De groepsverzekering als ideaal verloningsinstrument - AG Employee Benefits
man-vrouw-op-werk

Gepubliceerd op 31/05/2018

DELEN

De groepsverzekering als ideaal verloningsinstrument

 

Als u uw werknemers op een fiscaal voordelige manier financieel wilt belonen, is het bonusplan één van de interessantste oplossingen.


Fiscaal voordelig

Als we het hebben over loonbonussen is de fiscaliteit van de groepsverzekering* een belangrijk element dat uw keuze kan bepalen. Zowel voor werkgevers als voor werknemers blijft deze namelijk het voordeligst.

Werkgevers betalen minder lasten als ze kiezen voor een bonusplan in plaats van voor een andere verloningsvorm.

Werknemers houden netto dan ook meer over:

Werknemers houden netto ongeveer 73 à 74 % over van het door de werkgever toegekende oorspronkelijke budget dat gestort kan worden in een groepsverzekering. Bij een bonus uitbetaald in cash houden de werknemers netto slechts 30 % over.

Een bonusplan maakt integraal deel uit van een vergoedingssysteem dat u gemakkelijk kan aanpassen aan de beloningscultuur en visie van uw onderneming:

Alle bonussen, gratificatie- en eindejaarspremies kunnen geheel of gedeeltelijk worden opgenomen in een bonusplan.

Met een bonusplan kan u een bestaand bonussysteem omvormen of een nieuwe loonstructuur uitbouwen.

U kan een bonusplan toekennen aan specifieke categorieën van werknemers.

U kan ook kiezen voor een opsplitsing per leeftijd en anciënniteit (bijvoorbeeld een beperkt deel van de premie voor jonge werknemers en een groter deel voor oudere werknemers).


Flexibele beleggingsmethode  

De groepsverzekering is ook een flexibele beleggingsmethode. U kan kiezen tussen verschillende soorten financiële producten.

In tak 21 geniet de groepsverzekering een door de verzekeraar gewaarborgd rendement. AG Insurance gaat dus op lange termijn een resultaatsverbintenis aan, ongeacht de resultaten van de beleggingen. Bovenop het gewaarborgde rendement kan de verzekeraar een bijkomend rendement toekennen in de vorm van een winstdeling. Die is niet gewaarborgd en kan van jaar tot jaar verschillen.

In tak 23 geniet de groepsverzekering een return afhankelijk van de geselecteerde beleggingsfondsen.

Beide oplossingen hebben elk hun eigen risicoprofiel. Uw contactpersoon bij AG Employee Benefits kan u hierover meer vertellen.

Dankzij de voordelige fiscaliteit van de 2e pijler is het bonusplan voordeliger dan de andere vergoedingsoplossingen, en dat zowel voor werkgever als werknemer.


Vastgoedprojecten

Het aan de groepsverzekering gelinkte voorschot wint aan populariteit. Heel wat werknemers willen gebruikmaken van dit voordeel in functie van hun gezins- en beroepssituatie.

Zeker in de huidige economische context is het voorschot een bijzonder aantrekkelijke troef voor mensen die willen bouwen. Ze kunnen dit namelijk gebruiken om de aankoop, bouw of renovatie van een onroerend goed in de Europese Economische Ruimte te financieren.

Er bestaan drie types voorschotten:

  1. Het voorschot zonder jaarlijkse interestbetaling
  2. Het voorschot met jaarlijkse interestbetaling tegen een vaste interestvoet
  3. Het voorschot met jaarlijkse interestbetaling tegen een variabele interestvoet

Voor dit laatste type werd de interestvoet sinds 01/01/2018 verlaagd van 1,95% naar 1,25%.

Klik hier om meer te weten over het bonusplan en de fiscaliteit van de groepsverzekering.

Klik hier om meer te weten over voorschotten.

Voor meer info, bel uw vertrouwde contactpersoon bij AG Employee Benefits.

 

*Het bonusplan is een groepsverzekering waarvan de jaarlijkse premie wordt bepaald in functie van de bedrijfsresultaten. Het premiebedrag wordt vastgelegd in een reglement.