PC 200: hoe de koopkracht verhogen? - AG Employee Benefits
man met smartphone

Gepubliceerd op 12/09/2019

DELEN

PC 200: hoe de koopkracht verhogen?

​​

​Vanaf 1 september 2019 stijgt de koopkracht van bedienden in PC 200 ter waarde van een verhoging van hun brutoloon met 1,1%. Hoe uw bedienden deze loonsverhoging ontvangen, hangt af van de situatie van de bedienden en/of arbeiders in uw onderneming.

 

Eenheidsstatuut

In de collectieve arbeidsovereenkomst (cao) van 1 juli 2019 werd een akkoord gesloten om de koopkracht te verhogen voor het Aanvullend Paritair Comité voor Bedienden (PC 200). Deze cao stelt voor om de verhoging van de koopkracht te gebruiken om geleidelijk de bestaande verschillen weg te werken tussen arbeiders en bedienden op het vlak van aanvullende pensioenen.

 
Op enkele uitzonderingen na is het sinds 1 januari 2015 immers niet langer toegestaan om in nieuwe pensioenregelingen een onderscheid te maken tussen arbeiders en bedienden. Voor bestaande pensioenregelingen mag u geen nieuwe verschillende behandeling invoeren tussen arbeiders en bedienden. De deadline voor deze harmonisatie is volgens de WAP (Wet op de Aanvullende Pensioenen) voorzien op 1 januari 2025.

 
Wat met PC 200?​

 
Hebt u alleen bedienden in dienst?

Dan valt u onder de algemene cao-regeling die voorziet in een verhoging van het brutoloon met 1,1%. U kan deze verhoging ook aanbieden aan uw bedienden in de vorm van een gelijkwaardig voordeel. Het gaat in feite om een omzetting van het voordeel volgens de voorwaarden van de cao. Zo kan u de nettowaarde van de verhoging optimaliseren via bijvoorbeeld een groepsverzekering of een gezondheidszorgverzekering (hospitalisatie, ambulante zorgen, tandzorg, enz.).             
Stelt u zowel arbeiders als bedienden te werk  in dezelfde ondernemingsactiviteit? Hebben uw bedienden een gunstiger aanvullend pensioen dan uw arbeiders? Dan valt u onder de algemene cao-regeling die voorziet in een verhoging van het brutoloon met 1,1%. U kan deze verhoging ook aanbieden aan uw bedienden in de vorm van een gelijkwaardig voordeel. Het gaat in feite om een omzetting van het voordeel volgens de voorwaarden van de cao. Zo kan u de nettowaarde van de verhoging optimaliseren via bijvoorbeeld een gezondheidszorgverzekering (hospitalisatie, ambulante zorgen, tandzorg enz.).
Stelt u zowel arbeiders als bedienden te werk  in dezelfde ondernemingsactiviteit? Hebben uw arbeiders een gunstiger aanvullend pensioen dan uw bedienden?

Dan valt u onder de bijzondere cao-regeling die een pensioenregeling wil invoeren om het verschil tussen arbeiders en bedienden weg te werken. Deze pensioenregeling kan afgesloten worden op ondernemingsniveau of op niveau van de ondernemingsactiviteit binnen het PC 200.  

In afwachting van de invoering van een pensioenregeling wordt aan uw bedienden een tijdelijke jaarpremie toegekend die overeenstemt met de loonsverhoging van 1,1%.                  


​​


Vragen?

Neem dan contact op met uw gebruikelijke contactpersoon bij AG Employee Benefits.
Meer informatie over het eenheidsstatuut en de aanvullende pensioenen vindt u in dit overzicht.