlak voorgoed zal veranderen 

Sinds Trump de verkiezingen in de VS heeft gewonnen, hebben we kunnen vaststellen dat de trend naar een alsmaar verder gaande globalisering, die al tientallen jaren aan de gang is, is gestopt. We kunnen ervan uitgaan dat beleidsmakers in westerse landen na de coronacrisis beseffen dat men voor strategische sectoren (bijv. gezondheid) niet al te zeer afhankelijk kan zijn van China of andere landen en dat globalisering dan ook een piek heeft bereikt. Ook bedrijven zullen evalueren of er wijzigingen moeten worden doorgevoerd in het productieproces.

In theorie zou deze crisis dan ook een kentering kunnen betekenen, maar de geschiedenis leert ons wel dat de verwachtingen niet te hoog gespannen mogen zijn en dat we
vrij snel terugkeren naar 'business as usual'.​Hebt u een vraag over het coronavirus? Lees onze FAQ​ met alle informatie over uw verzekeringen en de pandemie.