De vaste asset allocatie fondsen - AG Employee Benefits
man-vrouw-praten-op-het-werk

Gepubliceerd op 28/02/2018

DELEN

Zijn vaste allocatie fondsen voor u interessant?

​​


Vaste asset allocatie fondsen vormen een belangrijk deel van ons fondsenaanbod. Logisch, want ze hebben enkele onmiskenbare voordelen. Ontdek ze hieronder.


Basiskenmerken

De vaste asset allocatie fondsen kenmerken zich door hun constante verhouding tussen de asset klassen (obligaties of aandelen). Zoals de meeste fondsen richten ook deze zich op beleggingen op lange termijn. Market timing – het nastreven van een hoger rendement door op het ‘juiste’ moment in of uit te stappen – is daardoor minder relevant, want studies wijzen uit dat dit soort fondsen een hoger rendement kunnen halen door het element van market timing te vermijden. (1)

Er zijn verschillende vaste asset allocatie fondsen, van fondsen met 1 enkele activaklasse (aandelen of obligaties) tot gemengde fondsen. Met deze fondsen kan u aan de slag om een evenwichtige beleggingsportefeuille samen te stellen.

Fondsen met 1 activaklasse

Er zijn 2 fondsen waarbij telkens in 1 activaklasse geïnvesteerd wordt. Het Rainbow Blue fonds is een puur obligatiefonds, terwijl aan het andere uiteinde het Rainbow Red fonds voor 100 % in aandelen investeert.
fondsen-1-k.JPG

Ook qua geografische spreiding van de investeringen is er een belangrijk verschil. Rainbow Blue beoogt een investeringspolitiek van 30 % in de wereldzone en 70 % in de EMU-zone. Rainbow Red daarentegen streeft een 50-50 evenwicht na.


In de risicoklasse is er opnieuw een duidelijk verschil. De risicoklasse is een indicator van de volatiliteit van het fonds. Rainbow Blue is minder volatiel (iets lager dan gemiddeld) dan Rainbow Red (iets hoger dan gemiddeld).

Gemengde fondsen

Naast de pure aandelen- of obligatiefondsen zijn er ook 3 gemengde fondsen. Het Rainbow Indigo fonds investeert voor 75 % in obligaties en voor 25 % in aandelen. Bij het Rainbow Orange is het omgekeerd: 25 % in obligaties en 75 % in aandelen. Rainbow Green bewandelt de middenweg en investeert voor 50 % in obligaties en voor 50 % in aandelen.

fonds-fixes-nl.JPG

Hoewel er geen geografische restricties zijn, wordt in de 3 fondsen voor aandelen een evenwicht van 50/50 nagestreefd tussen investeringen in de EMU-zone en deze in andere geografische regio’s. Voor de obligaties wordt gekozen voor een 30/70-verdeling tussen investeringen wereldwijd en in de EMU-zone.

De risicoklasse onderling verschilt nauwelijks: beide fondsen zijn gemiddeld volatiel, waarbij Rainbow Indigo is iets minder volatiel is dan Rainbow Red.

Overzicht

Een handig overzicht van de vaste asset allocatie (en andere) fondsen krijgt u in d​i​t artikel.

U vindt er o.a.:

• Een overzicht van elk fonds;
• Per fonds een factsheet met de risicoklasse, samenstelling en prestaties van het fonds;
• Driemaandelijkse beheerscommentaren bij de prestaties van de fondsbeheerders.
 


(1) Bron: www.morningstar.com, mind the gap 2017