WAP-garantie stijgt naar 2,50% - AG Employee Benefits
WAP-garantie stijgt

Gepubliceerd op 30/05/2024

DELEN

Een hoger wettelijk minimumrendement als gevolg van de stijgende markten

​​

Vanaf 1 januari 2025 zal de wettelijke rendementsgarantie voor aanvullende pensioenen 2,50% bedragen. De eerste verhoging sinds 2016 is uitstekend nieuws voor uw werknemers. Maar wat betekent ze voor u als werkgever? In dit artikel leest u hoe een pensioenplan bij AG Employee Benefits u maximaal ondersteunt om aan de wettelijke verplichtingen te voldoen. U mag op beide oren slapen. 

Wat is de wettelijke minimumgarantie ook alweer?

Om de aangeslotenen van een tweede-pijlerpensioenplan te beschermen, bestaat er sinds 2016 een wettelijke minimale rendementsgarantie (de WAP-garantie). De wet op de Aanvullende Pensioenen (WAP) bepaalt dat u als werkgever de aangeslotenen een minimumrendement moet garanderen bij pensionering, of wanneer zij bij uitdiensttreding hun reserves overdragen. In pensioenplannen van het type 'vaste bijdrage' en 'cash-balance' geldt de garantie zowel op de werkgevers- als op de werknemersbijdragen. In 'vaste prestatie'-plannen is de garantie enkel van toepassing op de werknemersbijdragen. 

Waarom stijgt de WAP-garantie?​

Sinds 2016 wordt het wettelijk minimumrendement van de tweede pensioenpijler jaarlijks op 1 juni bepaald volgens een wettelijk vastgelegde formule, en treedt het op 1 januari van het jaar dat volgt in werking. Het minimumrendement is gelijk aan 85% van het gemiddelde rendement op 1 juni over de voorbije 24 maanden van de Belgische OLO's op tien jaar, afgerond tot op de meest nabije 25 basispunten. De WAP-garantie kent een ondergrens van 1,75% en een bovengrens van 3,75%. In januari 2016 klopte het minimumrendement af op 1,75% en door het lage renteklimaat van de afgelopen jaren bleef het sindsdien ongewijzigd. Nu de marktrentes echter opnieuw aantrekken, wordt de WAP-garantie voor het eerst verhoogd, tot 2,50%.


Hoe kan u aan uw verplichting voldoen?

​​Vanaf 1 januari 2025 bedraagt de wettelijke minimumgarantie dus 2,50% en bent u als werkgever verplicht dit rendement te garanderen bij pensionering of bij overdracht van de reserves na uitdiensttreding. Behaalt de verzekeraar van uw pensioenplan dit rendement niet, dan moet u het verschil bijpassen.

Maar zo'n vaart hoeft het niet te lopen. Hebt u een tak 21-plan, dan is de kans groot dat het nieuwe minimumrendement enkel geldt voor nieuwe premies vanaf 1 januari 2025. Dit systeem wordt in technische termen de 'horizontale' methode genoemd. Bij tak 23 is het nieuwe minimumrendement niet alleen van toepassing op premies die vanaf 1 januari 2025 worden gestort, maar ook op reserves die eerder werden opgebouwd. Dit noemt men de 'verticale' methode.​

De oplossingen van global pension player AG

​​Bij AG focussen we bij het beheer van uw pensioenplan op een solide en stabiele return. Door een gezond beheerde tak 21-portefeuille kunnen we een stabiele gewaarborgde interestvoet bieden, aangevuld met een eventuele winstdeling. Zo behaalden we in het verleden aantrekkelijke netto-totaalrendementen die zorgden voor gemoedsrust. Met tak 23 streven we een weliswaar volatieler, maar ook hoger langetermijnrendement na. Als 'global pension player' bieden we bovendien hybride oplossingen aan waarbij u beide mogelijkheden kan combineren. U draait aan de knoppen. Wat u ook kiest, u mag er gerust van zijn: bij ons zit u goed.


​Pension Forum - alles wat u moet weten over de WAP-garantie

Wil u tot in detail te weten komen wat de WAP-garantie inhoudt, op welke producten en welk deel van de reserves dit rendement van toepassing is, hoe tekorten op de wettelijke rendementsgarantie ontstaan en behandeld worden en hoe onze oplossingen erop gericht zijn deze tekorten te beperken?

Registreer u nu alvast voor ons in-depth Pension Forum van dit najaar.​


Ik schrijf mij in​