Coronavirus: investeringsstrategie - AG Employee Benefits
Wim Vermeir-analyse: impact van het coronavirus op de investeringsstrategie van AG

Gepubliceerd op 04/08/2020

DELEN

Wat is de impact van het coronavirus op onze investeringsstrategie?

​​​​​​

Het coronavirus heeft een impact op onze hele economie en dus ook op de financiële markten. Onze financiële experts houden de markten nauwlettend in de gaten en passen hun investeringsstrategie zo nodig aan naargelang de opportuniteiten op de beurzen en vandaag dus ook in functie van de coronacrisis.

Positieve eerste jaarhelft ondanks de coronacrisis​ 

In de eerste drie maanden van 2020 hebben zich ongeziene beursbewegingen voorgedaan, maar die hebben de afgelopen maanden plaatsgemaakt voor een snel herstel. De daling van de financiële markten in de eerste jaarhelft blijft dan ook relatief beperkt. Waarom zijn economen optimistisch? En zijn de risicofactoren nog altijd aanwezig?​

Onze Chief Investment Officer, Wim Vermeir, geeft een uitgebreide analyse van de situatie op de financiële markten. Hierna volgen de belangrijkste elementen uit zijn analyse. ​
 
Voorlopig blijven economen optimistisch​ 

Vandaag weten we al wat meer over covid-19 en weten we dat we door het combineren van quarantaine, hygiëne- en tracingmaatregelen het aantal besmettingen onder controle kunnen houden. Bovendien zijn onderzoekers en wetenschappers dankzij talrijke investeringen op de goede weg om een vaccin te vinden.​ 

Op economisch vlak zijn de zwaarst getroffen sectoren zoals horeca, toerisme, cultuur en sport weinig vertegenwoordigd op de beurs. Sectoren die wel ruim aanwezig zijn op de beurs, zoals de farmaceutische sector, technologie en telecommunicatie, hebben minder te lijden gehad onder de crisis. Daarnaast heeft de tussenkomst van de centrale banken een sleutelrol gespeeld in de economische herstelplannen.​

Ondanks het snelle herstel van de afgelopen maanden blijven bepaalde risicofactoren aanwezig​ 

Het aantal besmettingen blijft toenemen, de tweede golf staat nu voor de deur en het risico op een mutatie van het virus is ook niet uitgesloten. Bovendien liet de eerste golf een bittere smaak na met een historisch hoge werkloosheid en een toename van het aantal faillissementen. Tot slot weet niemand wanneer de economie zal normaliseren.​​

Wil u graag de details kennen van de analyse van Wim Vermeir, CIO bij AG?​Hoe past AG zijn investeringsstrategie aan in functie van het coronavirus?​


Overheidsobligaties: door de huidige lage rente op deze obligaties kennen we er minder gewicht aan toe in onze tak 23-portefeuille. 

In tak 21 investeren we in defensieve alternatieven zoals infrastructuurleningen, woonkredieten, rechtstreekse leningen aan overheden en financiering van sociale woningbouw (met overheidsgarantie). Die worden niet opgekocht door de centrale banken en daarom leveren ze een hoger rendement op voor een lager risico. ​ 

Bedrijfsobligaties: de rendementen van kwaliteitsvolle obligaties blijven aantrekkelijk, meer bepaald dankzij de steun van de centrale banken. We blijven investeren in deze obligaties, maar minder dan in het eerste kwartaal. ​

Aandelen: de aandelen zijn in het tweede kwartaal snel gestegen, maar waarschijnlijk volgt op korte termijn een correctie. Wat aandelen betreft, behouden we dus onze strategie. Als de correcties worden bevestigd, kopen we meer aandelen.

Tegelijkertijd hebben we een programma ontwikkeld van systematische, in de tijd gespreide aankopen. In de huidige situatie van economisch herstel en lage rentetarieven zijn aandelenwaarderingen op lange termijn aanvaardbaar. Wij geven momenteel de voorkeur aan Europese aandelen omdat de gezondheidscrisis er beter onder controle is. We beleggen ook meer in aantrekkelijke waarderingen (zogenaamde waardeaandelen)​.​

Bent u geïnteresseerd in onze investeringsstrategie en onze tak 23-fondsen?​​