Hybride werken in uw organisatie? - AG Employee Benefits
Interview met Ellen De Vleeschouwer

Gepubliceerd op 13/09/2021

DELEN

Hoe past u hybride werken op een gezonde en duurzame manier toe in uw organisatie?

U ziet het waarschijnlijk ook: steeds meer mensen wisselen thuis- of virtueel werk af met werken op kantoor. Als organisatie is het belangrijk om te weten dat deze hybride combinatie geen trend is, maar dé nieuwe norm. Wie daarrond geen aangepast beleid voert, riskeert het welzijn en de productiviteit van medewerkers te zien dalen. Toch luidt de vraag: hoe past u deze manier van werken nu toe met aandacht voor de gezondheid en het welzijn van uw medewerkers? We hadden een gesprek met Ellen De Vleeschouwer, oprichter en General Manager van AG Health Partner.

Wat houdt hybride werken precies in?

Deze nieuwe manier van werken behelst vooral een andere organisatie van het werk: meer plaats- en tijdsonafhankelijk. Er wordt eerder gelet op de output dan de input, en digitale tools zijn een must om dit te kunnen bolwerken. Met hybride werken doet u als organisatie een beroep op drie hefbomen: bricks als kantoor, bytes omwille van de technologische mogelijkheden en behaviour, doelend op het gedrag en de gewoonten om van deze werkwijze een succes te maken.
 

In welke mate passen organisaties deze drie fundamenten goed to?

Bricks en bytes zitten meestal goed. Maar als organisatie moet u minstens zoveel aandacht besteden aan het gedrag. Dat is bepalend voor het sociaal, fysiek en mentaal welzijn van iedere werknemer, wat op zijn beurt het succes van uw bedrijf aanzienlijk kan beïnvloeden. Vergis u niet: de hybride manier van werken is niet de combinatie van het kantoor- en thuiswerk die u al gewend bent. Het vraagt om een duidelijke omkadering. Daarom is het tijd voor bedrijven om met een duidelijk beleid op de proppen te komen.


Wat moet er in dat beleid zoal staan?

Vanuit onze expertise bij AG Health Partner onderscheiden we vijf pijlers. De eerste is het bekijken van de werkprocessen: in welke mate laat u ze gelijktijdig verlopen? Het leeuwendeel van de bedrijven werkt synchroon, waarbij alle personeelsleden op dezelfde uren aan het werk zijn. Maar ook de asynchrone werkwijze komt in de praktijk voor. Bij dit stelsel kiezen medewerkers zelf wanneer ze e-mails of chatberichten beantwoorden, en wordt er overlegd binnen afgesproken tijdsblokken. Mits de juiste toepassing kan ieder teamlid zo een goede werk-privébalans vinden, wat de prestaties enkel ten goede komt. Ten tweede is er verbindende communicatie. Een gezonde, hybride manier van werken vraagt om eerlijke communicatie tussen iedereen in het bedrijf. Door oprecht te luisteren naar wat er leeft bij anderen, kunnen medewerkers vlotter samenwerken. Gefocust thuiswerken is een derde facet.

Tijdens de coronacrisis werden veel bedrijven gedwongen om hun werkwijze op kantoor één op één te kopiëren naar de thuisomgeving. Maar die laatste impliceert een compleet andere context, waar de grens met het privéleven niet altijd zo makkelijk te bewaren is. Daarom is het cruciaal dat iedereen binnen het bedrijf de manier van werken kan aanpassen aan de manier waarop zijn of haar brein en omgeving functioneert. Dat heeft onder meer als voordeel dat medewerkers ononderbroken kunnen werken zonder te worden afgeleid. Wie hiermee geen rekening houdt, riskeert een verminderde productiviteit en zelfs psychische klachten.

De toekomst van het werk van ieder individu is de vierde pijler. We weten allemaal dat de attitude van uw medewerkers de slaagkansen van hun doelen en ambities beïnvloedt. Als zij in staat zijn om hun brein te kneden en meer mogelijkheden dan moeilijkheden te zien, dan wordt hybride werken een katalysator voor het uitbreiden van de competenties. Doordat we meer dan ooit een beroep doen op technologie, nodigt deze manier van werken uit om de digitale vaardigheden aan te scherpen. Al deze elementen vallen tot slot samen met de vijfde pijler: gezonde gewoonten. Als uw medewerkers erin slagen om een aantal gebruiken in te bouwen op niveau van voeding, beweging en rust, dan zal u zien dat ze automatisch beter gedijen bij de hybride manier van werken.


In hoeverre is het haalbaar voor bedrijven om deze klus helemaal zelf te klaren?

Dat is moeilijk te zeggen, want zo'n beleid staat en valt met de goede uitvoering ervan. Het is noodzakelijk om de medewerkers voldoende te ondersteunen in deze transitie. Daarom hebben veel organisaties inderdaad nood aan de juiste begeleiding door bewezen experten. Dat komt doordat hybride werken een hele lading dekt, waarbij niemand zomaar over één nacht ijs wil gaan. Vanuit die optiek hebben wij ons Healthy Hybrid Habits programma in het leven geroepen.


Wat mogen deelnemende organisaties verwachten van dit programma?

Het is een traject dat uit vijf workshops bestaat, waarbij erkende coaches de dimensies van hybride werken stuk voor stuk belichten. Voor bedrijfsleiders en HR-verantwoordelijken is het de ideale manier om hybride werken succesvol en duurzaam toe te passen. En vooral: om medewerkers maximaal te ondersteunen in deze transitie.  Het handige is ook dat u als organisatie een beroep kunt doen op de werkbaarheidscheques van de Vlaamse Overheid. Via deze cheques financiert Vlaanderen tot 60% van uw projecten rond werkbaar werk (ook rond hybride werken), met een maximum van € 10 000. De deadline voor het aanvragen van deze cheques komt wel dichterbij: bedrijven hebben tijd tot 31 december van dit jaar.


Klaar om hybride werken succesvol toe te passen in uw organisatie?
Ontdek hier meer info!​