Eenheidsstatuut arbeiders en bedienden - AG Employee Benefits
Eenheidsstatuut: pensioenplannen arbeiders en bedienden worden gelijkgeschakeld.

Gepubliceerd op 24/10/2019

DELEN

Eenheidsstatuut voor arbeiders en bedienden: bent u al klaar?

 

​​​1 januari 2025: de deadline voor de harmonisering tussen de pensioenplannen voor arbeiders en bedienden lijkt ver weg. Toch waarschuwt de FSMA nu al dat heel wat werkgevers dreigen in tijdsnood te geraken. Hoe zit dat bij u?


Eenheidsstatuut: kort samenvatten 

In ‘nieuwere’ pensioenplannen – gesloten na 1 januari 2015 – mogen arbeiders en bedienden niet meer verschillend behandeld worden. Tegen 2025 moet u ook bestaande discriminatie wegwerken die voortvloeit uit oudere pensioenplannen. Zo’n gelijkschakeling neemt al snel enkele jaren in beslag.

Wachten op sectorale sociale partners?

De bal ligt eerst in het kamp van de sectoren. Zij moeten erover waken dat er geen discriminerende verschillen bijkomen en dat bestaande verschillen verminderen of geschrapt worden. De onderhandelingen hierover zijn volop bezig en moeten uiterlijk op 1 januari 2023 resulteren in cao’s. Daarna hebt u als werkgever 2 jaar de tijd om de harmonisering binnen uw organisatie rond te krijgen. En die deadline is bijzonder krap.

Dit kan u nu al doen

Wacht u om in een verplicht harmonisatietraject te stappen tot de sectorale sociale partners landen met hún harmonisatietrajecten? Dan dreigt u in tijdsnood te geraken. Want het zorgvuldig onderhandelen van arbeidsvoorwaarden neemt veel tijd in beslag. Stap dus liever vandaag dan morgen in een harmonisatietraject.

Wat houdt zo’n harmonisatietraject in?

Er bestaat geen standaard harmonisatietraject, u tekent het dus zelf uit. Het is maatwerk waarbij u samen met juristen en actuarissen het kader uitzet voor onderhandelingen met de sociale partners. Uiteraard brengt u daarbij eerst de verschillen tussen arbeiders en bedienden in kaart. 

U kan ook een schema met harmonisatiemogelijkheden opstellen. Is de pensioenbijdrage van uw arbeiders lager dan deze van de bedienden, dan kan u bijvoorbeeld de bijdrage jaarlijks gradueel verhogen tot ze tegen 2025 op hetzelfde niveau zit.

Opletten voor

In afwachting dat u met de uw bestaande pensioenplannen aan de slag gaat om verschillen tussen arbeiders en bedienden te verkleinen of weg te werken, moet u erover waken dat u
 
  • ​de bestaande verschillen tussen arbeiders en bedienden niet uitbreidt,
    of
  • geen nieuwe verschillen toevoegt. 
  
Dus, ook al bent u nog niet aan het harmonisatietraject begonnen, let er nu al goed op dat u straks de oefening niet (nog) moeilijker maakt.

En als er geen sprake is van discriminatie?

Als er in uw bedrijf op basis van objectieve criteria andere functieclassificaties bestaan dan arbeiders of bedienden, dan mag u deze in uw pensioenplan gebruiken (art. 14 WAP). Pas er wel voor op dat u verschillen tussen arbeiders en bedienden niet onrechtstreeks behoudt of invoert. U mag ook g​ebruikmaken van objectieve functieclassificaties zoals Hay.

 
Wilt u meer info over deze situatie of effectief aan de slag gaan om de verschillen tussen arbeiders en bedienden in uw pensioenplannen te elimineren? Dan kan u altijd terecht bij uw vertrouwde contactpersoon bij AG Employee Benefits.