Pension & Health Academy: webinars - AG Employee Benefits
Pension & Health Academy 2023

Gepubliceerd op 08/01/2023

DELEN

(Her)Bekijk de Pension & Health Academy webinars van 2023

​​

Wil u graag meer weten over onderwerpen zoals aanvullende pensioenen en gezondheidszorgen? (Her)Bekijk de Pension & Health Academy webinars.​​​Herbeleef het webinar ‘Economic Outlook 2023: het jaar van de desinflatie’

Wat moet u onthouden van dit webinar?

 • Na het tumultueuze 2022 verwachten we in 2023 een positieve, weliswaar bescheiden, economische groei.
 • We verwachten een geleidelijke afname van de inflatie, met een versnelde afname in de tweede helft van het jaar. Om deze reden roepen we 2023 uit tot het jaar van de desinflatie.
 • In de cyclus van renteverhogingen door centrale banken verwachten we geen drastische verhogingen meer in 2023.
 • In het huidige klimaat van stijgende rentevoeten kunnen bedrijfsobligaties een bijkomend rendement opleveren in het segment obligaties.  
 • Aandelen bieden interessante mogelijkheden op langere termijn, op korte termijn is een doorgedreven diversificatie en geografische spreiding aangewezen.

Bekijk hieronder de opname van deze sessie:


​​​Herbeleef het webinar ‘Recordcijfers langdurig absenteïsme: uw AG-verzekering helpt u het tij te keren’

Wat moet u onthouden van dit webinar?

 • De absenteïsmecijfers in België zijn alarmerend: een half miljoen arbeidsongeschikten in 2022. Dit aantal blijft jaarlijks stijgen met 3% tot 5%. Tussen 2016 en 2021 namen het aantal burn-outs en depressies met liefst 46% toe.​
 • Er zijn nieuwe federale maatregelen om te zorgen voor een snellere werkhervatting:
  • Een federaal re-integratietraject (RIT 2.0) met nieuwe eisen voor werkgevers.
  • Een 'Terug-naar-werktraject' (TNW) van het RIZIV met verplichting voor werknemers om na 10 weken arbeidsongeschiktheid een evaluatievragenlijst in te vullen.
   Er komen financiële sancties voor werknemers die niet meewerken en voor werkgevers met slechte re-integratiescores.
 • De federale trajecten bieden eerder aanbevelingen en oriëntaties dan echte ondersteuning.
 • België kent de laatste jaren een stijging van het aantal (gedeeltelijke) werkhervatting, onder meer door de nieuwe federale maatregelen, maar zonder ondersteuning zien we in bijna 60% van de gevallen een terugval.

 • AG gaat verder:
  • Een totaalaanbod, van preventie tot integratie, via de Income Care-dekking
  • Echte psychologische ondersteuning aan werknemers die lijden aan een psychische aandoening die verband houdt met stress via het Return To Work-programma.
  • Het Return To Work-programma maakt een kwalitatieve en duurzame terugkeer naar het werk mogelijk, met een slaagpercentage van 70% op het einde van het programma.
Bekijk hieronder de opname van deze sessie:

​​


Herbeleef het webinar ‘Pension@ease, een innovatieve manier om uw groepsverzekering te financieren

Wat moet u onthouden van dit webinar?

 • ​Pension@ease is de nieuwste innovatie van AG op het gebied van groepsverzekeringen met vaste bijdragen.
 • U stort de vaste premies voor uw aangeslotenen in een collectief financieringsfonds naar keuze. U kan kiezen om te beleggen in tak 23 of in combinatie met tak 21.
 • Het rendement wordt verdeeld tussen uw werknemers en een buffer om eventuele financieringstekorten op te vangen. Deze verdeling gebeurt automatisch volgens een vooraf bepaalde rendementsformule.
 • Pension@ease is een toekomstgerichte groepsverzekering die u een evenwichtig risicobeheer biedt.​
Bekijk hieronder de opname van deze sessie:
Herbeleef het webinar ‘Wat is een bonusplan en wat zijn de fiscale voordelen ervan?

Wat moet u onthouden van dit webinar?

Een bonusplan biedt u heel wat voordelen:

 • ​het bonussysteem met de hoogste nettovergoeding.

 • het geld kan gebruikt worden als voorschot voor een vastgoedinvestering.

 • een mooie aanvulling van het wettelijk pensioen.

 • het past in een motiverend loonbeleid waarmee u zich als werkgever kan onderscheiden.

Bekijk hieronder de opname van deze sessie:Herbeleef het webinar ‘​​​Onze 360°-aanpak van absenteïsme: voorkomen, genezen en bijleren

Wat moet u onthouden van dit webinar?

We hebben momenteel te maken met voortdurend stijgende absenteïsmecijfers, vaak door psychische aandoeningen. Als gevolg hiervan, stelt de overheid steeds hogere eisen aan u als werkgever. 
Onze oplossingen tegen langdurig ziekteverzuim kunnen u hierbij helpen.

Want met onze 360°-aanpak, die start van bij de preventie tot en met de terugkeer naar het werk, hebt u veel meer in handen dan een doorsnee dekking Gewaarborgd inkomen:

 • De My WellRi-analyse: een 360° welzijnsaudit om de noden van uw werknemers en de actiepunten binnen uw bedrijf in kaart te brengen.
 • Income Care: een dekking Gewaarborgd inkomen waardoor uw werknemers kunnen herstellen zonder financiële stress.
 • Return To Work: hét re-integratieprogramma waarmee uw werknemers die uitvallen om psychische redenen als gevolg van stress, sneller en duurzamer terug aan de slag gaan.
 • Het Return To Work-Dashboard waarmee u alles op de voet volgt: het ziekteverzuim binnen uw bedrijf, de resultaten van de door uw medewerkers gevolgde re-integratietrajecten én uw positie in vergelijking met andere bedrijven in dezelfde sector.
 • De mogelijkheid om bepaalde aspecten uit te diepen met onze welzijnspartner AG Health Partner, die uw globaal welzijnsbeleid van A tot Z kan verzorgen!

​Uw vertrouwde contactpersoon geeft u graag alle uitleg, zodat u in no time een welzijnsbeleid kan opzetten dat werkt.

Bekijk hieronder de opname van deze sessie:


We kijken er alvast naar uit u online te mogen verwelkomen!