Waar en wanneer zijn oorlogsfeiten gedekt ? - AG Employee Benefits
wereld

Gepubliceerd op 31/05/2018

DELEN

Waar en wanneer zijn oorlogsfeiten gedekt?Wat met de waarborgen van uw AG Employee Benefits-plan bij oorlogsfeiten?

We geven een overzicht van wat u moet weten als uw medewerkers naar het buitenland reizen of er verblijven.

Welke waarborgen bevat uw AG Employee Benefits-plan?

Op het vlak van oorlogsrisico’s zijn er 3 belangrijke waarborgen: Gezondheidszorgen, Leven/Overlijden en Invaliditeit.


In Gezondheidszorgen geldt de waarborg wereldwijd.

Als de verzekerde in het buitenland tijdens een privé of professionele reis dringende medische hulp of bijstand nodig heeft, kan hij een beroep doen op zijn hospitalisatieverzekering. Dit geldt ook voor geplande medische ingrepen waarvoor de verzekerde het akkoord van het ziekenfonds gekregen heeft.

Wat als de dringende medische hulp het gevolg is van een oorlog of burgeroorlog?

Als het land in staat van oorlog is, dan zijn ziekten of ongevallen die veroorzaakt zijn door oorlogsfeiten (of door een burgeroorlog) van de waarborg gezondheidszorg uitgesloten.

Zijn risico's verbonden aan oproer en burgerlijke onlusten gedekt?

Als er zich in het bezochte land oproer, burgerlijke onlusten of collectieve gewelddaden van politieke, ideologische of sociale aard voordoen, worden de veroorzaakte ziekten of ongevallen uitgesloten van de waarborg. Tenzij de verzekerde aantoont dat:

hij er niet actief aan heeft deelgenomen of

het ging om wettige zelfverdediging of

hij handelde om personen of goederen te redden.

 


In Leven/Overlijden:  geldt de overlijdenswaarborg wereldwijd.

Elk overlijden is gedekt als het zich voordoet:

tijdens een privé- of professionele reis naar het buitenland
en

het gevolg is van een natuurlijke oorzaak of een ongeval dat losstaat van een oorlogsfeit.

Wat als het overlijden het gevolg is van een oorlog?

Als algemene regel kunnen we stellen dat het overlijden te wijten aan een oorlogsfeit, burgeroorlog of een ander feit van dezelfde aard dat zich voordoet tijdens een verblijf (privé of professioneel) in het buitenland, niet gedekt is.

Maar als het overlijden zich voordoet tijdens een verblijf (privé of professioneel) in het buitenland, wordt er een onderscheid gemaakt tussen twee gevallen:

Als er een onvoorzienbaar conflict uitbreekt tijdens het verblijf, is het risico gedekt op voorwaarde dat de begunstigde het bewijs levert dat de aangeslotene niet actief deelnam aan de vijandelijkheden.

Als de aangeslotene naar een land gaat waar een gewapend conflict gaande is, of waar een voorzienbaar conflict uitbreekt tijdens zijn verblijf, kan het risico gedekt worden op voorwaarde dat de begunstigde het bewijs levert dat de aangeslotene niet actief deelnam aan de vijandelijkheden.

Voor deze dekking moet AG Insurance een afwijking toekennen en betaalt de werkgever een bijpremie, die vermeld staat in een bijvoegsel bij het contract.

Zijn risico's verbonden aan oproer en burgerlijke onlusten gedekt?

Het risico op overlijden als gevolg van dergelijke gebeurtenissen is niet gedekt.

Het risico is echter wel gedekt als de begunstigden aantonen dat:

de aangeslotene er niet actief aan heeft deelgenomen of

hij zich bevond in een staat van wettige zelfverdediging of

hij handelde om personen of goederen te redden

Hoe het oorlogsrisico inschatten?

Het oorlogsrisico wordt ingeschat op basis van het land van bestemming.

De landen zijn ingedeeld in 4 lijsten* die van dag tot dag aangepast kunnen worden, met een verschillende dekking en tarifering. De verzekerde risicokapitalen zijn beperkt tot 250.000 euro.De waarborg Invaliditeit geldt over de hele wereld.

Elke invaliditeit is gedekt als ze zich voordoet:

tijdens een privé- of professionele reis naar het buitenland
en

het gevolg is van een natuurlijke oorzaak of een ongeval dat losstaat van een oorlogsfeit.

Wat als de arbeidsongeschiktheid het gevolg is van een oorlog?

Ziekten of ongevallen veroorzaakt door oorlogsfeiten zijn niet gedekt.

Maar als de invaliditeit zich voordoet tijdens een verblijf in het buitenland, wordt er een onderscheid gemaakt tussen drie gevallen:

  1. Als de invaliditeit zich voordoet tijdens een privéreis en het gevolg is van een oorlogsfeit, is het risico gedekt op voorwaarde dat de begunstigde het bewijs levert dat hij niet actief deelnam aan de vijandelijkheden.
  2. Als er een onvoorzienbaar conflict uitbreekt tijdens een professionele reis, is het risico gedekt op voorwaarde dat het door de werkgever afgesloten plan de dekking arbeidsongevallen bevat en de begunstigde het bewijs levert dat de aangeslotene niet actief deelnam aan de vijandelijkheden.
  3. Als de aangeslotene zich voor een professionele reis naar een land begeeft waar een gewapend conflict gaande is, of waar een voorzienbaar conflict uitbreekt tijdens zijn verblijf, kan het risico gedekt worden op voorwaarde dat het door de werkgever afgesloten plan de dekking arbeidsongevallen bevat en de begunstigde het bewijs levert dat hij niet actief deelnam aan de vijandelijkheden. Voor deze dekking betaalt de werkgever een bijpremie, die vermeld staat in een bijvoegsel bij het contract.

Zijn risico's verbonden aan oproer en burgerlijke onlusten gedekt?

Het risico op invaliditeit als gevolg van oproer, burgerlijke onlusten en alle collectieve gewelddaden van politieke, ideologische of sociale aard, al dan niet gepaard gaande met opstand tegen de overheid of gevestigde macht, is niet gedekt.

Hoe het oorlogsrisico inschatten?

Het oorlogsrisico wordt ingeschat op basis van het land van bestemming.
De landen zijn ingedeeld in 4 lijsten* die van dag tot dag aangepast kunnen worden, met een verschillende dekking en tarifering. De verzekerde jaarlijkse invaliditeitsrente is beperkt tot 12.500 euro.

 


Wat bij een terroristische aanslag?

De waarborg wordt toegekend als de bepalingen van de wet van 1 april 2007 betreffende de verzekering tegen schade veroorzaakt door terrorisme, waarbij AG Insurance zich heeft aangesloten, overeenstemmen met die van de Terrorism Reinsurance and Insurance Pool (vzw TRIP). In dat geval zijn uw personeelsleden gedekt in Gezondheidszorgen, Leven/Overlijden en Invaliditeit.


Welke voorzorgen nemen?

Om gedekt te zijn tegen oorlogsrisico’s brengt u AG Insurance op voorhand op de hoogte van het volgende vertrek van uw medewerkers naar een risicoland om de premie eventueel aan te passen.

Hebt u nog vragen? Neem dan contact op met uw vertrouwde contactpersoon bij AG Employee Benefits.


* Lijst van landen met oorlogsrisico's op 02/04​/2024​​