Terugbetaalde gezondheidsapps - AG Employee Benefits
Deze man gebruikt een gezondheidsapp voor zijn revalidatie.

Gepubliceerd op 26/07/2022

DELEN

AG vergoedt de gezondheidsapp van uw medewerkers

​​

​Nieuwe technologieën en mobiele apps hebben een centrale plek in ons leven gekregen, voor een deel als gevolg van de coronacrisis. Maar zelfs zonder coronabeperkingen blijven we ze frequent gebruiken. En de gezondheidssector is hierop geen uitzondering. Er bestaan tal van apps om voor uw gezondheid te zorgen. Daarom heeft AG besloten sommige van deze gezondheidsapps te vergoeden. Ontdek in dit artikel wat de criteria voor terugbetaling zijn.

Vergoedt AG de gezondheidsapp van uw medewerker? 

Om door AG vergoed te worden, moet de gezondheidsapp momenteel aan de volgende vier criteria voldoen:
  • De app moet over een CE-markering beschikken
  • De app moet een beveiligde verbinding hebben
  • De app moet zijn sociaal-economische waarde aantonen
  • De app moet eerst worden goedgekeurd en vergoed door het RIZIV

Na de wettelijke tussenkomst betaalt AG het deel terug dat nog ten laste is van de patiënt. Als uw medewerker een hospitalisatieverzekering heeft bij AG, wordt de gezondheidsapp terugbetaald tijdens de pre- en post-hospitalisatieperiode. Bij een ambulante zorgverzekering wordt de app op elk moment vergoed (volgens de voorwaarden die gelden voor geneesmiddelen). ​

Hoe herkent u gecertificeerde gezondheidsapps? 
 
Om u te helpen bij het identificeren van gecertificeerde medische apps in België, hebben verschillende Belgische organisaties, waaronder de Belgische overheid, een website ontwikkeld (https://mhealthbelgium.be). ​

Dit platform groepeert alle gecertificeerde gezondheidsapps. De toepassingen worden ingedeeld in drie niveaus: apps krijgen niveau 1 als ze zijn goedgekeurd en de Europese CE-markering* hebben gekregen, niveau 2 als hun verbinding beveiligd is en niveau 3 als ze een aantoonbare sociaal-economische waarde hebben. Het RIZIV en AG vergoeden alleen gezondheidsapps die de drie niveaus hebben behaald. 

mhealthbelgium validatiepiramide

Source: mHealthBelgium

*CE-markering betekent dat deze apps worden gecontroleerd zoals geneesmiddelen, dat het gebruik ervan veilig is en dat uw privacy beschermd is.  


De gezondheidsapp moveUP nu ook terugbetaald  

Om de terugbetalingsmogelijkheden van gezondheidsapps te bestuderen, koos het RIZIV de applicatie moveUP voor zijn testfasen. Met moveUP kunnen patiënten die een knie- of heupoperatie hebben ondergaan, voor en na hun operatie op afstand worden behandeld en geholpen bij hun revalidatie. Voor de terugbetaling van moveUP door het RIZIV, moeten patiënten die deze app gebruiken, aan bepaalde criteria voldoen.

Sinds april 2022 komt het RIZIV tussen in de vergoeding van moveUP en betaalt AG het deel dat voor rekening van de patiënt blijft.​