Gunstige fiscaliteit na volledige loopbaan - AG Employee Benefits
ripe-apple-on-tree

Gepubliceerd op 11/04/2019

DELEN

Gunstige fiscaliteit na volledige loopbaan

​​

Werknemers die met pensioen gaan vóór de wettelijke pensioenleeftijd van 65 jaar en een volledige loopbaan hebben, kunnen voortaan een fiscale behandeling van hun aanvullend pensioenkapitaal genieten aan 10 %.


Deze wijziging geldt dus voor werknemers die hun aanvullend pensioen opnemen vóór de wettelijke pensioenleeftijd, maar tot dan effectief ​actief zijn gebleven en een volledige loopbaan hebben.

Deze wet werd gepubliceerd in het Belgisch Staatsblad op 15 maart 2019.

Aandachtspunt
De wet heeft betrekking op de verplichting om ‘de voorwaarden van een volledige loopbaan’ te vervullen, namelijk 45 jaar, volgens de geldende pensioenwetgeving.

Retroactieve werking

Het nieuwe stelsel geldt sinds 1 januari 2019.

Wat gebeurt er als kapitalen al vereffend zijn?
De bevoegde autoriteiten bestuderen momenteel de mogelijkheid voor de aangeslotene om de te veel betaalde voorheffing te recupereren via de belastingaangifte.

Wat doet AG Insurance?
Voor uw werknemers van wie het kapitaal nog niet is vereffend, past AG Insurance voortaan een verlaagde voorheffing toe.    

Er gelden twee voorwaarden:

  • Een volledige loopbaan hebben
  • Effectief actief zijn gebleven tot aan hun pensioen


     
Wil u meer weten over deze voordelige belasting? Neem dan zeker contact met ons via onderstaande groene knop.                         

   Ik wens meer info