Eenheidsstatuut en aanvullende pensioenen - AG Employee Benefits

Uw cookies zijn uitgeschakeld. Schakel uw cookies a.u.b. aan om uw voorkeuren op te slaan.

We gebruiken cookies om: klantenervaring te optimaliseren, gepersonaliseerde informatie te bezorgen en het delen van info op sociale media mogelijk te maken. De toestemming die u geeft door op 'Akkoord' te klikken geldt voor alle websites van AG Insurance. Lees ook ons cookiebeleid en onze privacyverklaring.

Meer weten
bespreking-collegua-s-muntplein

Gepubliceerd op 31/05/2018

DELEN

Eenheidsstatuut en aanvullende pensioenen: Hoe ver staat u ermee?


En vooral, welke initiatieven moet u nemen?

We herinneren u eraan dat het harmoniseringstraject uit drie periodes bestaat waarvoor specifieke regels gelden:

Vóór 1 januari 2015

De verschillende behandeling tussen arbeiders en bedienden wat betreft de aanvullende pensioenen werd niet als discriminerend beschouwd.

 


Tussen 1 januari 2015 en 1 januari 2025

Tijdens deze overgangsfase mogen de werkgevers niet langer met de duimen draaien. Ze moeten instappen in een harmoniseringstraject.

Wat moeten de werkgevers doen?

Het staat hen vrij om zelf het traject te kiezen waarin ze willen instappen.

Als bewijs kunnen ze bijvoorbeeld verklaren dat ze informatie hebben ontvangen van hun verzekeraar, hun makelaar of van de sociale organen van hun onderneming. Dit om een overzicht te krijgen van de verschillende opties.

Wat mogen de werkgevers niet doen?

Nieuwe pensioenplannen invoeren waarbij arbeiders en bedienden verschillend worden behandeld.

De verschillen tussen arbeiders en bedienden in de bestaande plannen uitbreiden.

Nieuwe verschillen toevoegen. Eén uitzondering: wijzigingen aanbrengen om bestaande verschillen te verkleinen of weg te werken.

En als er geen sprake is van discriminatie?

Als er andere categorieën bestaan die geen betrekking hebben op arbeiders of bedienden, mogen werkgevers andere objectieve criteria gebruiken (art. 14 WAP).
Voorbeeld: kaderleden, directieleden, …

Let op: u moet vermijden dat u verschillen tussen arbeiders en bedienden onrechtstreeks behoudt of invoert.

Het is ook toegestaan om gebruik te maken van objectieve functieclassificaties (bijvoorbeeld: Hay…)

 


Vanaf 1 januari 2025

Vanaf 1 januari 2025 wordt elk onderscheid tussen arbeiders en bedienden als discriminerend beschouwd. 

Huidige situatie?

We zijn halfweg de tweede fase. Als werkgever hebt u dus nog 7 jaar om uw pensioenplannen te harmoniseren.  

 

   Sectoren eerst

Overeenkomstig de wet moeten de sectoren als eerste de verschillen tussen arbeiders en bedienden wegwerken.

Zij zullen dus protocolakkoorden onderhandelen om de modaliteiten te bepalen die de paritaire (sub)comités moeten toepassen om het verschil in behandeling weg te werken.

Deze akkoorden worden vervolgens in cao’s gegoten die uiterlijk op 1 januari 2023 worden neergelegd bij de griffie van de FOD Werkgelegenheid, Arbeid en Sociaal Overleg en die tegen ten laatste 1 januari 2025 een einde zullen stellen aan de verschillende behandelingswijze.

Als werkgever kunt u dus het resultaat van de sectoronderhandelingen afwachten voordat u wijzigingen aanbrengt binnen uw onderneming. Vergeet wel niet dat u daarna nog maar 2 jaar hebt om over te gaan tot de harmonisering.  

 

   Het is aan u!

De sociale partners moeten nog drie interprofessionele akkoorden (IPA)* bespreken waarin de evolutie van de loonmarge zal worden bepaald.

U kunt gebruikmaken van deze marge om geleidelijk aan de verschillen tussen arbeiders en bedienden weg te werken.

Als werkgever kunt u aantonen dat u al actief bezig bent met deze overgang door in te stappen in een harmonisatietraject (wat trouwens wettelijk verplicht is).

 

Wenst u meer info over deze situatie of advies over het elimineren van de verschillen tussen de pensioenplannen van uw onderneming? Dan kunt u altijd terecht bij uw vertrouwde contactpersoon bij AG Employee Benefits.

 

(*) Kaderovereenkomst die om de twee jaar binnen de Groep van 10 gesloten wordt door de vertegenwoordigers van de sociale partners van de privésector.